Cestná doprava

DPMK a samospráva robia kroky na zlepšenie MHD v Košiciach

Minimálne 10-% medziročný nárast miezd pre vodičov mestskej hromadnej dopravy (MHD) v Košiciach garantujú v rokoch 2009 – 2011 závery kolektívneho vyjednávania v Dopravnom podniku mesta Košice (DPMK). Ako informoval generálny riaditeľ podniku Michal Tkáč, je to jeden z krokov k zlepšeniu dopravnej situácie a riešeniu nedostatku vodičov, ktorého dôsledkom je časté vynechávanie či meškanie spojov v poslednom období.
 

Z výsledkov kolektívneho vyjednávania, spresnil Tkáč, vyplýva garantovaný rasť miezd vodičov v roku 2011 oproti tohtoročnému marcu vo výške minimálne 48 %. Šoférom už zvýšili po dohode s Magistrátom mesta Košice mzdy o 15 %. 
DPMK, a. s., ponúka aj ďalšie benefity na stabilizáciu vodičov. Napríklad v spolupráci s Magistrátom mesta Košice im bude na základe stanovených kritérií poskytovať stabilizačné byty. 
"Koncom augusta sme oslovili vodičov MHD listom. Informovali sme ich v ňom o kolektívnom vyjednávaní a prijatých opatreniach. Verím, že tieto naše kroky povedú k stabilizácii dopravnej situácie," zdôraznil Tkáč.
Vedenie DPMK rieši problémy v MHD aj v spolupráci so samosprávou mestských častí. S radou starostov sa manažment na nedávnom pracovnom stretnutí dohodol, že podnik bude od 10. októbra, dokedy urobí analýzu pripomienok cestujúcich i starostov mestských častí, osobitne s každou mestskou časťou prerokovávať zapracovanie prípadných návrhov a zmien na vylepšenie dopravného linkového vedenia.
"Po dôkladnej analýze porovnania vypravenosti spojov v mesiaci júl v predchádzajúcom roku a v tomto roku nevypravenosť u jednotlivých trakcií rapídne vzrástla ešte pred zavedením nového linkového vedenia a cestovného poriadku. Dôvodom je akútny nedostatok vodičov, ktorý sa od začiatku roka prehlboval a v júli a auguste, aj v súvislosti s dovolenkovým obdobím, dosiahol maximum. Vodiči nám odchádzajú najmä za vyššou mzdou do zahraničia, mnohí do Nórska. Od apríla sme zaznamenali aj vysoký nárast prípadov práceneschopnosti a celodenných ošetrení vodičov," povedal Tkáč.
K riešeniu dopravnej situácie majú napomôcť aj kroky, ktoré vyplynuli v týchto dňoch z pracovného stretnutia vedenia DPMK s Útvarom hlavného architekta, Správy komunikácií mesta Košice, zástupcami mesta a dopravnej polície.
"Zmierniť kritickú dopravnú situáciu má od 6. októbra pomôcť presmerovanie liniek autobusov smerujúcich na Hlinkovú ulicu zo Sídliska Ťahanovce v čase rannej špičky cez Magnezitársku ulicu na výjazd pri zastávke Hypermarket Tesco. Situáciu bude monitorovať dopravná polícia. Ďalšie kritické miesto na Prešovskej a Sečovskej by sa malo čiastočne vyriešiť dokončením mimoúrovňovej križovatky, ktorej odovzdanie je predbežne naplánované na budúci mesiac," informoval ďalej Tkáč. 
Zatiaľ čo v týchto častiach mesta sa podľa generálneho riaditeľa situácia vyrieši, zhorší sa priepustnosť ulice Palackého. Dôvodom je zriadenie križovatky so svetelnou signalizáciou pri odbočke na autobusovú stanicu. Zvýšeniu priepustnosti tejto križovatky môže pomôcť úprava signálneho plánu svetelnej signalizácie na Slaneckej ceste pri hypermarkete Tesco. 
Na riešenie dopravnej situácie vytvorili v meste pracovnú skupina, ktorá pripraví zoznam kritických uzlov. Nové návrhy zhodnotí koncom októbra pri obhliadke daných lokalít priamo v teréne.

zdroj: TASR, foto: internet

Prečítajte si aj

Back to top button