Logistika a skladovanie

Riadený sklad v praxi

Riadený sklad v praxi. Jesenný seminár Riadený sklad v praxi, ktorý zorganizovala spoločnosť KODYS SLOVENSKO, pritiahol veľkú pozornosť množstva klientov i partnerov. A zaslúžene, ukázal nielen trendy v praxi, ale aj množstvo inovácií slúžiacich na zvýšenie efektivity riadenia skladov.

KODYS SLOVENSKO® je popredným systémovým integrátorom v oblasti automatickej identifikácie a mobilných aplikácií pre logistiku, výrobu a retail. Je súčasťou medzinárodnej skupiny IBCS Group, jedného z najväčších európskych dodávateľov AutoID technológií. Od vzniku v roku 1995 sa postupne stal lídrom v inováciách, zákazníckom prístupe a komplexnosti dodávaných riešení. Vďaka ich komplexným riešeniam na mieru pomáhajú mnohým subjektom v hospodárskom a konkurenčnom raste. Ich podiel na hospodárskom raste firiem v oblasti logistiky, skladového hospodárstva, výroby a retailu na Slovensku je markantný.

Automatizácia a digitalizácia v praxi

Jesenný seminár Riadený sklad v praxi s podtémou: Evolúcia automatizácie, ktorý sa konal 8. novembra 2023 v Senci, opäť pritiahol pozornosť veľkého množstva záujemcov. Naživo mali možnosť vidieť najnovšie technológie a spoznať najmodernejšie trendy systémov pre automatizáciu v skladoch. Seminár odštartovali zástupcovia KODYS SLOVENSKO, Branislav Kalina – obchodný riaditeľ a Martin Šramo – riaditeľ SW oddelenia prezentáciami o pokrokových riešeniach pri riadení skladu, v ktorých poukázali na prínosy WMS (Warehouse Management System), bez ktorého sa žiadny moderný sklad už nezaobíde. Vyzdvihli najmä možnosti časových úspor, znižovania chybovosti ako aj zvyšovania efektivity použitím optimalizovaných riešení a technológií.

Riadený sklad v praxi. Seminár uviedli Branislav Kalina a Martin Šramo z KODYS Slovensko.
Seminár uviedli Branislav Kalina a Martin Šramo z KODYS Slovensko

KODYS uviedol aj príklady využitia expedičných RFID brán, tak isto technológie ako Pick by Voice (slúchadlá a mikrofón) a Pick by Vision, ktoré zefektívňujú vychystávanie a triedenie až o 20 – 30 %. Samostatnou skupinou v modernizácii procesov v sklade sú automatizované dopravníky na palety či boxy. Dnes sú už samozrejmou súčasťou v automatizácii skladov a znižujú pohyb osôb po sklade. Stále väčšie uplatnenie v praxi nachádzajú automatické mobilné roboty, či koboty. Všetky tieto technológie vrátane WMS a WCS (Warehouse Control System) KODYS SLOVENSKO dodáva a implementuje podľa potrieb jednotlivých zákazníkov. Ako uviedol Branislav Kalina: „Čo je zaujímavé pri realizovaných projektoch sú čísla, ktoré hovoria o tom, že návratnosť do týchto technológií sa pohybuje niekedy už do 12 mesiacov, pri RaaS (Robot as a service) modeli je to dokonca rádovo v jednotkách mesiacov.“

WMS systém

O prípadovej štúdii Bayer AG porozprával Peter Horal z firmy KORA. Vo svojich skladoch pracujú s chemickými produktmi (aj v ADR režime). V novom sklade v spolupráci s KODYS SLOVENSKO zaviedli systém riadenia skladu, v ktorom už všetko funguje automaticky. V panelovej diskusii s Martinom Šramom zdôraznil potrebu zavedenia WMS systému. Vyzdvihol jeho fungovanie a pozitíva, ktoré im priniesol – medzi nimi rýchlejšie zaškolenie ľudí, zníženie chybovosti a vysokú efektivitu kontroly.

Ako lepšie využiť plochu skladu

Ako lepšie využiť plochu skladu a aké sú možnosti prepravy tovaru na poschodia vysvetlili Branko Smriga a Vladimír Pikna zo spoločnosti BITO – Skladovacia technika. „Poschodia nie sú prekážkou, skôr sú výhodou vďaka systémovým riešeniam, ktoré ponúkame. Navyše na montáž nadpodlažných plošín nie sú potrebné žiadne stavebné povolenia,“ uviedli vo svojej prezentácii. Názorne tiež predviedli možnosti využitia plastových boxov, ktoré v rôznych veľkostiach a úpravách implementujú do logistických procesov firiem.

Riadený sklad v praxi. BITO predviedlo aj vlastný robotický vozík.
BITO predviedlo aj vlastný robotický vozík

Pokročilá technológia od VERTIFLEX

Partnerom seminára Riadený sklad v praxi bola tiež spoločnosť VERTIFLEX, ktorá ponúka pokročilú technológiu – výťahy a zakladače pre automatizované sklady. Bohumil Tejnický, Managing Partner spoločnosti ponúkol odpovede na to, ako v intralogistike maximálne využiť integráciu rôznych úrovní automatizačných technológií a ich vzájomnú synergiu a prežiť tak v džungli automatizácie.

Mobilný robot AMR

Jan Jasanský a Martin Kmoníček predstavili riešenie firmy OMRON pre logistiku prostredníctvom flotily mobilných robotov AMR a produktového portfólia čítačiek kódov a verifikátorov. GS1 Slovakia oboznámila účastníkov seminára so súčasnými globálnymi štandardmi v logistike. Peter Kolarovszki predstavil výhody, ktoré v sebe ukrývajú 2D kódy a s tým spojený prechod z 1D kódov na 2D do roku 2027.

AMR vozík OMRON.
AMR vozík OMRON

Robotické vychystávanie objednávok

Prínosy a úsporu, ktoré prináša robotické vychystávanie objednávok priblížili páni z firmy BRIGHTPICK. Zároveň v rámci svojej prednášky o revolúcii v robotickom vychystávaní objednávok predviedli aj autonómneho mobilného vychystávacieho robota.

Autonómny vychystávací robot BRIGHTPICK.
Autonómny vychystávací robot BRIGHTPICK

Sieťová infraštruktúra ako kritická tepna

Peter Majerčák z EXTREME NETWORKS hovoril o aktuálnych trendoch v rámci WiFi infraštruktúry a sieťového managementu. Uvádza: „Sieťová infraštruktúra bola, je a bude kritickou tepnou každej spoločnosti. Trendom je Cloud, Wi-Fi first design a bezpečnosť.“ Súčasťou jeho prezentácie bola tiež živá ukážka produktu Extreme Cloude IQ.

Ako posledný vystúpil Boris Keszeg zo spoločnosti ZEBRA TECHNOLOGIES. Na číslach demonštroval, aké zmeny zasiahli globálny dodávateľský reťazec a kde je možné nachádzať pozitívne perspektívy a východiská k jeho efektívnejšiemu fungovaniu na lokálnej aj globálnej úrovni.

Účastníci využili dobrú príležitosť porozprávať sa s odborníkmi z rôznych oblastí o konkrétnych problémoch a výzvach, ktorým čelia a tak sa oboznámiť s novými možnosťami, ako vyzdvihnúť svoje skladovacie procesy na novú úroveň. Svet automatizácie skladov sa vyvíja rýchlejšie, než dokážeme sledovať. Seminár KODYS Slovensko o Riadenom sklade v praxi priniesol veľa hodnotných informácií. Ďalší seminár bude KODYS organizovať na jar roku 2024.

Zdroj
transport.sk
Editor
Viliam Bujna, foto: autor
Back to top button