Cestná doprava

Mesto Senica vyberá prevádzkovateľa MHD na 10 rokov

Mesto Senica vyhlásilo verejnú obchodnú súťaž na prevádzkovateľa mestskej hromadnej dopravy (MHD). Vyplýva to zo zverejnených údajov vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie. Predmetom zákazky je výber poskytovateľa služby na prevádzkovanie mestskej hromadnej dopravy v meste v súlade so zámerom zabezpečiť verejnosti kvalitnú MHD na území mesta a zohľadniť sociálne a environmentálne aspekty regionálneho rozvoja.

Rozsah služby prevádzkovania MHD je plánovaný na 120.000 odjazdených kilometrov za kalendárny rok. Doba trvania zmluvy je desať rokov, pričom mesto si vyhradzuje právo uplatnenia opcie na jeden rok. Mesto si zároveň vyhradzuje právo zvýšiť alebo znížiť požiadavku na výkon plánovaných odjazdených kilometrov o maximálne desať percent z požadovaných 120.000 kilometrov ročne. Predpokladaná hodnota zákazky je vo výške 3.475.895,76 eura bez DPH.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button