Cestná doprava

Bratislava chce byť v roku 2030 mestom s trvalo udržateľným spôsobom mobility

Mesto Bratislava chce byť v roku 2030 metropolou s trvalo udržateľným spôsobom mobility, kde 70 percent ciest bude realizovaných environmentálne priaznivými spôsobmi dopravy (verejná osobná doprava, bicykel, peší presun) a 30 percent bude naďalej pripadať na individuálnu automobilovú dopravu. Ide o jednu z vízií samosprávy v rámci plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) Bratislava 2030.

„Verejná osobná doprava a cyklistická doprava bude podporovaná na úkor individuálnej automobilovej dopravy s cieľom poskytovať kvalitné, komfortné a dostupné cestovanie,“ píše mesto vo vízii v časti mobility. Samospráva plánuje vo verejnej doprave využívať nové a zmodernizované električkové a trolejbusové trate. V autobusovej doprave sa má zvýšiť podiel bezemisných vozidiel. „Chodci budú mať k dispozícii viac peších zón a budú rovnocennými účastníkmi cestnej premávky na dopravne pokojných uliciach,“ deklaruje magistrát s tým, že cyklisti budú mať k dispozícii sieť bezpečných cyklistických komunikácií.

Prečítajte si aj

Parkovacia politika, ktorú hlavné mesto v prvých zónach má spustiť od 10. januára, má vyriešiť rovnováhu medzi dostupnosťou parkovania a optimálnym využitím verejného priestoru. „Centrum mesta bude regulované pre vjazd individuálnej automobilovej dopravy i nákladnej motorovej dopravy, zároveň sa pripravia projekty na obmedzenie tranzitnej dopravy cez centrum a širšie centrum mesta,“ podotkla samospráva. Projekty na nové cesty majú eliminovať dopravné zápchy, a to nielen pre trolejbusy a autobusy, ale aj pre individuálnu dopravu. Bratislava vníma environmentálne prijateľnú, užívateľsky atraktívnu a ekonomicky udržateľnú mobilitu ako jeden zo základných atribútov dobre fungujúceho mesta.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button