Logistika a skladovanie

Značka europaliet EUR posilňuje v záujme logistiky

Značka europaliet EUR posilňuje v záujme logistiky. Logistika bez europaliet by bola nemysliteľná. Podľa odhadov je na celom svete v obehu približne 600 miliónov europaliet. Práva na ochrannú známku originálnej europalety so značkou EUR vlastní od roku 1961 skupina ÖBB Rail Cargo Group (RCG).

Za účelom ďalšieho posilnenia tejto značky a otvoreného výmenného poolu spolupracuje dcérska spoločnosť ÖBB pre nákladnú dopravu a mníchovská logistická firma Baumann Paletten sprevádzkovateľmi železničnej dopravy a kontrolnými a paletovými organizáciami UIC (Union internationale des chemins de fer – slovensky Medzinárodnej železničnej únie) na tom, aby sa europaleta ako logistický nástroj dostala do popredia záujmu udržateľnej logistiky. 17.01.2023 bolo toto partnerstvo za účelom „refrešu“ ochrannej známky potvrdené podpisom dohody o spolupráci.

Značka europaliet EUR posilňuje v záujme logistiky

Europalety sú v logistike takmer nenahraditeľné

Zavedenie europaliet v roku 1961 postupne vyvolalo revolúciu v logistike v celej Európe i mimo nej. Len doba potrebná k nakládke železničných vagónov bola vďaka použitiu europalety skrátená o viac ako polovicu. Svet logistiky sa riadi jej rozmermi 800 mm x 1 200 mm x 144 mm – od rozmerov skladovacích plôch a prepravných systémov až po nakladacie plochy v kamiónoch a nákladných vagónoch. Vďaka rýchlemu rozšíreniu bol hneď od počiatku vytvorený celosvetový systém výmeny.

Europaleta sa zo 100 percent skladá z dreva. Je vyrobená a testovaná podľa normy UIC 435-2 a nasl. Všetky europalety EUR sú tepelne ošetrené podľa štandardu ISPM 15 a je možné ich použiť pre export. Originál je ľahko rozpoznateľný – na každej jednotlivej palete je na pravom rohovom kláte umiestnená značka „EUR“ v ovále. Vďaka svojej rozšírenosti a multifunkčnému použitiu je europaleta EUR opakovane použiteľný a recyklovateľný nosič nákladu.

Značka europaliet EUR posilňuje v záujme logistiky

„Našou víziou je byť udržateľnou logistickou chrbticou európskej ekonomiky – okrem našich spojení TransFER, inovatívnych vagónov a digitálneho asistenta MIKE to tiež zahŕňa najzákladnejší prvok prepravnej logistiky, ktorým je europaleta,“ zdôrazňuje Clemens Förts, generálny riaditeľ skupiny ÖBB Rail Cargo Group. „Vďaka posilnenej pozícii značky EUR spoločne s mníchovskou rodinnou firmou Baumann Paletten tiež maximálne podporujeme využitie ekologických nosičov nákladu. Rokujeme tak úplne v súlade s víziou.“

Alex Rotärmel, generálny riaditeľ spoločnosti Baumann Paletten: „Spoločnosť Baumann Paletten je zárukou trvale vysokej kvality a rýchlej dostupnosti štandardných nosičov nákladu. Otvorený výmenný pool europaliet je zásadným predpokladom fungujúceho logistického reťazca TLP grün (ÖBB-Konzern intern) a udržateľného riadenia nosičov nákladu. Sme hrdí na to, že smieme aktívne spoluvytvárať potrebné optimalizačné procesy v prospech ochrannej známky EUR a užívateľov.“

O Baumann Paletten

Spoločnosť Baumann Paletten bola založená nadšenými odborníkmi na logistiku v roku 2018. V ôsmich vlastných prevádzkach s rozlohou viac ako 150 000 m² av dvanástich partnerských prevádzkach rozmiestnených po celom Nemecku sa ročne premiestni viac ako 8,5 milióna nosičov nákladu. Rodinný podnik so sídlom v Mníchove ponúka kompletné portfólio nosičov nákladu, správu nosičov nákladu a kompletné riešenia pre efektívnu a inteligentnú logistiku, ktoré sú zároveň hospodárne a udržateľné. Základom spolupráce s užívateľmi z obchodu a priemyslu je osobný kontakt a dôvera.

O Rail Cargo Group

Nákladná doprava ÖBB: Ako popredný poskytovateľ železničnej logistiky v Európe vytvárame toto odvetvie. 365 dní v roku – 24 hodín denne. Od Európy až po Áziu. Spájame ľudí, firmy a trhy – od prvej do poslednej míle. Nájdete nás v 18 krajinách sveta. 5 755 našich odborníkov na logistiku z 34 krajín nám každý rok umožňuje bezpečne dopraviť 463 000 vlakov do miesta určenia, teda približne 1 270 vlakov každý deň. Vďaka našim efektívnym end-to-end logistickým riešeniam prepravíme ročne 94 miliónov ton netto. Podiel železnice na celkovom objeme tovaru v Rakúsku vo výške 28 % (predbežná hodnota) nás radí na popredné miesto v Európe. Prevádzkovou vedúcou spoločnosťou Rail Cargo Group je Rail Cargo Austria AG.

Zdroj
transport.sk
Editor
TS
Back to top button