Cestná doprava

Košický samosprávny kraj obnovuje pri správe ciest mostné čaty

Na Správe ciest Košického samosprávneho kraja (SC KSK) dochádza od pondelka k organizačným zmenám vrátane obnovenia tzv. mostných čiat. Ich hlavnou úlohou bude kontrolovať a udržiavať stav mostov v kraji, ktorých je takmer 700. Informoval o tom Úrad KSK. Zriadené bude po novom aj nové cestmajsterstvo SC KSK Košický Klečenov, ktoré bude zabezpečovať zimnú a letnú údržbu pre danú oblasť. Doteraz túto činnosť pre krajskú správu ciest zabezpečovala Národná diaľničná spoločnosť (NDS).
      
„Organizačná zmena v rámci Správy ciest Košického samosprávneho kraja prinesie efektívnejšie fungovanie tejto najväčšej krajskej organizácie. Obnovenie mostných čiat, ktorých úlohou by bolo kontrolovať stav mostov v kraji, sme považovali za jednu z priorít, ktorá pomôže lepšie a rýchlejšie reagovať na potreby opráv mostov,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka. Mostné čaty boli zrušené v roku 2007. Ďalšou pripravovanou organizačnou zmenou je podľa Trnku aj obsadenie pozície riaditeľa Správy ciest KSK. Aktuálne je na túto pozíciu vyhlásené výberové konanie, ktoré sa bude konať 16. júna. Realizovať sa bude formou online vypočutia a prístupné tak bude aj verejnosti.


Ďalšiečlánky z kategórie Cestná doprava:

K zmenám patrí aj odbremenenie investičného úseku od administratívnej záťaže. Organizačná zmena prinesie nové oddelenie podporných činností, ktoré bude zastrešovať všetky podporné činnosti v organizácii a bude včlenené pod nový úsek podpory riadenia. Dôjde taktiež k presunu oddelenia dopravy na prevádzkový úsek. Cieľom zmien je podľa kraja najmä nastavenie pracovných procesov pre efektívnejšie fungovanie organizácie po nástupe nového riaditeľa.
      
Organizačné zmeny boli prerokované so zástupcami zamestnancov aj so zamestnancami, ktorých sa priamo týkajú. „Pripravovaná zmena nebude mať negatívny dosah na prebiehajúce práce ani verejné obstarávania. Pokiaľ ide o pracovné miesta, dôjde len k racionálnemu preskupeniu a usporiadaniu pracovných pozícií. Zmena sa týka aj personálneho oddelenia organizácie, ktoré bolo dlhodobo poddimenzované, vykonajú sa aj nevyhnutné formálne zmeny, napríklad pri pojmovom označení stredísk, ktoré nie sú v súlade so zriaďovacou listinou,“ informovala poverená riaditeľka SC KSK Zuzana Slivenská.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button