Cestná doprava

10 otázok a odpovedí o multimediálnom kokpite Mercedes-Benz Actros

S novým vozidlom Actros predstavila divízia Mercedes-Benz Trucks v roku 2018 po prvýkrát komplexne prepojené pracovisko s farebnými displejmi v intuitívne ovládateľnom multimediálnom kokpite. Dve sériové obrazovky sú srdcom takzvaného rozhrania človek – stroj, v skratke HMI, a vodičovi slúžia ako centrálny zdroj informácií: hlavný displej s vysokým rozlíšením nahrádza klasický združený prístroj a ponúka jasné zobrazenie všetkých jazdných informácií a informácií o vozidle.

Hlavnú obrazovku dopĺňa druhá, sekundárna, obrazovka v strede palubnej dosky. V rozhovore Prof. Dr. Uwe Baake, vedúci vývoja produktov divízie Mercedes-Benz Trucks, vysvetľuje, prečo Actros dosiahol s novým multimediálnym displejom novú dimenziu digitálneho pracoviska vodiča.

Ako sa v prípade nového vozidla Actros zmenil kokpit kabíny vodiča?

„Aktuálny konštrukčný rad vozidla Actros predstavuje zmenu z analógového na digitálne pracoviska vodiča. Uvedenie na trh prvého plnodigitálneho kokpitu v sériovom nákladnom motorovom vozidle v roku 2018 bolo revolučné. Okrem oboch veľkých displejov systému MirrorCam nahradí centrálne umiestnená primárna obrazovka a sekundárna obrazovka nového rozhrania HMI množstvo prvkov v kokpite. Zobrazenie nových bezpečnostných a asistenčných systémov je integrované bezprostredne do perspektívy vodiča. Na primárnom displeji sú prehľadne zobrazené jazdné manévre, ktoré vykonajú rôzne systémy, napríklad Active Drive Assist a inteligentné riadenie tempomatu a prevodovky s názvom Predictive Powertrain Control (PPC). Zabezpečuje sa tým vyššia bezpečnosť a efektivita a rovnako sa tým odbremeňuje vodič. Okrem toho môže vodič obsluhovať oba displeje prostredníctvom tlačidiel dotykového ovládania vysokomoderného multifunkčného volantu, a to bez toho, aby musel pustiť volant.“

Zobrazenie nových bezpečnostných a asistenčných systémov je integrované bezprostredne do perspektívy vodiča (FOTO: Mercedes-Benz Trucks)

Na základe akých zásad bolo vyvinuté nové rozhranie HMI v nákladnom motorovom vozidle?

„Dizajnéri divízie Mercedes-Benz Trucks vyvinuli kokpit okolo vodiča. Ich cieľom bolo navrhnúť ukazovatele a ovládacie prvky tak, aby mal vodič neustále prehľad o jazdnej situácii, najmä vtedy, keď používa asistenčné systémy. Pri navrhovaní rozhrania medzi človekom a strojom sa dizajnéri zameriavajú na to, aby mal vodič pri vykonávaní svojho stresujúceho povolania k dispozícii jednoduchý systém a aby nemusel venovať veľa času spoznávaniu nových ovládacích jednotiek. Prvky používateľského rozhrania boli preto navrhnuté tak, aby boli intuitívne ovládateľné.“

Aké funkcie ponúka sekundárny displej?

„Sekundárny displej na palubnej doske napravo od volantu dopĺňa primárny displej, ktorý sa nachádza rovno pred očami vodiča. Tam, kde sa predtým nachádzalo množstvo vypínačov rôznych funkcií, má teraz vodič prístup k rôznym nastaveniam a funkciám vozidla prostredníctvom dotykovej obrazovky. Sekundárny displej obsahuje integrovaný informačný a zábavný systém s rádiom a umožňuje jednoduché ovládanie napríklad kúrenia, klimatizácie, navigácie, funkcií vozidla, ako telefónie či vonkajšieho osvetlenia, resp. osvetlenia interiéru. Možno si zobraziť rôzne spínače, ktorými sa ovládajú najrôznejšie funkcie nadstavby, a tým sa výrazne zjednoduší nielen obsluha, ale aj úsilie pri konštruovaní nadstavby u výrobcu nadstavieb. Prostredníctvom Bluetooth si možno pripojiť dve mobilné zariadenia na zariadenie na hlasitý hovor, na počúvanie vlastnej hudby či vyhľadávanie vo svojich kontaktoch. Toto je dôležité najmä z dôvodu, že vodiči majú často jeden služobný a jeden súkromný mobilný telefón. Dve najmodernejšie pripojenia USB-C okrem toho umožňujú pripojenie veľkokapacitnej pamäte, ako aj priame pripojenie dvoch mobilných zariadení. Platformy Apple CarPlay a Android Auto umožňujú bezproblémové spojenie a ovládanie prostredníctvom sekundárneho displeja.“

Multimediálny systém ponúka množstvo funkcií (FOTO: Mercedes-Benz Trucks)

Aké doplnkové funkcie ponúka interaktívny multimediálny kokpit?

„Špičková verzia novej koncepcie digitálneho kokpitu je vybavená ešte viac funkciami ako sériový multimediálny kokpit. Súčasťou interaktívneho multimediálneho kokpitu je navigačný systém s asistentom sledovania dopravných značiek a oblasť služieb Online na diaľku, ktorá slúži na ovládanie a kontrolu funkcií vozidla prostredníctvom chytrého telefónu. Okrem toho je teraz k dispozícii možnosť súčasného spárovania dvoch chytrých telefónov, pričom jeden z nich možno bezdrôtovo nabíjať v držiaku mobilného telefónu. S interaktívnym multimediálnym kokpitom je nákladné motorové vozidlo navrhnuté na maximálnu konektivitu. Prostredníctvom portálu Mercedes-Benz Truck App Portal možno nákladné motorové vozidlo vybaviť aplikáciami na zvýšenie komfortu a efektivity. Prepravné zákazky možno napríklad vybavovať aj z kabíny vodiča prostredníctvom ľahko ovládateľných aplikácií. Z podnikateľského hľadiska je vzácna aj kontrola nákladného motorového vozidla v reálnom čase prostredníctvom systému FleetBoard a služby Mercedes-Benz Uptime vďaka Dátovému centru nákladného automobilu (viac o tomto nižšie). Primárny displej interaktívneho multimediálneho displeja je okrem toho so svojou 12-palcovou uhlopriečkou výrazne väčší ako displej v základnom vyhotovení. Pri konfigurácii primárneho displeja si môže vodič zvoliť medzi dizajnmi obrazovky Advanced a Classic. Advanced umožňuje individuálne a variabilné zobrazenie obsahov v troch klastroch. Tachometer s informáciami o jazde a integrovaným otáčkomerom je umiestnený v strede ako veľký okrúhly ukazovateľ. Naľavo od tachometra sa nachádzajú informácie o vozidle, ako zásobný tlak, prevádzková teplota alebo zobrazenie dojazdu. Napravo sú obsahy týkajúce sa vodiča, napríklad čas jazdy a odpočinku, telefónny zoznam alebo audio. Zobrazenie Classic je rovnaké ako zobrazenie klasického multimediálneho kokpitu.“

Zobrazenie na hlavnom displeji (FOTO: Mercedes-Benz Trucks)

Pri viaczmennej prevádzke alebo náhrade počas dovolenky: koľko profilov vodiča možno uložiť?

„Multimediálny kokpit dokáže na základe kariet vodičov pre digitálny tachograf alebo systém Fleetboard uložiť a vyvolať až šesť profilov vodiča. Systém následne automaticky načíta jednotlivé nastavenia. Nákladné motorové vozidlo uloží, resp. ponechá na centrálnom displeji poslednú použitú ponuku, ako aj citlivosť tlačidiel dotykového ovládania, jazyk či nastavenia audia.“

Ako sa zobrazujú asistenčné systémy v multimediálnom kokpite?

„Keď vodič zapne tempomat alebo asistenta udržiavania odstupu a nákladné motorové vozidlo dosiahne rýchlosť 15 km/h, automaticky sa aktivuje aj systém Predictive Powertrain Control. Na primárnom displeji sa následne objaví biely symbol PPC. Akonáhle systém aktívne prevezme riadenie hnacieho ústrojenstva, farba symbolu PPC sa zmení na zelenú. Okrem toho sa zobrazia na displeji grafiky, ktoré schematicky oznamujú blížiace sa udalosti na trase, ako zákruty, kruhové objazdy, križovatky a obmedzenia povolenej rýchlosti.“ Displej zobrazuje aj jazdné scenáre systému Active Drive Assist, vďaka ktorému dokáže nákladné motorové vozidlo samočinne brzdiť, akcelerovať a pri aktívnych pohyboch volantu sa dokáže udržať v jazdnom pruhu. Ak kamera systému rozpozná vodorovné dopravné značenie na oboch stranách vozovky, systém Active Drive Assist aktívne podporí vodiča pri pozdĺžnom a priečnom vedení nákladného motorového vozidla. Vodičovi sa toto zobrazí na primárnom displeji multimediálneho kokpitu modrým symbolom volantu a modrým vodorovným dopravným značením. Zobrazia sa na ňom aj najnovšie funkcie asistenta núdzového brzdenia (Active Brake Assist 5).“

Vodiča počas jazdy podporujú asistenčné systémy (FOTO: Mercedes-Benz Trucks)

Aké nastavenia možno vykonávať prostredníctvom multifunkčného volantu?

„Počas jazdy by mal mať vodič ruky stále na volante a mal by byť schopný jednoducho ovládať rôzne systémy. V tomto podporuje vodiča nový multifunkčný volant. Vodič môže ovládať pomocou tlačidiel dotykového ovládania v ovládacích poliach najrôznejšie systémy a funkcie vozidla a vyvolať informácie prostredníctvom potiahnutím prsta vľavo a vpravo a zatlačením tlačidiel na volante. S tlačidlami dotykového ovládania na ľavej strane volantu vodič ovláda primárny displej a prostredníctvom tlačidiel dotykového ovládania na pravej strane sa obsluhuje sekundárny displej. Funkcie, ako klimatizácia, rádio, osvetlenie interiéru alebo prijímanie prichádzajúcich hovorov sú v priamom dosahu. Intuitívna ovládateľnosť sa stará o menej rozptyľovania vodiča a bola jedným z našich primárnych cieľov. So šiestimi tlačidlami usporiadanými okolo ľavého tlačidla dotykového ovládania na multifunkčnom volante vodič aktivuje okrem iného aj tempomat, respektíve asistenta udržiavania odstupu. Na obsluhu systému Active Drive Assist je dôležité tlačidlo dotykového ovládania v strede ľavej dotykovej plochy. Polohu nového vozidla Actros v jazdnom pruhu tu možno nastavovať vo viacerých stupňoch: v závislosti od toho, do ktorého smeru chce vodič posunúť nákladné motorové vozidlo v rámci jazdného pruhu, posunie prst po dotykovej ploche horizontálne vľavo alebo vpravo a potvrdí zadanie. Tu možno stanoviť aj odstup od vozidla idúceho vpredu. Na tento účel je potrebné posunúť prst vertikálne nahor alebo nadol.“

Aj napriek pokrokovým jazdným asistentom stále platí, že vodič má mať počas jazdy ruky na volante a sledovať situáciu na ceste (FOTO: Mercedes-Benz Trucks)

Je systém MirrorCam tiež súčasťou multimediálneho kokpitu?

„Nie, MirrorCam je samostatný systém s dvoma 15,2-palcovými displejmi na stĺpikoch A v kabíne vodiča. S digitálnymi spätnými zrkadlami priniesla divízia Mercedes-Benz Trucks na cestu priekopnícky vynález. Nahrádza hlavné a širokouhlé zrkadlá, čím ponúka výrazne lepší výhľad z vozidla. Z hľadiska aerodynamiky, bezpečnosti a ovládania vozidla je systém obrovským prínosom a ďalším príkladom toho, ako dôsledne je kabína vodiča nového vozidla Actros zameraná na digitalizáciu.“

Je multimediálny kokpit dostupný aj pre nový Arocs?

„Aj vodič stavebného profesionála Arocs profituje z komfortu obsluhy a zobrazovania multimediálneho kokpitu a kompletne prepracovaného rozhrania HMI.“

Ako spolupracujú multimediálny kokpit a Dátové centrum nákladného automobilu?

„Dátové centrum nákladného automobilu je centrálnou súčasťou vozidla a jeho zosieťovania. Je takpovediac prepojením vozidla vonkajším svetom a základom všetkých riešení konektivity, ako FleetBoard, Truck App Portal a Mercedes-Benz Uptime. Konektivita je ďalším dôležitým aspektom digitálneho pracoviska. Kto sa rozhodne investovať do tejto technológie si zabezpečí používanie dnešných a budúcich digitálnych služieb.“

V spolupráci
transport.sk
Editor
Tlačová správa

Prečítajte si aj

Back to top button