Cestná doprava

ARRIVA bude testovať novú technológiu bŕzd

ARRIVA bude testovať novú technológiu bŕzd. ARRIVA bude na Slovensku testovať novú technológiu bŕzd pre zvýšenie kvality ovzdušia a udržateľnosti verejnej dopravy.

Spoločnosť ARRIVA bude na Slovensku a v Taliansku testovať brzdné systémy s cieľom zvýšiť kvalitu ovzdušia na autobusových zastávkach a v hustej premávke. Ide o súčasť európskeho projektu RE-BREATH. Cieľom je získať viac informácií o mikročasticiach PM10 vznikajúcich pri brzdení autobusov na zastávkach, znížiť mieru opotrebovania bŕzd a predĺžiť životnosť brzdového systému v porovnaní s tradičnými riešeniami, čo prispeje k zvýšeniu udržateľnosti verejnej dopravy.

Koordinátorom medzinárodného projektu RE-BREATH podporeného Európskou úniou v programe LIFE je spoločnosť Brembo. Tá je svetovým lídrom vo vývoji a výrobe brzdných systémov. Testovanie priamo v prevádzke zabezpečia spoločnosti ARRIVA Slovakia a Arriva Italia. Pričom na Slovensku sa uskutoční na vybraných trasách v Bratislavskom kraji. Verejný sektor v projekte zastupujú ako partneri mesto Bergamo a talianska Národná rada pre výskum (CNR) so svojimi dvomi inštitútmi, Inštitútom pre výskum znečistenia atmosféry (CNR-IIA) a Inštitútom nanoštruktúrnych materiálov (CNR-ISMN).

ARRIVA bude testovať novú technológiu bŕzd

„Budúcnosť verejnej dopravy je založená na udržateľných riešeniach, ktoré znižujú nielen dopady na životné prostredie, ale aj prevádzkové náklady. Zároveň aj táto prestížna spolupráca na projekte RE-BREATH pod vedením špičkového výrobcu brzdných systémov potvrdzuje, že slovenská ARRIVA je rešpektovaným partnerom pri vývoji inovatívnych riešení na európskej úrovni,“ uviedla Petra Helecz, riaditeľka pre obchod a komunikáciu spoločností ARRIVA na Slovensku.

Informácie získané z projektu RE-BREATH, ktorý bude trvať 36 mesiacov, by mali zároveň podporiť vnútroštátne orgány pri odhade emisií iných ako výfukových plynov. Tie sa totiž započítavajú do emisnej bilancie EMEP/SEE podľa smernice (EÚ) 2016/2284.

Zdroj
transport.sk
Editor
TS

Prečítajte si aj

Back to top button