Logistika a skladovanie

Fotovoltika v skladoch BILLA v Seredi

Fotovoltika v skladoch BILLA v Seredi. Obchodný reťazec BILLA využíva energiu šetrnú k životnému prostrediu. Až 84 % elektrickej energie v predajniach a skladoch BILLA pochádza z obnoviteľných zdrojov, vďaka čomu šetria viac než 8 000 ton CO₂ ročne. V predajniach a skladoch používajú LED osvetlenie, ktoré produkuje viac svetla než obyčajné žiarovky, majú dlhšiu životnosť, nízku spotrebu a neobsahujú ortuť a iné škodlivé kovy.

Využitím odpadového tepla, ktoré vzniká v procese výroby chladu, vykuruje BILLA v zimnom období celé prevádzky predajní. Tepelnú pohodu zamestnancov a zákazníkov tak zabezpečujeme bez použitia fosílnych palív. Osvetlenie supermarketu zabezpečuje LED technológia, ktorá postupne nahradila halogénové žiarovky a neónové trubice v predajniach BILLA po celom Slovensku.

Logistické centrum Sereď

Energetická náročnosť je v novom logistickom centre BILLA v Seredi s rozlohou 138 202 m2 o 50 % nižšia na meter štvorcový ako bola v predošlom objekte pri Senci. Moderný a ekologický areál na zelenej lúke vyrástol v priemyselnej zóne mesta Sereď a je porovnateľný s rozlohou 20 futbalových ihrísk. Investíciu realizovali výhradne z vlastných zdrojov a zo zdrojov materského koncernu REWE. „Investície najbližších rokov sa budú týkať technológií a zariadení, ktoré nám pomôžu do roku 2030 znížiť emisie skleníkových plynov o 30 % a do roku 2040 dosiahnuť uhlíkovú neutralitu,“ povedal Arnd Riehl, generálny riaditeľ BILLA.

Arnd Riehl, generálny riaditeľ BILLA

5 555 fotovoltických panelov

Logistické centrum BILLA v Seredi sa pre zníženie energetickej náročnosti rozhodlo nainštalovať 5 555 fotovoltických panelov, ktoré pokryjú celú budovu logistického centra. Ukončením inštalácie získava BILLA prvenstvo na Slovensku a v Čechách vo veľkosti fotovoltického zariadenia o výkone 2,5 MWp na jednej streche. „Fotovoltický systém ročne vyrobí 2400 MWh elektrickej energie, čo predstavuje až 80 % predpokladanej ročnej spotreby logistického centra. Vďaka tomuto trvaloudržateľnému riešeniu vyprodukujeme ročne o 440 ton menej emisií CO2,“ vysvetľuje prevádzková riaditeľka Albena Georgieva. Momentálne je ukončená montáž konštrukcie a začína sa s montážou panelov. Ukončenie inštalácie fotovoltického zariadenia je naplánované na september tohto roka.

Albena Georgieva, prevádzková riaditeľka

BILLA ako spoločensky zodpovedná firma systematicky a v dlhodobom horizonte podniká kroky na to, aby jej aktivity prebiehali v súlade s ochranou prírody a prírodných zdrojov. Nadnárodná obchodná skupina REWE, do ktorej BILLA patrí, si stanovila dva ambiciózne ciele: do roku 2030 znížiť emisie skleníkových plynov (oxidu uhličitého) o 30 % a do roku 2040 dosiahnuť klimatickú neutralitu. „Jedným z opatrení ako tieto ciele dosiahnuť je inštalácia fotovoltiky v Seredi, avšak naším plánom je pokryť fotovoltikou aj všetky naše predajne, kde to bude technicky možné. Momentálne robíme audit na našich predajniach. Na troch predajniach, v Komárne, Dunajskej Strede a v Bernolákove, už máme nainštalované 100 kWp fotovoltiky,“ hovorí Albena Georgieva.

Fotovoltika v skladoch BILLA v Seredi

V areáli skladu sú aj nabíjacie elektrostanice, pre osobné a nákladné autá či kamióny. V rámci distribúcie jazdia pre obchodný reťazec BILLA kamióny na LNG a najnovšie už aj elektrický eActros, ktorý prevádzkuje autodoprava NAD RESS. Píšeme o tom tu. „Všetky technologické celky sú napojené na systém merania a riadenia, ktorý robí z centra energeticky jeden z najúčinnejších a najmodernejších skladov nielen v skupine REWE, ale aj v strednej Európe,“ dodal generálny riaditeľ spoločnosti Billa Arnd Riehl.
Solárne panely na ohrev teplej vody má BILLA inštalované na svojej budove na Bajkalskej, kde je predajňa a zároveň tiež centrála spoločnosti.

Medzi ďalšie opatrenia spoločnosti BILLA patrí využívanie odpadového tepla z chladenia potravín na vykurovanie predajní a okrem toho znižujeme aj počet kotolní na fosílne palivá. Ostatné kotolne BILLA modernizuje, čím v nich znižuje spotrebu zemného plynu až o 40 %. Prírodné zdroje šetria aj využívaním energie zo Slnka, v predajniach a skladoch používajú LED osvetlenie a špeciálne chladiace vitríny, ktoré do ovzdušia vypúšťajú o tretinu menej oxidu uhličitého. Od roku 2023 pri novostavbách a rekonštrukciách predajní používajú iba prírodné chladivá v zariadeniach chladenia a mrazenia, t.j. chladivo CO2, ktoré tak minimalizuje dopad na životné prostredie.

Mercedes-Benz eActros v distribúcii BILLA

Zdroj
Billa
Editor
Peter Magerčiak

Prečítajte si aj

Back to top button