Logistika a skladovanie

Spoločnosť CHEP – Top Employer 2023

Spoločnosť CHEP – Top Employer 2023. Spoločnosť CHEP získala akreditáciu najlepšieho európskeho zamestnávateľa.

CHEP, popredný globálny poskytovateľ riešení pre dodávateľský reťazec, získal certifikát Top Employer 2023 od organizácie Top Employers Institute, ktorá hodnotí kvalitu pracovných podmienok vo firmách po celom svete. Na európskej úrovni je spoločnosť CHEP už po šiesty raz za sebou najlepším zamestnávateľom.

Individuálnu akreditáciu získali aj jej pobočky v Českej republike, Belgicku, Francúzsku, Nemecku, Írsku, Taliansku, Poľsku, Španielsku a Spojenom kráľovstve. CHEP je jednou z 15 spoločností, ktoré v roku 2023 získali globálny certifikát Global Top Employer. Táto akreditácia dokazuje, že zásady a prax CHEP ako zamestnávateľa dosahujú v celosvetovom meradle výnimočnú úroveň.

Spoločnosť CHEP – Top Employer 2023

„Pracovné podmienky a HR prax sú piliermi toho, čo nazývame ‚pozitívnym pracovným prostredím‘. Ide o jeden z našich cieľov v oblasti udržateľnosti, ktoré sme si stanovili do roku 2025. Za pozitívne prostredie považujeme také, v ktorom naši ľudia nachádzajú naplňujúce uplatneni. A ktoré tiež prispieva k celkovej dobrej atmosfére na pracovisku,“ uviedla Lilia Colombo, viceprezidentka CHEP pre ľudské zdroje v Európe.

„Skutočnosť, že zamestnanci sú dobre vedení, majú zaistené bezpečné pracovné podmienky a že naše tímy sú rôznorodé a aktívne zapojené do chodu spoločnosti, má priamy vplyv na spokojnosť zákazníkov, úspešnosť pri získavaní a udržiavaní talentov a lepšie finančné výsledky. Veríme, že inkluzívne zázemie podporuje inovácie, rast a schopnosť pružne reagovať v rámci firmy.“

Top Employers Institute certifikuje spoločnosti na základe ich výsledkov v špeciálnom prieskume zameranom na príkladný prístup k HR. Prieskum sa zameriava na šesť rôznych sfér a viac ako 20 relevantných tém vrátane stratégií riadenia ľudí, pracovného prostredia, náboru talentov, vzdelávania, diverzity a inklúzie, wellbeingu a ďalších.

Akreditácia najlepšieho európskeho zamestnávateľa

Na globálnej úrovni v roku 2022 zastávali ženy 33 % manažérskych pozícií a 40 % vrcholového manažmentu spoločnosti. Zároveň v súlade s dôrazom na zdravie, bezpečnosť a pohodlie zamestnancov došlo k 18 % zlepšeniu štatistík úrazovosti podľa interného ukazovateľa Brambles Injury Frequency Rate (BIFR), čo je významný posun smerom k cieľu úplne eliminovať úrazy v rámci programu Safety First.

„Obhajoba titulu európskeho top zamestnávateľa je pre nás obrovskou motiváciou a dôkazom, že našim zamestnancom v celej spoločnosti poskytujeme špičkové zázemie a starostlivosť,“ uviedol Stanislav Holič, country leader spoločnosti CHEP na Slovensku. „Tomu napokon zodpovedá aj naša prax v slovenskej kancelárii. V súlade s celofiremnými štandardmi sme sa od jej založenia vždy snažili vytvoriť také pracovné podmienky, ktoré by umožnili všetkým zamestnancom bez rozdielu osobný rozvoj a poskytli im adekvátne pracovné a motivačné prostredie. Za posledné obdobie sme čelili výzvam. Napríklad pandémii covidu alebo celkovo nepriaznivej spoločenskej atmosfére. Preto sme nastavili hybridné podmienky pre zamestnancov a vytvorili možnosti osobnej podpory a technického zabezpečenia tak, aby boli čo najmenej ovplyvnení potenciálne negatívnymi okolnosťami a vznikli pre nich celkovo férové a udržateľné pracovné podmienky,“ dodal.

Zdroj
transport.sk
Editor
TS
Back to top button