Cestná doprava

Desať otázok a odpovedí o predvídavom tempomate Mercedes-Benz Trucks

Spotreba paliva ťažkých nákladných motorových vozidiel z dielne Mercedes-Benz neustále klesá. Nový Actros napríklad spotrebuje na rýchlostných komunikáciách a diaľniciach až o tri percentá menej nafty ako jeho predchodca, ktorý bol tiež mimoriadne úsporný. Pri jazde mimo obcí sa spotrebu podarilo znížiť až o päť percent.

Kľúčovým dôvodom tejto úspory je optimalizácia riadenia tempomatu, prevodovky a motora opätovne vylepšeným systémom Predictive Powertrain Control (PPC) – po slovensky: Prediktívna stratégia jazdy. Ako tento inteligentný systém pracuje, aké sú jeho účinky a ako sa ovláda, nám v ďalších častiach vysvetlí Prof. Dr. Uwe Baake, vedúci vývoja produktov divízie Mercedes-Benz Trucks.

Aký je cieľ systému PPC?

„Systém PPC sa používa vždy s cieľom čo najúspornejšej jazdy nákladných motorových vozidiel a čo najlepšej podpory vodiča pri dosahovaní najnižšej možnej spotreby. Systém automaticky zohľadňuje topografiu, vhodný priebeh cesty a dopravné značky. Vďaka tomuto systému možno optimálne využiť palivo a vyhnúť sa zbytočnému brzdeniu, zrýchľovaniu a preraďovaniu. Spôsob jazdenia systému PPC je často úspornejší ako spôsob jazdenia profesionálnych vodičov – a to aj v prípade, ak vodiči dobre poznajú danú trasu a výkonnosť svojho nákladného vozidla.“

Vozidlá Actros a Arocs trvalo znižujú spotrebu paliva vďaka vylepšenému tempomatu a kontrolnému systému radenia prevodových stupňov Predictive Powertrain Control (PPC), teraz aj na aj mimo obcí a na cestách nižšej triedy (FOTO: Mercedes-Benz Trucks)

Koľko paliva možno vďaka systému PPC ušetriť?

„Inteligentné riadenie tempomatu a prevodovky dokáže v priemere ušetriť až päť percent paliva v porovnaní s vozidlami, ktoré nie sú vybavené systémom PPC. Systém bol naposledy vylepšený pri predstavení nového modelu Actros. Výsledkom vylepšenia boli dve zásadné výhody: na jednej strane možno po novom jazdiť úsporne s PPC aj mimo obcí a na cestách nižšej triedy, a to až do takej miery, že spotrebu sa v tomto režime podarilo znížiť o päť percent. Na druhej strane sa výkon Kľúčovým dôvodom tejto úspory je optimalizácia riadenia tempomatu, prevodovky a motora opätovne vylepšeným systémom Predictive Powertrain Control (PPC) – po slovensky: Prediktívna stratégia jazdy.systému zlepšil aj na diaľniciach a rýchlostných komunikáciách. Samotné použitie nového systému PPC dokáže v porovnaní s predošlou verziou priniesť ďalšie zníženie spotreby o 1,5 percenta.“

Odkiaľ získava systém PPC svoje informácie?

„Systém „pozná“ viac ako 95 percent všetkých európskych diaľkových a medzimestských komunikácií. Aktuálne GPS informácie o presnej polohe nákladného vozidla spája s uloženými digitálnymi 3D automapami, čím vypočítava určitý druh „elektronického horizontu“, ktorému automaticky prispôsobuje štýl jazdenia nákladného vozidla. Systém PPC pritom spracováva smer a topografiu vhodného priebehu cesty, aby predvídavo stanovil okamihy preradenia, preradenie o niekoľko stupňov naraz a rýchlosť tempomatu. Systém zároveň neustále využíva informácie asistenta udržiavania odstupu, takže do riadenia hnacieho ústrojenstva optimalizovaného na spotrebu sa dostávajú aj informácie o správaní sa vozidiel idúcich vpredu.“

Ako pracuje PPC na diaľniciach a rýchlostných komunikáciách?

„Vďaka množstvu inteligentných opatrení znižuje systém PPC spotrebu paliva na diaľniciach a rýchlostných komunikáciách: na tento účel systém neustále optimalizuje jazdný režim Eco-Roll automatizovaného radenia, aby sa čo najlepšie využila hybná sila vozidla. Ak dokáže nákladné vozidlo plynulo dosiahnuť rýchlosť stanovenú tempomatom aj rolovaním, systém sa zrýchľovaniu vyhýba. Inteligentné riadenie tempomatu a prevodovky okrem toho využíva hybnú silu vozidla pri klesaniach automatickým prispôsobením rýchlosti. Systém tak maximálne na 40 sekúnd úmyselne prekročí tempomatom stanovenú rýchlosť (horná hysteréza), aby vozidlo nabralo hybnú silu na ďalšie stúpanie. Keď sa nákladné vozidlo približuje ku klesaniu, systém PPC už vopred zvolí vhodný prevodový stupeň, ktorý zabezpečí optimálne využitie odľahčovacej brzdy a šetrenie prevádzkovej brzdy – výhoda najmä pre nákladné vozidlá jazdiace v kopcoch s vysokou tonážou. Pred stúpaním sa zas systém rozhodne, či má zmysel podradenie na nižší stupeň. Na konci stúpania sa výkon opäť prispôsobí, pretože PPC rozpozná ešte pred dosiahnutím vrcholu, či nákladné vozidlo vyvinulo dostatočnú rýchlosť na zdolanie vrcholu. Ak áno, systém dočasne toleruje pokles tempomatom stanovenej rýchlosti.“

Prof. Dr. Uwe Baake, vedúci vývoja produktov divízie Mercedes-Benz Trucks (FOTO: Mercedes-Benz Trucks)

Ako spolupracuje systém PPC s asistentom udržiavania odstupu?

„Vďaka novej predvídavej regulácii odstupu optimalizuje systém PPC správanie vozidla aj pri regulácii odstupu. Systém pritom monitoruje vozidlo idúce vpredu a pri výpočte zohľadňuje budúce dobiehania. Systém PPC vďaka tomu dokáže ideálne naplánovať priebeh radenia a rýchlosti a čo najlepšie využiť hybnú silu vozidla. Systém sa stará napríklad o to, aby nákladné vozidlo spomalilo včas, keď ho k tomu donúti vozidlo idúce vpredu.“

Ako pracuje systém PPC na cestách nižšej triedy mimo obcí?

„Inteligentné opatrenia systému PPC určené na diaľnice a rýchlostné cesty možno od predstavenia nového modelu Actros, a teda od prepracovania systému, uplatniť aj na cestách nižšej triedy. Systém pri takejto jazde nezohľadňuje iba stúpania, vrcholy a klesania, ale po novom aj polomery zakrivenia zákrut, obmedzenia rýchlosti a prednosti v jazde. Doteraz nebolo rozumné používať tempomat pri jazde mimo mesta, pretože mnohé dopravné situácie si vyžadovali manuálny zásah vodiča. Vďaka ďalším vylepšeniam systému PPC môžu teraz vodiči používať tempomat aj pri jazde mimo mesta – skutočné zlepšenie komfortu jazdy, ktoré odbúrava stres a aj v tomto prípade znižuje spotrebu až o päť percent. Vďaka mimoriadne presným mapám „pozná“ systém PPC blížiace sa obmedzenia povolenej rýchlosti a udalosti na trase, ako zákruty, kruhové objazdy alebo križovatky a zohľadňuje aj značky Stop alebo Daj prednosť v jazde. Aj v momente, keď vodič o týchto udalostiach ešte vôbec netuší, systém začne v zmysle maximálneho využitia energie s dostatočným predstihom dobiehať alebo predvídavo prispôsobovať rýchlosť a výber prevodového stupňa s cieľom dosiahnuť čo najlepšiu možnú spotrebu.“

Nový Actros má digitálny kokpit (FOTO: Mercedes-Benz Trucks)

Ako sa vodičovi bude zobrazovať práca systému PPC?

„Akonáhle vodič zapne tempomat, respektíve tempomat s reguláciou odstupu prostredníctvom ľavých tlačidiel na volante a nákladné vozidlo dosiahne rýchlosť 15 km/h, pri nových modeloch Actros a Arocs sa automaticky zapne systém PPC. Na hlavnom displeji sa následne zobrazí biely symbol systému PPC. Ak systém aktívne prevezme riadenie hnacieho ústrojenstva, farba symbolu PPC sa zmení na zelenú. Okrem toho sa zobrazia grafiky, ktoré schematicky oznamujú blížiace sa udalosti na trase ako zákruty, kruhové objazdy, križovatky a obmedzenia povolenej rýchlosti.“

Ako sa obsluhuje systém PPC?

„Systém PPC sa zapne vždy vtedy, keď vodič aktivuje tempomat, respektíve tempomat s reguláciou odstupu prostredníctvom ľavých tlačidiel na volante. Teraz si môže vodič v ponuke Systémy nastaviť v závislosti od zvoleného jazdného programu hornú toleranciu rýchlosti pre fázy rolovania od 2 až po 15 km/h. Spodnú toleranciu rýchlosti si možno nastaviť od −1 až po –10 km/h. Vodič môže okrem toho v ponuke Nastavenia tempomatu stanoviť, od akej rýchlosti začne systém PPC prispôsobovať rýchlosť zákrute počas jazdy mimo obcí. Na tomto mieste možno nastaviť aj dobiehanie k udalostiam na trase ako napríklad k značkám Stop alebo Daj prednosť v jazde. Pre systém PPC sú dôležité aj nastavenia asistenta udržiavania odstupu: pri naštartovaní motora je vždy prednastavený stredný odstup. Vodič si však požadovaný odstup môže nastavovať v piatich stupňoch podľa vlastných potrieb. Musí však vždy zabezpečiť, aby nákladné vozidlo dodržiavalo zákonom stanovený minimálny odstup od vozidla idúceho vpredu.“

Systém PPC je dostupný pre väčšinu konfigurácií nových modelov Actros a Arocs (FOTO: Mercedes-Benz Trucks)

Ako môže vodič zastaviť opatrenia systému PPC?

„Akonáhle sa zapne tempomat a podarí sa zistiť platný horizont predvídania, systém PPC bude aj bez potvrdenia vodičom vždy aktívny na pozadí. Ak vodič nesúhlasí s výberom rýchlosti prostredníctvom PPC, kedykoľvek môže nad systémom prevziať riadenie prostredníctvom stlačenia brzdy alebo plynového pedálu. Vodič má okrem toho vo vedľajšom displeji multimediálneho kokpitu v ponuke Nastavenia PPC možnosť kompletne deaktivovať PPC.“

Pre ktoré vozidlá je systém PPC k dispozícii?

„Systém PPC je dostupný pre väčšinu konfigurácií nových modelov Actros a Arocs. Nedávno boli do programu PPC zaradené aj ťahače ťažkých návesov až do hmotnosti 120 ton, vozidlá s náhonom na všetky kolesá, vozidlá s náhonom Hydraulic Auxiliary Drive (HAD) alebo vozidlá s technológiou Turbo-Retardér hydraulická spojka (TRK).“

V závislosti od zvoleného jazdného programu je možné nastaviť si hornú aj spodnú toleranciu rýchlosti pre fázy rolovania (FOTO: Mercedes-Benz Trucks)

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
Tlačová správa

Prečítajte si aj

Back to top button