Cestná doprava

Košice chcú pre nový koronavírus predĺžiť platnosť parkovacích kariet

Má ísť o kompenzáciu za obdobie, keď sa v rámci opatrení na zamedzenie šírenia nového koronavírusu medzi 1. aprílom až 31. májom 2020 za parkovanie neplatilo. Rezidenti tak mohli mať problém zaparkovať vo svojej lokalite.

Primátor mesta Jaroslav Polaček predloží na júnové mestské zastupiteľstvo návrh na zmenu Všeobecno-záväzného nariadenia (VZN) o dočasnom parkovaní motorových vozidiel. S účinnosťou od 15. júla 2020 by sa tak malo zaviesť prechodné ustanovenie.

„Držiteľ parkovacej karty má nárok na vydanie novej bezplatnej parkovacej karty rovnakej kategórie na dobu, ktorej dĺžka je zhodná s počtom dní, počas ktorých trvala platnosť predchádzajúcej parkovacej karty v období od 1. apríla do 31. mája 2020, ak držiteľ parkovacej karty bude spĺňať podmienky na jej vydanie podľa tohto nariadenia,“ uviedol Polaček.

V rámci novely VZN pribudne podľa neho aj možnosť výberu lokality v prípade tzv. hraničných obytných jednotiek, bezplatná zmena evidenčného čísla vozidla pri dočasnej nemožnosti užívať vozidlo, zjednoduší sa aj preukazovanie užívania motorového vozidla na súkromné účely a sprehľadnia sa aj administratívne poplatky. Doplnil, že v septembri by sa do VZN mohli dostať aj zmeny týkajúce sa parkovania pre ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím.

Mesto pripravilo úľavy aj pre taxislužby s vyhradenými parkovacími miestami nachádzajúcimi sa v centrálnej mestskej zóne, ktoré v rámci opatrení pre zamedzenie šírenia koronavírusu nemohli celkom 51 dní poskytovať svoje služby. Prevádzkovatelia taxislužieb musia platiť daň za užívanie verejného priestranstva, keďže majú v centrálnej mestskej zóne vyhradených spolu 44 parkovacích miest.

Na rokovaní Finančného krízového štábu mesta sa rozhodlo, že od 16. marca do 5. mája 2020 im táto daň bude odpustená. Rozpočet mesta vyjde opatrenie na 8000 eur. Taxislužby musia ale najneskôr do konca júla na košickom magistráte podať oznámenie o zániku daňovej povinnosti počas obdobia pandémie.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button