Cestná doprava

Na košickej R2 bude odpočívadlo Valaliky

Na košickej R2 bude odpočívadlo Valaliky. Na stavbe rýchlostnej cesty R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany, druhý úsek, začína rásť aj odpočívadlo s názvom Valaliky.

Jeho celková kapacita bude 125 odstavných plôch pre motorové vozidlá, počíta sa aj s priestorom na čerpaciu stanicu a objekt rýchleho občerstvenia. Informovala o tom v pondelok Národná diaľničná spoločnosť (NDS). „Aktuálne realizujeme odhumusovanie pôdy a prekládky inžinierskych sietí. Následne budeme sanovať podložie a realizovať infraštruktúrne systémy, ako vodovodná prípojka, prípojky napätia. Plánujeme tiež realizáciu dažďovej a splaškovej kanalizácie, trafostanice a verejného osvetlenia,“ uviedla hovorkyňa NDS Eva Žgravčáková.

Odpočívadlo na košickej R2 bude jednostranné a nachádzať sa bude v blízkosti obce Valaliky. Na rýchlostnú cestu sa napojí obojsmerne prostredníctvom samostatných križovatkových vetiev. Projekt počíta s kapacitou 70 odstavných plôch pre osobné vozidlá, desať pre autobusy, tri pre karavany a 42 pre nákladné vozidlá.

„Súčasťou odpočívadla budú aj plochy na odpočinok a detské ihrisko, chodníky a zeleň, oddychová zóna na aktívny aj pasívny oddych či priestor pre psov. Takisto sa počíta s územnou rezervou na čerpaciu stanicu aj so stojiskami pre alternatívne palivá či na nabíjanie elektromobilov. Rezervu nechávame aj na objekt rýchleho občerstvenia,“ priblížila ďalej hovorkyňa spoločnosti.

Zdroj
transport.sk
Editor
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button