Cestná doprava

Aplikácia programátorov by mohla MDV pomôcť pri opravách ciest

Programátori počas 1. Tatranského hackathonu v Poprade prezentovali Ministerstvu dopravy a výstavby (MDV) SR projekty, ktoré by mohli rezortu priniesť inovácie. Cieľom riešenia na monitorovanie a overovanie kvality ciest je efektívnejšie rozdeľovanie investícií do opráv. Snahou parkovacej aplikácie sú zasa bezpečnejšie parkoviská a ich jednoduchšia kontrola. Informovala o tom nezisková organizácia (f)ITcubator.

Hackathon #TATRAHACK2020 sa konal v popradskom (f)ITcubatore pod záštitou MDV a prihlásiť sa mohli jednotlivci či tímy programátorov a nadšencov pre technológie a inovácie s témami v oblastiach dopravy, logistiky a turizmu. Motiváciou bolo okrem samotného celospoločenského významu, získaných kontaktov a referencií aj vyhlásenie troch najlepších projektov, ktoré získali finančné odmeny. „Prekvapila ma úroveň vypracovania niektorých projektov a ich takmer okamžitá použiteľnosť v našom rezorte. Viem si predstaviť, že už budúci rok by sme mohli testovať monitorovanie nerovností na cestách a porovnávať ich s našimi údajmi. Prispelo by to k validácii plánu na opravu vybraných úsekov cestných komunikácií a správneho prerozdeľovania financií v oblasti dopravy,“ skonštatoval minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina).

Víťazný projekt nazvaný „Sledovač kvality ciest“ prispieva ku komplexnému monitoringu pohybu a nerovností na cestách prostredníctvom mobilnej aplikácie. Jej výstupom je vizualizácia kvality ciest na mapovom podklade. „Použiť ju je možné pri overovaní správnosti výberu úsekov ciest určených na rekonštrukciu. Prepracovaný algoritmus znižuje množstvo dát pri zachovaní kvality údajov a vyhodnocuje ich relevantnosť. Dokonca dokáže rozoznať zachytenie priechodov cez spomaľovače či železničné priecestia,“ priblížil jeden z členov skupiny programátorov víťaznej prezentácie Martin Čamaj. Zámerom projektu je predovšetkým prispieť k efektívnosti prerozdeľovania investícií do opráv ciest a havarijných stavov.

Medzi ďalšie výherné projekty patrí parkovacia aplikácia, ktorá pomocou analýzy obrazu neurónovou sieťou vyhodnocuje typy áut a evidenčné čísla na parkovisku, ktoré sú párované s platbami cez terminál. Riešenie je použiteľné na obrazový záznam z akejkoľvek kamery, ktoré môže používateľ využívať na rôzne rozšírené funkcie notifikácií, napríklad upozornenie pri zmene polohy vozidla využiteľné pri nesprávnom parkovaní či krádeži vozidla. Súčasťou aplikácie je aj realizovanie platieb za parkovanie, kontrola evidenčných čísiel vozidiel, mapa parkovísk, príznaky parkovísk podľa vyhradenia či obmedzenia a tiež úplná náhrada za parkovacie automaty a závory.

V treťom výhernom projekte sa snažili študenti programovania vyriešiť frustráciu zákazníka pri doručovaní zásielok. Pripravili rozšírenie poštovej aplikácie, ktorým doplnili funkcie rozoznávania a vizualizácie polohy kuriéra a adresáta, ako aj automatického pridelenia balíka inému kuriérovi v prípade vzniku časového sklzu doručenia zásielky, čím optimalizuje využitie ľudských zdrojov. V reálnom čase sa tak môže meniť čas doručenia zásielky, prípadne jej vyzdvihnutie priamo v teréne na základe aktuálnej polohy adresáta.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button