Cestná doprava

Minulý rok bolo v SR najviac technických kontrol vozidiel v histórii

Vlani bolo na všetkých staniciach technickej kontroly (STK) na Slovensku vykonaných spolu takmer 1,5 milióna technických kontrol vozidiel. To je doposiaľ historicky najvyšší počet.

Medzi najčastejšie príčiny, pre ktoré v roku 2021 neprešlo sitom STK najviac áut, patrili problémy s brzdami, osvetlením a podvozkom. Nedostatočne fungujúce brzdy tvorili viac ako polovicu zo všetkých zistených vážnych a nebezpečných chýb. Vyplýva to z analýzy spoločnosti TESTEK, ktorá zabezpečuje zber a spracovanie dát z STK v rámci Slovenska.

Po poklese technických kontrol vozidiel v roku 2020 spôsobenom pandémiou a súvisiacimi opatreniami vlani opäť celkový počet technických kontrol zaznamenal nárast, a to medziročne o 3,85 %. V roku 2021 bolo vo všetkých staniciach technickej kontroly v SR vykonaných celkovo 1 496 618 technických kontrol vozidiel. Z toho najviac kontrol bolo pravidelných, ďalšie boli opakované, administratívne či zvláštne.

„Súhrnný počet kontrol na celom Slovensku tak dokonca mierne prekonal výsledok z roku 2019, v ktorom boli kapacity STK doposiaľ najviac vyťažené. Domnievame sa, že jedným z kľúčových faktorov bol príchod zákazníkov, ktorí návštevu STK v roku 2020 odložili pre problémy a obmedzenia spôsobené pandémiou,“ priblížil Marián Rybianský, predseda predstavenstva spoločnosti TESTEK.

Podiel neúspešných vozidiel, zahŕňajúcich vozidlá hodnotené ako dočasne spôsobilé a nespôsobilé, sa príliš nezmenil. V roku 2019 išlo o 13,03 % kontrolovaných vozidiel, v roku 2020 o 13,58 % a v roku 2021 to bolo 13,22 %. „Tým sa potvrdilo, že skokový nárast tohto ukazovateľa na medzinárodne akceptovateľnú úroveň, ktorý sa udial medzi rokmi 2018 a 2019 v dôsledku intenzívnejšieho štátneho odborného dozoru Ministerstva dopravy a výstavby SR a odborného dozoru technickej služby nad dodržiavaním predpisov pri technických kontrolách, nebol len náhodným a dočasným javom,“ zhodnotil Rybianský.

Zo štatistík zistených vážnych a nebezpečných chýb v prípade ľahkých vozidiel (kategórií L, M1, N1 a O2) pri pravidelných technických kontrolách v roku 2021 vyplýva, že najväčším problémom sú brzdové zariadenia, potom osvetlenie a podvozok s príslušenstvom. Podobné je rozdelenie vážnych a nebezpečných chýb ťažkých vozidiel (kategórie M2, M3, N2, N3, O3, O4, T a R).

„V prípade ťažkých vozidiel, kam patria napríklad autobusy, nákladné autá či traktory, bol výskyt problémov s brzdami klasifikovaných ako vážna alebo nebezpečná chyba na skutočne veľkej časti kontrolovaných vozidiel. Napríklad nesúmerne pôsobiacu prevádzkovú brzdu, ktorá by mohla pri brzdení zapríčiniť vybočovanie z priameho smeru, sme zaznamenali až na takmer 9 % vozidiel a na približne 3 % mala prevádzková brzda celkovo nedostatočný brzdný účinok,“ dodal Rybianský.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button