Logistika a skladovanie

Zberná sieť DACHSER sa naďalej rozrastá

Poskytovateľ logistických služieb, spoločnosť DACHSER Slovakia, rozširuje svoju sieť pravidelných liniek. Od októbra sú k dispozícii vývozné linky smerom na západ do nových lokalít v Španielsku, Nemecku a vo Francúzsku. Vďaka tomu je možné prepravovať tovar ešte rýchlejšie a efektívnejšie.

Zo Slovenska teraz putujú zberné vozy aj do Mannheimu v Bádensku-Württembersku, saského Radebergu, Remeša vo Francúzsku a do španielskeho mesta San Sebastián. Odchody dvojpodlažných diaľkových nákladných vozidiel sú naplánované na každý druhý pracovný deň, aby sa zabezpečilo ich maximálne vyťaženie. V mieste vykládky potom službu poskytujú ďalšie, menšie vozidlá, ktoré môžu rozviezť tovar až k dverám zákazníka.

„Konsolidáciou zásielok minimalizujeme náš vplyv na životné prostredie a celkovo šetríme náklady nielen sebe, ale aj našim zákazníkom. Linky zberných služieb sú pravidelne modernizované s cieľom prispôsobiť sa sezónnym výkyvom v toku tovaru,“ hovorí Martin Štiglinc, Sales Manager European Logistics DACHSER Slovakia.

„Nové linky posilňujú našu sieť zberných služieb v týchto lokalitách. Naša zberná sieť v súčasnosti zahŕňa viac ako 228 vlastných pobočiek a 69 partnerských miest po celej Európe, čo umožňuje skutočne flexibilné plánovanie prepravy a vďaka dennej prevádzke znamená maximálnu efektivitu pre našich zákazníkov,“ dodáva Martin Štiglinc.

Martin Štiglinc, Sales Manager European Logistics DACHSER Slovakia

Samozrejme, moderná zberná sieť by nebola úplná bez sofistikovaných IT systémov, ktoré v spoločnosti DACHSER predstavujú vlastný špedičný softvér DOMINO, skladový systém MIKADO, ako i špedičný softvér pre letecké a námorné zásielky OTHELLO a online nástroj eLogistics.

Spoločnosť DACHSER vie, že dokonalé služby závisia nielen od hustoty siete, ale aj od schopnosti spoločnosti plánovať využívanie siete, a teda plného využitia jej potenciálu. Veľmi dobrým nástrojom je napríklad nadstavba online portálu eLogistics pre nákupnú logistiku, ktorá je známa pod pojmom procurement.

„Je pre nás veľmi dôležité, aby si zákazníci mohli jednoducho skontrolovať, kde sa ich zásielka nachádza, aby presne vedeli, kedy môžu očakávať doručenie alebo vyzdvihnutie zásielok,“ vysvetľuje Martin Štiglinc.
V súčasnosti zo Slovenska denne odchádza 44 systémových zberných liniek a prichádza 67 systémových zberných liniek. Európska logistická sieť spoločnosti DACHSER pokrýva kompletne celú Európu a na juhu zasahuje až do krajín severnej Afriky − Maroka a Tunisu. Vďaka riešeniu Interlocking sú všetky nové trasy súčasťou komplexných dopravných riešení aj v rámci globálnej divízie DACHSER Air & Sea Logistics.

Zdroj
transport.sk
Editor
TS

Prečítajte si aj

Back to top button