Cestná doprava

Mercedes-Benz Trucks odhalí sériovú podobu modelu eActros

30. júna oslávi Mercedes-Benz Trucks svetovú premiéru svojho modelu eActros s elektrickým pohonom. Je určený na ťažkú distribučnú prepravu a zároveň prvým elektrickým sériovým nákladným vozidlom s hviezdou. Digitálna svetová premiéra sa bude vysielať na online.

Sériovú podobu modelu eActros predstavia Karin Rådström, členka predstavenstva spoločnosti Daimler Truck AG, zodpovedná za Mercedes-Benz Trucks, a Andreas von Wallfeld, vedúci predaja a marketingu Mercedes-Benz Trucks. Dozvieme sa aj jeho technické údaje, ponuku digitálnych služieb aj poradenstva pre zákazníkov, ktorí budú mať o eActros záujem.

Spustenie sériovej výroby modelu eActros je naplánované na druhú polovicu roka v závode v lokalite Wörth nad Rýnom. Vývojári Mercedes-Benz Trucks kládli počas cesty k sériovému vozidlu dôraz na „Customer Co-Creation“ – teda spoluprácu na vývoji produktu so zákazníkmi, ktorí nákladné vozidlá využívajú.

eActros bude 30. júna 2021 predstavený vo svojej séirovej podobe (FOTO: Mercedes-Benz Trucks)

Z tohto dôvodu prešli vozidlá eActros už v roku 2018 intenzívnym testovaním u zákazníkov. Vďaka tomu mohli odborníci Mercedes-Benz Trucks zohľadniť spätnú väzbu od zákazníkov týkajúcu sa elektrického nákladného vozidla a priamo ju začleniť do vývoja. Prototypy medzičasom najazdili na verejných cestných komunikáciách viac ako pol milióna kilometrov. Okrem toho podrobili model eActros intenzívnym skúškam aj skúšobní inžinieri Mercedes-Benz Trucks, aby sa zabezpečili zvyčajné vysoké štandardy Mercedes-Benz.

„Už v roku 2016 sme po prvýkrát predstavili náš koncept ťažkého nákladného motorového vozidla. O ďalšie dva roky sme s našimi komplexne zdokonalenými prototypmi absolvovali náročné testovanie u renomovaných zákazníkov. Model eActros, ktorý teraz predstavíme, je konečným produktom získaných skúseností z ciest a skúšobných stolíc, a odzrkadľuje schopnosť našej značky Mercedes-Benz prinášať inovácie v oblasti alternatívnych pohonov. Vozidlo je zároveň výsledkom úzkej a intenzívnej spolupráce s našimi zákazníkmi. Vďaka intenzívnym praktickým testom prinášame na trh vozidlo, ktoré je plne prispôsobené potrebám zákazníkov, spolu s rozsiahlou ponukou služieb. Všetci sa tešíme na svetovú premiéru 30. júna,“ hovorí Andreas von Wallfeld.

Počas vývoja sa značka spoliehala aj na spätnú väzbu od zákazníkov (FOTO: Mercedes-Benz Trucks)

Viac ako dva roky v praktickom využití v rukách zákazníkov

Desať prototypov modelu eActros známych pod názvom „Inovatívny autopark“ sa od roku 2018 osvedčilo v trvalom nasadení u rôznych zákazníkov v Nemecku a ďalších európskych krajinách. Takmer 20 testovacích zákazníkov používalo model eActros vo svojom autoparku v dvoch testovacích fázach namiesto konvenčného nákladného motorového vozidla. eActros ako 18 alebo 25-tonové nákladné vozidlo zvládal v rámci týchto testov náročné úlohy v rôznych odvetviach.

Okrem iného prostredníctvom chladiarenskej nadstavby napájanej elektrinou zásoboval pobočky supermarketov potravinami, dodával komponenty na výrobu v závodnej doprave, prevzal náhradnú službu za zberné nádoby na odpad a prepravoval popolček v návese na dopravu sypkých materiálov na výrobu betónu. Akumulátorové elektrické nákladné vozidlo testovali okrem nemeckých aj švajčiarski, belgickí a holandskí zákazníci.

Prvé testy u zákazníkov absolvoval eActros už v roku 2018 (FOTO: Mercedes-Benz Trucks)

Vodiči si ho pochvaľujú

Pred ukončením nasadenia prototypu testy ukázali, že eActros v mestskej premávke, pri jazdách na diaľniciach alebo mimo obcí v porovnaní s tradičným naftovým nákladným motorovým vozidlom z pohľadu dostupnosti a realizácie výkonov v ničom nezaostáva. Vodiči ocenili priebežnú dostupnosť krútiaceho momentu v celom rozsahu rýchlosti. Okrem toho uvádzajú najmä tichý spôsob jazdenia a príjemný pocit z pokojnej jazdy. Zároveň možno pri predvídavom spôsobe jazdenia navyše spätne získať rekuperáciou elektrickú energiu.

Sériové nákladné vozidlo eActros bude v niektorých dôležitých vlastnostiach – napríklad v súvislosti s dojazdom, hnacím výkonom a bezpečnosťou prvkami bezpečnostnej výbavy – výrazne prekonávať doterajší prototyp inovatívneho autoparku. Mercedes-Benz Trucks okrem toho zakomponuje vozidlo do komplexného ekosystému, ktorého súčasťou budú aj ponuky poradenstva pre zákazníkov týkajúce sa e-mobility.

Intenzívne testy pred spustením sériovej výroby

Pred spustením sériovej výroby vykonali vývojári modelu eActros – rovnako ako v prípade konvenčných nákladných motorových vozidiel – testy na zaistenie bezpečnosti, výkonu a životnosti. Chladiaci systém pre náklad aj klimatizačné zariadenie sú poháňané elektricky a počas extrémneho tepla, ako aj v zimných podmienkach fungovali spoľahlivo. Skúšobní inžinieri dôkladne otestovali model eActros aj v zimných testoch. Mimoriadna pozornosť sa pri tom venovala správaniu akumulátorov a elektrického hnacieho ústrojenstva počas nepriaznivých poveternostných podmienok. Okrem toho bol eActros podrobený aj ďalším testovacím koncepciám, ako napríklad meraniu hluku v stanovišti na testovanie vonkajšieho zvuku a elektromagnetickej kompatibilite (EMV) v špeciálne navrhnutej testovacej hale.

Testy prebiehali aj v extrémnych podmienkach (FOTO: Mercedes-Benz Trucks)

Elektrifikácia portfólia akumulátormi a palivovými článkami

Spoločnosť Daimler Truck AG sa snaží dosiahnuť trvalo udržateľnú podnikateľskú stratégiu spoločnosti a zároveň sa snaží, aby do roku 2039 ponúkala na európskom, severoamerickom a japonskom trhu iba také nové vozidlá, ktoré budú počas jazdnej prevádzky (od nádrže po kolesá („tank-to-wheel“) CO2-neutrálne. Už do roku 2022 by malo portfólio vozidiel spoločnosti Daimler Truck AG zahŕňať v regiónoch s najväčším odbytom, teda v Európe, USA a Japonsku, sériové vozidlá s elektrickým pohonom s akumulátorom. Od roku 2027 chce spoločnosť rozšíriť svoju ponuku vozidiel o sériové vozidlá s pohonom vodíkovými palivovými článkami. Konečným cieľom je dosiahnuť do roku 2050 prepravu na cestách, ktorá je z hľadiska emisií CO2 neutrálna.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
TS

Prečítajte si aj

Back to top button