Cestná doprava

Daňové zaťaženie autodopravcov by sa malo znížiť

Vyplýva to z materiálu z dielne Ministerstva financií (MF) SR, ktorý v stredu schválila vláda a posunula ho na prerokovanie do parlamentu v skrátenom legislatívnom konaní. Kabinet tak chce posilniť konkurencieschopnosť autodopravcov. MF v materiáli konštatuje, že dlhodobým problémom dane z motorových vozidiel je v porovnaní s inými krajinami Európskej únie (EÚ) relatívne vysoké daňové zaťaženie vozidiel v kamiónovej a autobusovej doprave, preto je zmena súčasného nastavenia sadzieb dane opodstatnená.

Novela zákona by mala odstrániť komplikované „párovanie“ vozidiel tvoriacich návesové jazdné súpravy (ťahač a náves) a namiesto toho zaviesť priame priradenie ročnej sadzby dane z novonavrhnutej prílohy k zákonu v závislosti od základu dane, ktorým na tento účel zostáva hmotnosť vozidla a počet náprav. „Okrem zavedenia novej prílohy s ročnými sadzbami pre vozidlá ťahač a náves sa zavádzajú nové percentuálne zvýhodnenia ročnej sadzby dane pre všetky úžitkové vozidlá zaradené do kategórie M2, M3 a N3,“ špecifikoval rezort v materiáli. Nové percentuálne zvýhodnenia ročných sadzieb daní sa pohybujú v rozmedzí od 50 % do 10 % s ohľadom na vek vozidla a mali by byť uplatňované od prvého zaradenia vozidla do evidencie vozidiel do 156 kalendárnych mesiacov veku vozidla.
Pre vozidlá typu O4 navrhuje vláda upraviť ročnú sadzbu dane vždy o 60 % bez ohľadu na vek vozidla.

Sadzba dane by sa mala meniť aj pre kategórie L, M1, N1, N2, O1 až 03. V týchto prípadoch vláda navrhuje znížiť ročnú sadzbu o štvrtinu počas prvých 36 kalendárnych mesiacov, následne znížiť o 20 % počas nasledujúcich 36 mesiacov a zase znížiť o 15 % počas ďalších 36 mesiacov. Potom by sa však sadzba mala zvyšovať, a to o 10 % počas nasledujúcich 12 mesiacov a o 20 % po uplynutí súčtu počtu kalendárnych mesiacov.
„Ďalej sa navrhuje, aby sa ročné sadzby dane a úpravy ročnej sadzby dane uplatnili už na zdaňovacie obdobie roku 2020,“ poznamenal rezort s tým, že MF zverejní nový vzor daňového priznania.

ČESMAD novelu víta

Vládou schválená novelu zákona o dani z motorových vozidiel pomôže podľa združenia autodopravcov ČESMAD Slovakia riešiť kritickú situáciu v sektore cestnej dopravy na Slovensku a posilní konkurencieschopnosť slovenských dopravcov. „Z pohľadu cestnej dopravy ide o jeden z kľúčových zákonov, ktorý rozhoduje, ako dobre sa bude dopravcom podnikať. Návrh schválený vládou oceňujeme osobitne preto, že nad rámec dohody zo začiatku roka rozširuje úľavy pre autobusy a prípojné vozidlá kategórie O4 budú mať samostatnú sadzbu nižšiu o 60 %,“ uviedol I. viceprezident ČESMAD Slovakia Pavol Piešťanský.

Vo všeobecnosti návrh zjednodušuje a sprehľadňuje spôsob výpočtu dane a jeho uplatnením už za zdaňovacie obdobie roku 2020 pomôže zmierniť dopady opatrení v súvislosti so šírením COVID-19 v odvetví cestnej dopravy. Združenie ČESMAD Slovakia verí, že návrh schválený vládou SR si získa podporu aj v slovenskom parlamente. „Nová úprava dane z motorových vozidiel by sa tak mohla stať základom zlepšovania podmienok pre cestnú dopravu, kde dopravcov trápi ešte riešenie zliav z elektronického mýta a daňovo-odvodové zaťaženie práce na Slovensku,“ doplnil Pavol Piešťanský I. viceprezident ČESMAD Slovakia. Spolu ide o kľúčové otázky pre odvetvie, ktoré dáva prácu viac 100 000 zamestnancom a vytvára 4,8 % HDP krajiny.

UNAS víta vládou schválené zmeny v cestnej dani

Únia autodopravcov Slovenska (UNAS) takisto víta návrh zákona o dani z motorových vozidiel, ktorý schválila vláda. Verí, že novelu zákona podporia aj poslanci v Národnej rade (NR) SR a že zmeny, okrem iného, pomôžu zabrániť prepúšťaniu. Informoval o tom Stanislav Skala z UNAS. Skala poznamenal, že ide síce o prvý, ale výrazný krok k vyrovnaniu daňového zaťaženia slovenských dopravcov v porovnaní s ich kolegami v krajinách V4.

„UNAS verí, že aj tento krok vlády výrazne prispeje k stabilizácii podnikateľského prostredia v tomto segmente ekonomiky a zabráni tak hroziacemu prepúšťaniu zamestnancov,“ dodal. UNAS zároveň víta, že zníženie daní reaguje na nový program Európskej únie v ekologickej oblasti, keď zníženie dane z motorových vozidiel je naviazané na splnenie emisných noriem vozidlami.

Zdroj
transport.sk
Editor
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button