Cestná doprava

MHD zadarmo pre rekonštrukciu Slaneckej cesty nebude

MHD zadarmo pre rekonštrukciu Slaneckej cesty nebude. Bezplatná preprava električkami smerujúcimi do a z košickej mestskej časti (MČ) Nad jazerom od piatka (1. 7.) nebude.

Primátor Jaroslav Polaček nepodpísal uznesenie mestského zastupiteľstva (MsZ), ktoré pre rekonštrukciu Slaneckej cesty schválilo bezplatnú dopravu linkami 1, 3, 9, R2 a 28 od júla do konca augusta budúceho roka. Potvrdil to magistrát. Podľa vyčíslenia Dopravného podniku mesta Košice (DPMK) by to stálo 3,37 milióna eur.

Primátor nepodpísanie uznesenia odôvodňuje viacerými analýzami. V zmysle zákona o rozpočtových pravidlách samosprávy sa podľa neho mesto nemôže zaväzovať financovať také výdavky, ktoré nemá schválené v rozpočte na daný rok a zaťažujú aj nasledujúce rozpočtové roky z dôvodu nedostatku finančných zdrojov v bežnom rozpočte.

Svoje rozhodnutie tiež zdôvodnil nevykonateľnosťou uznesenia, viacerými otáznikmi týkajúcimi sa spôsobu vyúčtovania financií za „bezplatných cestujúcich“. A tiež zhoršujúcim sa finančným stavom DPMK. Generálny riaditeľ DPMK Vladimír Padyšák podľa magistrátu mesto nedávno požiadal o dodatočné zvýšenie schváleného rozpočtu. Išlo o 8,4 milióna eur na úhradu strát za výkony vo verejnom záujme. „Mesto tieto peniaze nemá a zvažuje, že sa obráti s prosbou o pomoc na ministerstvo financií,“ dodal magistrát.

MHD zadarmo pre rekonštrukciu Slaneckej cesty nebude

Zatraktívnením cestovania električkami, a tým odľahčeniu komunikácie v uvedenej MČ od individuálnej dopravy, sa majú zaoberať na budúcotýždňovom pracovnom stretnutí. Mesto očakáva, že počas letných prázdnin sa intenzita dopravy cez Slaneckú cestu zníži. „V spolupráci so všetkými zainteresovanými tak bude dostatok času pripraviť sa na to, ako sa dá od začiatku nového školského roka vylepšiť cestovanie na sídlisku Nad jazerom. Spoločnou snahou bude po komunikácii s poslancami MsZ, vedením MČ Nad jazerom a DPMK dohodnúť sa na takom riešení, ktoré bude v súlade so zákonom a finančnými možnosťami DPMK,“ dodalo mesto.

Zároveň informovalo, že od 18. júla začne premávať aj nová autobusová linka číslo 50. Tá bude v polhodinových intervaloch od konečnej električiek na Važeckej spájať sídlisko s nákupnými centrami ležiacimi na druhej strane Slaneckej cesty. „Poslúži tak nielen ich zamestnancom, ale aj občanom, ktorí sa tam potrebovali dostať a z dôvodu rekonštrukčných prác mali obmedzené možnosti prístupu,“ uviedlo.

Rekonštrukcia frekventovanej Slaneckej cesty približne za 12 miliónov eur sa naplno rozbehla v marci. Stavebné práce si vyžadujú viaceré dopravné obmedzenia. Podľa dopravného projektanta Pavla Titla je rozšírenie tejto cesty z pohľadu dočasného dopravného značenia najnáročnejší projekt v histórii mesta.

Zdroj
transport.sk
Editor
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button