Cestná doprava

Finančná situácia DPB je naďalej zlá, mesto podniku opäť pomôže

Finančná situácia Dopravného podniku Bratislava (DPB) je pre pandémiu ochorenia COVID-19 naďalej zlá. Čistá strata mestského dopravcu je na úrovni jeden až 2,5 milióna eur mesačne.

Pri pokračovaní reštrikcii a zníženého pohybu obyvateľov bude schopnosť uhrádzať svoje záväzky DPB ohrozená už začiatkom leta. Upozornil na to bratislavský magistrát, ktorý bratislavským mestským poslancom vo štvrtok predložil návrh riešenia finančnej situácie podniku.

DPB pre úbytok cestujúcich z dôvodu pandémie mesačne stráca tržby na úrovni približne dva až 3,5 milióna eur. „V súčasnosti zaznamenávame nárast počtu cestujúcich, avšak naďalej nie je dosiahnutá úroveň cestujúcich z obdobia pred pandémiou. Prevádzkové úspory z obmedzenia výkonov sú najviac na úrovni jeden milión eur,“ spresnila samospráva s tým, že pre potrebu zabezpečenia adekvátnej ponuky dopravnej obsluhy nebolo možné zatiaľ pristúpiť k výraznej redukcii dopravných výkonov.

Na riešenie okamžitej likvidity DPB mesto navrhlo bezodkladne vyplatiť úhradu ekonomicky oprávnených nákladov (EON) za rok 2020.

Dopravcovi už koncom apríla mestské zastupiteľstvo schválilo vyplatenie zálohovej platby za EON za minulý rok vo výške 3,9 milióna eur. Vo štvrtok bratislavskí poslanci odsúhlasili doplatenie časti EON na úrovni 5,2 milióna eur najneskôr do 7. júla.

Zastupiteľstvo zároveň odsúhlasilo navýšenie bežného mesačného transferu pre DPB. Na rok 2020 schválili poslanci bežný transfer vo výške 73 miliónov eur. Mesto zasiela dopravcovi zhruba šesť miliónov eur mesačne.

Pre výpadok tržieb z cestovného by však DPB pri zachovaní vyplácania mesačného transferu v takejto výške už v júli nemal dostatok financií na úhradu záväzkov vrátane miezd a odvodov. Mesto preto navrhlo zvýšiť sumu mesačného transferu v auguste a v septembri o tri milióny eur.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button