Cestná doprava

Mireo Smart: 100% zamerané na efektivitu

Spoločnosť Siemens Mobility dnes predstavuje novú elektrickú trakčnú jednotku Mireo Smart, ktorá je odvodená zo široko variabilnej produktovej platformy Mireo s cieľom vyhovieť typickým požiadavkám kladeným na vozidlá určené pre regionálnu dopravu.

Možnosť zaobstarať si za výhodnú cenu štandardizované vozidlo s krátkou dodacou lehotou umožňuje dopravcom pohotovo reagovať na rast prepravného dopytu rýchlym navýšením prepravnej ponuky. To je s ohľadom na intenzívny rozvoj bývania v obciach v okolí veľkých miest veľmi aktuálna požiadavka. Jeho naplnenie má tiež veľmi pozitívny vplyv na rast atraktivity verejnej hromadnej dopravy, ako energeticky a emisne výhodnejšie alternatívy k individuálnej automobilovej doprave a s ňou spojeným problémom s parkovaním automobilov denne dochádzajúcich občanov v mestách.

„Možnosť výberu medzi zákaznícky špecifickým riešením a lacnejším unifikovaným riešením bola prezentovaná a dopravcami kladne prijatá už v minulosti pri nákupe lokomotív. Na základe prevádzkových podmienok sa môžu rozhodnúť medzi oboma alternatívami. Požiadavky trhu tak viedli spoločnosť Siemens Mobility k uplatneniu tohto princípu aj v prípade moderných nízkopodlažných elektrických trakčných jednotiek,“ hovorí Roman Koksal, generálny riaditeľ Siemens Mobility, s.r.o.

Výhodou orientácie na technicky optimalizované vozidlá je aj ich zisková prevádzka, docielená vďaka atraktívnej cene, nízkym nákladom na údržbu a veľmi vysokej miere spoľahlivosti. Tá je podporená ponukou rôznych foriem účasti dodávateľa na údržbe elektrických jednotiek. Nízka hmotnosť vozidiel a vysoko výkonné rekuperačné elektrodynamické brzdenie znižujú nároky na spotrebu energie. Vysoký trakčný výkon umožňuje rýchlu jazdu regionálnych vlakov aj pri veľmi početných zastávkach. To prispieva nielen k atraktivite bezemisnej verejnej hromadnej dopravy, ale aj k racionálnemu využívaniu kapacity hlavných tratí, silne zaťažených súbehom diaľkovej i regionálnej dopravy.

„Mireo Smart umožňuje dopravcom okamžite reagovať na meniace sa požiadavky na prepravnú kapacitu a rozšíriť vozový park o štandardizovaný produkt s krátkymi dodacími lehotami. Naši zákazníci ťažia z atraktívej ceny, vysokej dostupnosti a voliteľných servisných balíčkov,“hovorí Albrecht Neumann, generálny riaditeľ Koľajových vozidiel, Siemens Mobility.

Unifikované elektrické trakčné jednotky Mireo Smart sú ponúkané v trojvozovom prevedení, ktoré je plne v súlade s požiadavkami Technických smerníc pre interoperabilitu európskeho železničného systému (TSI), ktorých cieľmi sú bezpečnosť, spoľahlivosť, ochrana zdravia, ochrana životného prostredia a technická kompatibilita. Jednotnosťou technického riešenia, vytvorenú na základe prieniku požiadaviek mnohých výberových konaní, došlo k skráteniu doby medzi objednaním vozidla a uvedením schváleného vozidla do prevádzky na maximálne 18 mesiacov. Predaj vozidiel Mireo Smart prebieha na základe produktového listu, s optimálnou výbavou a za pevne stanovených obchodných podmienok. Spoľahlivé komponenty, rozsiahle testy pred dodaním a vysoký stupeň štandardizácie zaisťujú spoľahlivú prevádzku súpravy hneď od prvého dňa. Vďaka tomu je Mireo Smart veľmi vhodnou alternatívou pre modernizáciu vozového parku.

K podpore prevádzky je k dispozícii aj moderný, veľmi pohotový spôsob dodávok náhradných dielov a servisných balíčkov. Trojvozové elektrické trakčné jednotky Mireo Smart disponujú 214 miestami na sedenie, 21 miestami pre prepravu bicyklov, dvoma miestami pre invalidné vozíky, klimatizáciou, internetovým pripojením, informačnými displejmi pre cestujúcich, veľkými TFT monitory vo vstupných priestoroch a plným bezpečnostným dohľadom.
Elektrická trakčná jednotka Mireo Smart je založená na úspešnej platforme vozidiel Mireo, z ktorej vychádza už viac ako 180 objednaných elektrických jednotiek. A to ako v prevedení pre líniovo elektrifikované trate (EMU), tak vo dvouzdrojovém prevedení trolej / akumulátor (BEMU) vhodnom pre prevádzku na čiastočne líniovo elektrifikované železničnej sieti, teda aj na tratiach bez trakčného vedenia. Prvé jednotky Mireo boli nasadené do prevádzky v údolí Rýna v júni 2020.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
Tlačová správa
Back to top button