Cestná doprava

ARRIVA rastie

ARRIVA rastie. ARRIVA v roku 2022 odstránila počiatočné problémy súvisiace s poskytovaním služieb verejnej autobusovej dopravy pre BSK, obhájila zmluvy na Orave a Liptove a potvrdila pozíciu lídra na našom trhu.

Spoločnosť ARRIVA pôsobí na Slovensku od roku 2008 a je najsilnejším dopravcom v autobusovej doprave na našom území. V Bratislavskom, Košickom, Nitrianskom, Trnavskom a Žilinskom kraji zabezpečuje mestskú, prímestskú, zmluvnú a komerčnú autobusovú dopravu. V roku 2016 spoločnosť prevádzkovala vlakové spojenie medzi Nitrou a Prahou a od roku 2017 aj službu zdieľaných bicyklov, tzv. bikesharing. ARRIVA zamestnáva na Slovensku viac ako 2 700 zamestnancov a prevádzkuje vyše 1 500 autobusov (prevažne značiek Iveco Bus a SOR). Tvorí ju šesť dopravných spoločností (Nitra, Bratislava, Trnava, Nové Zámky, Liptovský Mikuláš/Dolný Kubín, Michalovce), servisná spoločnosť a centrála.

Britské korene

ARRIVA je jedným z popredných poskytovateľov osobnej dopravy v Európe. Vznikla v roku 1938 v Sunderlande vo Veľkej Británii, kde rodina Cowie obchodovala s jazdenými motocyklami. Firma Cowie Group sa v roku 1997 premenovala na ARRIVA a pod jedno meno spojila rôzne spoločnosti. V tom istom roku ARRIVA kúpila svoju prvú spoločnosť na európskom kontinente. Neskôr činnosť prerástla do obchodnej spoločnosti pôsobiacej v 13 krajinách Európy.

Hlavné vedenie spoločnosti sa nachádza i naďalej v Sunderlande vo Veľkej Británii. Zamestnáva viac ako 40 000 ľudí a ročne prepraví 1,2 miliardy cestujúcich. Je súčasťou Deutsche Bahn (DB), jednej z vedúcich spoločností v oblasti osobnej a logistickej dopravy na svete, a je zodpovedná za regionálne služby v oblasti osobnej dopravy DB mimo Nemecka. Prevádzkuje autobusovú, železničnú a lodnú dopravu.

ARRIVA rastie

Konsolidácia po pandémii

ARRIVA na Slovensku zaznamenala v tomto roku 25 % nárast počtu cestujúcich oproti roku 2021. Súvisí to s návratom k bežnej prevádzke verejnej autobusovej dopravy po období covidu, ale aj s dokončenou modernizáciou autoparku prakticky vo všetkých regiónoch, v ktorých ARRIVA pôsobí. Rok 2022 bol pre spoločnosť úspešný aj z hľadiska obhájenia pozície lídra na trhu verejnej dopravy, a to vďaka víťazstvu v súťažiach v Košickom kraji, na Orave a Liptove. Pre odvetvie verejnej autobusovej dopravy bolo prelomové schválenie návratu k nižšiemu veku potrebnému na získanie vodičského oprávnenia na šoférovanie autobusu.

ARRIVA očakáva, že sa jej vďaka tomu podarí už v budúcom roku získať desiatky záujemcov o prácu vodiča autobusu a zmierniť tak ich akútny nedostatok. Zároveň očakáva pokračovanie liberalizácie osobnej železničnej dopravy a vyhlásenie súťaží o ďalšie trate. Kľúčovou témou pre odvetvie verejnej dopravy v roku 2023 bude podľa spoločnosti ARRIVA diskusia o reforme verejnej osobnej dopravy, ako ju predpokladá plán obnovy, pokračovanie integrácie verejnej dopravy a jej financovanie vrátane možného zvýšenia cien cestovného.

„Počiatočné problémy s vodičmi v Bratislavskom kraji sme už vyriešili. Obslužnosť máme v tomto roku na vyššej úrovni ako náš predchodca, všetky autobusy prímestskej autobusovej dopravy v Bratislavskom kraji sú nové, vymenili sme označníky zastávok autobusov a od septembra sme na žiadosť cestujúcich v spolupráci s objednávateľom zaviedli tri nové linky vrátane linky do Hainburgu,“ zhodnotil končiaci rok László Ivan, generálny riaditeľ spoločnosti ARRIVA na Slovensku.

László Ivan, generálny riaditeľ spoločnosti ARRIVA na Slovensku

Okrem trhového podielu je ARRIVA lídrom, aj pokiaľ ide o spoločenskú zodpovednosť a starostlivosť o zamestnancov. „Pri modernizáciách autobusových staníc i autoparkov v jednotlivých regiónoch dbáme o bezpečnosť a pohodlie nielen našich cestujúcich, ale aj kolegov – vodičov. Po vypuknutí vojenského konfliktu na Ukrajine boli naše autobusy medzi prvými na hraniciach a pomáhali dopravovať utečencov z vojnou postihnutých oblastí do bezpečia. Finančne sme podporili rodiny našich dlhoročných kolegov Ukrajincov a pomohli sme vytvoriť podmienky na prijatie členov ich rodín,“ zdôraznil L. Ivan.

ARRIVA rastie

Do roku 2023

V budúcom roku oslávi ARRIVA 15. výročie svojho pôsobenia na Slovensku. Rok 2023 bude pre odvetvie verejnej dopravy rokom pokračovania integrácie a digitalizácie autobusovej dopravy i liberalizácie vlakovej dopravy. Kľúčová bude diskusia k návrhu zákona o verejnej osobnej doprave. Ten by mal v súlade s plánom obnovy a odolnosti vytvoriť základ na zjednotenie tarifných a prepravných podmienok medzi železničnou dopravou, prímestskou autobusovou dopravou a mestskou hromadnou dopravou.

Zároveň by mal stanoviť pravidlá a štandardy pre celé odvetvie verejnej osobnej dopravy a vytvoriť legislatívne podmienky pre finančnú udržateľnosť poskytovania služieb cestujúcim. Po prijatí zákona by mali mať cestujúci možnosť cestovať na jeden lístok všetkými prostriedkami verejnej osobnej dopravy. ARRIVA ako líder trhu bude o návrhu zákona o verejnej osobnej doprave kompetentne diskutovať na základe svojich dlhoročných skúseností.

ARRIVA rastie

„Ciele a východiská navrhovaného zákona vítame a podporujeme. Napokon, už niekoľko rokov upozorňujeme, že pri budovaní systému integrovanej dopravy na Slovensku chýbajú kritické súčasti celého systému – najmä jednotný tarifný systém a predaj cestovných lístkov, jednotné štandardy služby a cestovné poriadky, jednotná infraštruktúra, resp. interface, na ktorý by sa dopravcovia napojili, aby mohli poskytovať informácie cestujúcim a sebe navzájom. Zároveň za extrémne dôležité považujeme, aby boli do systémov integrované len funkčné riešenia. Každý integrovaný prevádzkovateľ – vrátane napríklad prevádzkovateľov bikesharingov – musí zodpovedať za to, aby jeho systém naozaj fungoval,“ vysvetľuje L. Ivan.

V súvislosti s integráciou verejnej dopravy a cestovných poriadkov považuje ARRIVA za dôležité vziať do úvahy významnú zmenu životného rytmu cestujúcich: „Pôsobíme v piatich krajoch Slovenska, v mestách i na dedinách a vidíme, ako veľmi sa zmenil životný rytmus obyvateľov našej krajiny, predovšetkým v mestách. So zmeneným životným rytmom treba zladiť cestovné poriadky. Mali by odrážať fakt, že mnohí ľudia v súčasnosti ráno cestujú do práce aj po ôsmej hodine a domov sa vracajú aj po piatej popoludní,“ upozornil L. Ivan, generálny riaditeľ autobusového dopravcu ARRIVA na Slovensku.

Samostatnou témou diskusie o reforme verejnej osobnej dopravy bude zrejme aj udržateľnosť jej financovania. V tejto súvislosti aj možné zvýšenie cien cestovného. „Nejde len o nárast ceny pohonných hmôt či nákupnej ceny nových autobusov a vlakových súprav. Ceny cestovných lístkov sú dotované z daní a aby bola verejná doprava dlhodobo udržateľná, treba zvážiť úpravu cien smerom nahor. Vyžiada si to odvahu županov, resp. primátorov miest, ale dnešná úroveň poskytovaných služieb im to umožňuje,“ myslí si L. Ivan. Bude to aj politické rozhodnutie, ktoré by malo atraktivitu verejnej dopravy nielen udržať, ale i zvýšiť.

ARRIVA aj vlakmi?

ARRIVA dlhodobo podporuje liberalizáciu železničných tratí na Slovensku. „Za liberalizáciu sme sa zasadzovali od začiatku nášho pôsobenia na Slovensku. Naša materská spoločnosť Deutsche Bahn je celosvetovým lídrom odvetvia železničnej dopravy. Viaceré naše sesterské spoločnosti v Európe dlhé roky poskytujú služby osobnej železničnej dopravy. Aj na Slovensku sme pripravení zapojiť sa do tendrov na prevádzkovanie železničných tratí s atraktívnou ponukou pre cestujúcich. Pri vyhlasovaní súťaží o ďalšie trate však bude veľmi dôležité dbať na udržateľnosť riešenia tak pre objednávateľa, ako aj pre cestujúcich i poskytovateľa,“ hovorí L. Ivan.

V budúcom roku bude pokračovať súťaž o zamestnancov, a to nielen vodičov autobusov, resp. technický personál, ale aj riadiacich pracovníkov. ARRIVA sa preto bude ešte intenzívnejšie usilovať o vytvorenie atraktívnych podmienok pre prácu vodiča autobusu vrátane výchovy nastupujúcej generácie. „Očakávame, že sa nám podarí už v budúcom roku získať desiatky záujemcov o prácu vodiča autobusu a zmierniť tak ich dlhodobý všeobecný nedostatok,“ dodáva L. Ivan.

Spoločnosť chce v spolupráci s objednávateľmi – predovšetkým so samosprávnymi krajmi, ktoré sú zriaďovateľmi väčšiny stredných odborných škôl – spolupracovať na príprave atraktívnych študijných odborov duálneho vzdelávania v školskom roku 2023/2024. Zároveň sa plánuje opätovne obrátiť na zodpovedné ministerstvá s požiadavkou na novelizáciu zákona o organizácii pracovného času v doprave a zváženie zmeny zákonníka práce, ktorá by umožnila vyplácanie 13. a 14. platu bez zaťaženia odvodmi.

Arriva už prevádzkovala vlakovú linku Nitra-Praha

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
VIB

Prečítajte si aj

Back to top button