Cestná doprava

Druhá etapa obnovy zastávok MHD v Žiline si vyžiadala vyše 380 000 eur

Mesto Žilina obnovilo v druhej etape rekonštrukcie zastávok mestskej hromadnej dopravy (MHD) päť existujúcich zastávok. Novú zastávku vybudovalo na Hôreckej ceste na sídlisku Hájik.

Podľa hovorcu mesta Vladimíra Miškovčíka si práce vyžiadali viac ako 380 000 eur a žilinská samospráva ich zafinancovala aj z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP).

Navrhnuté úpravy zastávok MHD pamätali podľa Miškovčíka aj na debarierizačné opatrenia pre ľudí s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. „Vďaka úspechu vo výzvach prostredníctvom IROP sme postupne obnovili väčšinu zastávok MHD. Ich rekonštrukcia je významným projektom, zvyšujúcim kvalitu a komfort cestovania v Žiline. Verím, že cestujúci pozitívne zmeny ocenia a privítajú,“ povedal primátor Žiliny Peter Fiabáne.

Cieľom rekonštrukčných prác, ktoré sú rozdelené na viac etáp, je obnoviť staré, nevyhovujúce zastávky MHD. „Počas prvej etapy, ktorá sa skončila v roku 2019, obnovilo mesto dovedna 26 zastávok MHD. Zastávky sa renovovali celé, obnovil sa zastávkový zásek, nástupište, osadili sa prístrešky a mobiliár. Celkové náklady na investíciu v prvej etape boli vyše 1,8 milióna eur, projekt finančne podporil IROP. Mesto sa vtedy podieľalo na spolufinancovaní sumou vyše 185 000 eur,“ pripomenul Miškovčík.

V tretej fáze rekonštrukcie počíta samospráva s opravou ďalších 13 zastávok MHD, ktoré sú z hľadiska majetkovo-právnych vzťahov bezproblémové. „Celkové oprávnené výdavky projektu sú odhadované na približne 1,4 milióna eur, mesto by sa malo na financovaní spolupodieľať sumou zhruba 70 000 eur. V poslednej, štvrtej fáze sa obnovia dve zastávky v centre a širšom centre za viac ako 170 000 eur. Dovedna by sa tak v Žiline malo obnoviť až 47 zastávok MHD,“ dodal hovorca mesta.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button