Logistika a skladovanie

Spoločnosť Gebrüder Weiss sa naďalej rozrastá

Spoločnosť Gebrüder Weiss sa naďalej rozrastá. Medzinárodná prepravná a logistická spoločnosť Gebrüder Weiss dosiahla v uplynulom obchodnom roku čistý obrat vo výške 3,01 miliárd eur.

To zodpovedá nárastu vo výške 18 percent v porovnaní s predošlým rokom (2021: 2,54 miliardy eur). Tak pokračuje logistická spoločnosť v pozitívnom vývoji posledných rokov. „Podarilo sa nám v náročnom období ďalej presadzovať naše strategické ciele. Rozšírili sme svoju pozíciu na hlavných trhoch strednej a východnej Európy, v USA a Ázii, rovnako sme sa posunuli vpred v témach digitalizácie a klimatickej neutrality do roka 2030. Potešujúce výsledky vo všetkých obchodných oblastiach ukazujú, že sme stabilní a pripravení na budúcnosť,“ hovorí Wolfram Senger-Weiss, predseda obchodného vedenia spoločnosti Gebrüder Weiss. Podarilo sa zvýšiť aj podiel vlastného kapitálu a teraz je opäť vo výške okolo 60 percent, čo podčiarkuje silu spoločnosti v čase krízy a charakterizuje spoločnosť Gebrüder Weiss ako bezpečného zamestnávateľa (2021: 57 percent).

Sekcia pozemnej prepravy dosiahla pri výške 1 479 miliónov eur nárast obratu o 16 percent (2021: 1 277 miliónov eur). Na úrovni predošlého roka sa pohybuje úsek doručovania do domácností, ktorý v Rakúsku a vo východnej Európe doručil asi 1,53 milióna zásielok do súkromných domácností (2021: 1,58 milióna zásielok). Tak si spoločnosť Gebrüder Weiss udržala svoju pozíciu lídra na trhu v tomto segmente. V

ýrazný nárast sa podaril aj v oblasti Air & Sea, ktorá docielila výšku 1 272 miliónov eur a nárast obratu o 24 percent (2021: 1 024 miliónov eur). K tomuto vzostupu podstatne prispeli vysoké prepravné sadzby lodných a leteckých spoločností. Takmer konštantné zostali množstvá zásielok v spoločnosti DPD Österreich, ktorej spoluvlastníkom je balíková služba Gebrüder Weiss: V uplynulom roku bolo dopravených 66 miliónov balíkov (2021: 66,5 milióna).

Spoločnosť Gebrüder Weiss chce aj naďalej investovať do vodíkovej technológie.
Vlastný nákladný automobil na pohon H2 absolvoval v roku 2022 úspešne test na dlhú vzdialenosť do
Prahy. (Zdroj: Gebrüder Weiss)

Výstavba medzinárodnej siete

Napriek zložitej ekonomickej situácii v kontexte vojny na Ukrajine, energetických problémov a rastúcej inflácie sa spoločnosť Gebrüder Weiss v roku 2022 držala svojej investičnej stratégie. Do posilnenia vlastnej siete a do medzinárodnej výstavby pobočiek a služieb bolo investovaných celkovo 67 miliónov eur. Spoločnosť sa pritom sústredila na Nemecko, Maďarsko, Rumunsko a USA, ako aj Turecko a Gruzínsko – posledné dve krajiny ako centrálne väzby na strednom koridore, na ktorom logistická spoločnosť rozšírila svoje prepravné spojenia v smere do Strednej Ázie a Číny.

Na dôležitom logistickom trhu v Nemecku sa podarilo spoločnosti Gebrüder Weiss upevniť svoju pozíciu v oblasti leteckej a námornej prepravy, takisto aj v oblasti pozemnej prepravy. V južnom Nemecku spoločnosť ukončila proces premenovania spoločnosti bavorského špeditéra Lode na Gebrüder Weiss Waldkraiburg. Plánuje sa ďalšia výstavba juhonemeckej pozemnej dopravnej siete. Prvé základy boli položené už na začiatku roka 2023 prevzatím špedície Rentschler v Bádensku-Württembersku. S vybudovaním siete narástol aj počet zamestnancov: Zvýšil sa o šesť percent, a to asi na 8 400 zamestnancov (2021: 7 900).

Obchodné vedenie spoločnosti Gebrüder Weiss (zľava doprava): Jürgen Bauer,
Peter Kloiber, Wolfram Senger-Weiss (predseda) a Lothar Thoma (zdroj: Gebrüder Weiss/Gnaudschun)

Ďalej je v centre pozornosti: Digitalizácia a udržateľnosť

V roku 2022 sa dôsledne dodržiavala aj stratégia digitalizácie „Best of Both Worlds,“ ktorú spoločnosť Gebrüder Weiss vníma ako kombináciu operatívnej a digitálnej kompetencie. K tomu bol okrem iného globálne vylepšený zákaznícky portál myGW. Portál ponúka zákazníkom informácie v reálnom čase o toku ich tovarov, a tým aj maximálnu transparentnosť v rámci celého dodávateľského reťazca. „Naším cieľom je poskytnúť našim zákazníkom najlepšie riešenia pre dodávateľské reťazce a pritom čo najviac minimalizovať vplyv na životné prostredie. Preto priebežne investujeme do našich logistických systémov a digitálnych nástrojov, do vzdelávania našich zamestnancov a do ekologických možností prepravy,“ vysvetľuje Wolfram Senger-Weiss.

To, že spoločnosť Gebrüder Weiss sa jasne zaviazala k trvalo udržateľným cieľom a chce prispieť ku globálnej ochrane klímy, zdokumentovala logistická spoločnosť vo svojej správe o udržateľnosti zverejnenej v roku 2022. Do roka 2030 by sa mali všetky logistické systémy prevádzkovať klimaticky neutrálne. Na to čoraz viac využíva spoločnosť energiu z obnoviteľných zdrojov. V uplynulom roku nainštalovala štyri nové fotovoltické zariadenia v pobočkách v Nemecku, Rakúsku a Švajčiarsku. Celkovo je tak v prevádzke už 22 takýchto zariadení, ktoré ročne ušetria 1 110 ton CO2. Výstavba by mala pokračovať v roku 2023 v týchto krajinách, a tiež vo východnej Európe.

K pohybu došlo aj v odvetví alternatívnych pohonov. Po úspešných testoch na dlhú vzdialenosť vlastného vodíkového nákladného automobilu sa chystá spoločnosť Gebrüder Weiss aj naďalej investovať do tejto technológie. V roku 2023 by malo v Nemecku jazdiť päť nových nákladných automobilov H2. Navyše sa plánuje zvýšenie počtu elektrických transportérov pre mestskú prepravu tovaru v Rakúsku a východnej Európe.

Do roka 2030 chce spoločnosť Gebrüder Weiss prevádzkovať všetky svoje
pobočky klimaticky neutrálne. Tu: Fotovoltické zariadenie v pobočke Lauterach, na pozadí je sídlo. (Zdroj:
Gebrüder Weiss/Sams

Spoločnosť Gebrüder Weiss sa naďalej rozrastá

Na rok 2023 spoločnosť Gebrüder Weiss znovu očakáva stabilizáciu logistického odvetvia. Počty zásielok momentálne mierne klesajú. A sadzby v oblasti leteckej a lodnej dopravy znovu poklesli takmer na úroveň z roka 2019. V tomto kontexte treba očakávať aj klesajúci trend obratov. Všeobecná geopolitická situácia môže zapríčiniť ďalšie ťažkosti. Wolfram Senger-Weiss: „Pandémia preukázala, aká výkonná je logistika a ako rýchlo dokáže reagovať na meniace sa rámcové podmienky. Spoločnosti Gebrüder Weiss sa podarilo upevniť svoj solídny finančný základ a pokračovať v presadzovaní inovácií. Pritom sa zameriavame na zákazníka a na základe týchto požiadaviek prispôsobujeme príslušné digitálne služby. Samozrejme, že aktuálnu hospodársku prognózu, vysokú infláciu a vojnu na Ukrajine vnímame s rešpektom a obavami. Ako silná spoločnosť zostávame napriek všetkému optimisti.“

Zdroj
transport.sk
Editor
TASR, Foto: Gebrüder Weiss

Prečítajte si aj

Back to top button