Logistika a skladovanie

V trnavskom CTParku začala výstavba nového moderného distribučného centra

Slávnostný výkop sa uskutočnil za účasti zástupcov spoločností CTP Invest, HAVI a predsedu Trnavského samosprávneho kraja. Moderná hala, pozostávajúca z troch teplotných zón, bude spĺňať energeticky úsporné a udržateľné normy a dokončená má byť začiatkom roka 2021.

Nájomcom v novej hale bude spoločnosť HAVI, globálna spoločnosť špecializujúca sa na optimalizáciu a riadenie zásobovacích reťazcov, analytiku, balenie, vyhľadávanie zdrojov, riadenie zásobovacieho reťazca a logistiky od komodity k zákazníkovi. Nový „brownfieldový“ projekt, do ktorého po dokončení presunie všetky svoje trnavské kapacity, je v súlade s vedeckým záväzkom spoločnosti HAVI znížiť do roku 2030 emisie uhlíka o 40 % na metrickú tonu.

Video zo slávnostného začatia výstavby novej distribučnej haly

V súčasnosti využíva HAVI sklady v Modranke, z ktorých sa postupne presunie sem. „Zo súčasných skladov presunieme všetky naše kapacity sem, časovo to vidíme niekedy ku koncu prvého štvrťroku budúceho roka. Nová hala má 8 650 m2 a do budúcnosti nám dáva tiež ďalší potenciál rásť,“ hovorí František Houška, generálny riaditeľ HAVI pre Českú republiku a Slovensko. HAVI na začiatku oslovila viacerých developerov, z ktorých si nakoniec vybrala práve CTP. „Cez nášho partnera JLL sme oslovili viacero developerov v rádiuse Trnava, Senec, Sereď. Trnava nám vychádza najlepšie z hľadiska dopravnej obslužnosti,“ vysvetľuje František Houška.

„Čo rozhodlo v prospech CTP je, že majú skúsenosti aj výborné referencie. Nie každý developer na Slovensku má skúsenosti so skladmi pre chladenú a mrazenú logistiku, nie je to natoľko rozšírená vec, no v CTP s tým skúsenosti majú. Kvalita ich projektov je mimoriadna a v neposlednom rade rozhodla aj cena, za ktorú dané riešenie ponúkli. Povedal by som, že sme našli vzácny kompromis všetkých týchto aspektov, ktoré rozhodujú. Nová hala podporí náš rast na Slovensku a taktiež vytvorí modernejšie a udržateľnejšie pracovné prostredie aj pre našich zamestnancov. Táto výstavba je prejavom nášho záväzku investovať v Trnavskom kraji. Tešíme sa na našich nových susedov a tiež na vytváranie nových pracovných príležitostí v dôsledku nášho nárastu,“ hovorí generálny riaditeľ HAVI pre Českú republiku a Slovensko.

Slávnostný výkop sprevádzali aj krátke príhovory zástupcov mesta, samosprávy a oboch spoločností (FOTO: MM)

Výborné parametre pre logistiku

HAVI bude z nového distribučného centra zásobovať približne 500 odberných miest, zariadení rýchleho občerstvenia a reštaurácií predovšetkým na Slovensku. Dobrá infraštruktúra umožní spoločnosti HAVI poskytovať logistické služby aj do miest za hranicami, v Českej republike. Z technologického hľadiska budú najvýznamnejšími prvkami centra tri teplotné zóny pre mrazené, chladené a suché potraviny. Bude obsahovať aj energeticky úsporné riešenia ako je chladenie CO2, LED osvetlenie a rekuperáciu tepla.

Hala vyrastie v trnavskom CTParku. Jej poloha poskytne možnosti aj pre rast v budúcnosti (FOTO: MM)

Skutočne zelené ciele

HAVI a CTP našli obrovskú zhodu v zameraní na ekológiu a trvalú udržateľnosť. „Sme zástancami zelených riešení a v tomto sme s HAVI na jednej myšlienkovej vlne. Chceme sa zapájať a tvoriť také projekty, ktoré budú šetrné k životnému prostrediu a budú udržateľné. S radosťou sa pozeráme na rastúci dopyt po úsporných objektoch, pretože v tom vidíme našu budúcnosť,“ hovorí Stanislav Pagáč, regionálny riaditeľ spoločnosti CTP pre Slovensko. „Halu staviame presne podľa špecifikácií spoločnosti HAVI. Je však dôležité povedať, že my v CTP máme štandardné riešenie haly – tvar, farebnosť, raster výšky a pod. Prispôsobenie haly prebieha vo vnútri. Navonok teda hala nevyzerá inak, vo vnútri však spĺňa všetky požiadavky zákazníka,“ vysvetľuje Stanislav Pagáč.

CTP aj HAVI si dávajú záležať na ohľaduplnosti k životnému prostrediu, preto zasadili aj stromček, ktorý má túto snahu symbolizovať (FOTO: MM)

Kríza veci pribrzdila, ale nezastavila

Aktuálna situácia s pandémiou ochorenia COVID-19 zasiahla celú ekonomiku a výnimkou nie sú ani logistické nehnuteľnosti. „Reálny dopyt sa znížil, podčiarkol by som však slovo reálny. Dopyt samotný sa neznížil, dopyt od potenciálnych klientov a sprostredkovateľov zostal na úrovni minulého roka, skutočná odozva a pokračovanie v obchodných rokovaniach sú však v tomto období nižšie,“ vysvetľuje Stanislav Pagáč.

Spomalenie ale má podľa neho aj ďalšie príčiny. „Ďalším dôvodom je, že logistické aj výrobné spoločnosti počas pandémie jednoducho pozastavili činnosť aj rozhodovacie procesy. Diskusie sa už však opäť začali. Je to náročné, neznamená to však, že sa obchod nedeje. Aj to, že sme dnes tu naznačuje, že dlhodobé plány sa nezmenili. Mohli sa posunúť, ale nezmenili sa a ideme ďalej,“ hovorí Stanislav Pagáč.

Vľavo Stanislav Pagáč, regionálny riaditeľ spoločnosti CTP pre Slovensko, vpravo František Houška, generálny riaditeľ HAVI pre Českú republiku a Slovensko (FOTO: MM)

Dlhodobé plány pokračujú

Platí to podľa neho aj pre dlhodobé plány CTP. „Skupina ako taká, vrátane Slovenska, bude mať do konca roku 2020 všetky objekty certifikované certifikátom BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) na cieľovú úroveň Very Good. Čo sa týka Slovenska, všetky haly odteraz, vrátane HAVI a ďalších projektov, ktoré chystáme, už budú certifikované na úroveň Excellent,“ vysvetľuje Stanislav Pagáč.

Jeho slová potvrdzuje aj Bert Hesselink, Research & Data Management Director spoločnosti CTP. „Tohto cieľa sa držíme, už pred krízou sme povedali, že chceme certifikátom BREEAM certifikovať celé naše portfólio, pandémia nás v tomto smere nijako neovplyvnila. Rovnako to platí aj pre náš cieľ stať sa uhlíkovo neutrálnymi. V oblasti obchodného rastu je naším cieľom narásť zo súčasných 5,6 mil. m2 na 10 mil. m2 do roku 2023. Čo sa môže stať, zatiaľ je to stále ťažké predpovedať, je, že sa zmení časový horizont tohto plánu. Toto vnímam ako jediný aspekt, ktorým pandémia ovplyvnila naše dlhodobé plány a stratégiu,“ vysvetľuje Bert Hesselink.

Slávnostný výkop (FOTO: MM)

Podľa jeho slov má skupina pre svoje rastové plány k dispozícii dostatok pozemkov, čo však na situáciu vplýva sú vydania stavebných povolení. „K dispozícii máme 8,5 mil. m2 pozemkov, na ktorých môžeme stavať. Nie všade však máme vydané stavebné povolenie. V niektorých krajinách je získanie stavebného povolenia náročnejšie, vnímame to napríklad v Českej republike,“ opisuje Bert Hesselink.

Pozitívne vníma vývoj dopytu v porovnaní s minulým rokom. „Ak sa pozrieme na naše vlastné výsledky, objem podpísaných prenájmov je za prvú polovicu tohto roka väčší než ako tomu bolo v rovnakom období minulého roka. Je to zaujímavé zistenie. Naša aktivita v prenájmoch sa zvýšila, čo môže byť spôsobené pandémiou, kedy si mnohé e-shopy prenajímali skladovacie priestory, pretože sa im zvýšil dopyt, rovnako to však môže byť spôsobené aj tým, že druhý štvrťrok býva vždy silnejší ako ten prvý,“ vysvetľuje Bert Hesselink.

Čo sa dá očakávať po kríze?

CTP má v plánoch pre nadchádzajúce obdobie jasno. „Ako som spomenul, my pokračujeme v našich plánoch, nebojíme sa však pozrieť sa späť a prehodnotiť rozhodnutia, ktoré sme prijali. Toto je jedna z výhod toho, akú máme vlastnícku štruktúru. Môžeme sa pozrieť späť a prehodnotiť rozhodnutia, ktoré sme prijali, ak je to potrebné. Naďalej chceme byť aktívni, využívať vhodné príležitosti a robiť rýchle, flexibilné rozhodnutia, ktoré podporia náš rast,“ uzatvára Bert Hesselink.

Zdroj
transport.sk

Prečítajte si aj

Back to top button