Cestná doprava

DPB vybral vlani od čiernych pasažierov viac ako 2,125 mil. eur

Dopravný podnik Bratislava (DPB) uložil v roku 2019 viac ako 37 000 pokút, od „čiernych pasažierov“ vybral celkovo 2 125 934 eur. V porovnaní s rokom 2018 je to o 73 655 eur viac, dopravný podnik tak eviduje nárast počtu ľudí cestujúcich v bratislavskej mestskej hromadnej doprave „na čierno“.

„DPB eviduje väčšinou prípady, keď si cestujúci nezakúpi cestovný lístok. Avšak sú aj takí, ktorí nepostrehnú končiacu platnosť predplatného cestovného lístka,“ konštatuje dopravný podnik.

Za vlaňajší rok eviduje DPB 10 715 neuhradených pokút. Takéto pokuty sú za odplatu postúpené spoločnosti Inkasáreň na základe rámcovej zmluvy o postúpení pohľadávok z apríla 2019. Sú však aj prípady, keď je cestujúcemu udelená pokuta odpustená, prípadne znížená.

O reklamáciách a sťažnostiach cestujúcich za porušenie tarifných predpisov rozhoduje predseda predstavenstva DPB. „Je oprávnený udeliť výnimku z tarifno-prepravných podmienok pri zohľadnení mimoriadnej situácie alebo tvrdosti zákona. Zníženie, respektíve odpustenie pokuty je možné napríklad v prípade dodatočného preukázania sa platným predplatným cestovným lístkom,“ približuje DPB.

Znížené sadzby sankčných úhrad ďalej upravuje Prepravný poriadok Integrovaného dopravného systému Bratislavského kraja (IDS BK).

Zdroj
transport.sk
Editor
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button