Logistika a skladovanie

Pošta začala prehodnocovať zmluvy s tretími stranami

Na nevýhodnosť niektorých služieb, ktoré Slovenská pošta poskytuje pre štát na zmluvnom základe, poukázal aj Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR. Aj vzhľadom na to začala pošta prehodnocovať jednotlivé zmluvy s tretími stranami.

Cieľom je zvýšiť odmenu pre poštu za poskytované služby tak, aby odrážala reálne náklady. Uviedol to odbor komunikácie Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR. Správa z kontrolnej akcie ukončenej v závere roka 2020 podľa rezortu dopravy hodnotila obdobie rokov 2017 až 2019. Upozornila na nevýhodnosť niektorých služieb, ktoré poskytuje Slovenská pošta pre štát na zmluvnom základe. Ide napríklad o výplatu dôchodkov a výplatu dávok pre Sociálnu poisťovňu a Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

Okrem služieb pre štát poskytovaných na zmluvnom základe je však podľa MDV potrebné poukázať najmä na poskytovanie univerzálnej poštovej služby. Tú pošta pre štát vykonáva na základe udelenej poštovej licencie, pre Slovenskú poštu predstavuje tzv. „core business“. „Ide o povinnosť vyberania a distribúcie listov do 2 kilogramov, balíkov do 10 kilogramov, doporučených a poistených zásielok a úradných zásielok na celom území SR za primeranú cenu,“ priblížil rezort dopravy.

Aj poskytovanie univerzálnej poštovej služby je každoročne kompenzované zo strany štátu, a to prostredníctvom finančného príspevku zo štátneho rozpočtu na čisté náklady na univerzálnu poštovú službu, ktoré podľa MDV predstavujú pre poštu neprimeranú finančnú záťaž. „Kým príspevky ostatných poštových podnikov, ktoré sú povinné prispievať do kompenzačného fondu, sú zanedbateľné, príspevok štátu je vo výške viac ako 99 % (čisté náklady univerzálnej služby za rok 2019 boli vo výške 13.892.605 eur),“ podotkol rezort dopravy. MDV však momentálne neuvažuje o legislatívnej zmene modelu financovania univerzálnej poštovej služby.

Plánuje ho prehodnocovať v nasledujúcom období v nadväznosti na zmeny európskej legislatívy o poštových službách. V Slovenskej pošte aktuálne prebieha transformácia, ktorej cieľom je zvýšenie konkurencieschopnosti, stabilizovanie hospodárskych výsledkov a zlepšenie služieb pre zákazníkov. Predstavuje najmä optimalizáciu jej pobočkovej siete a modernizáciu infraštruktúry logistickej siete s cieľom zefektívnenia doručovania poštových zásielok.

Rezort dopravy zdôraznil, že transformácia pošty je dlhodobý proces a vzhľadom na jeho očakávané dosahy na zamestnancov aj zákazníkov je nevyhnutné postupovať zodpovedne a citlivo. Proces transformácie je súčasťou Koncepcie rozvoja Slovenskej pošty na roky 2021 – 2024 a zahŕňa viacero projektov, ktoré na seba nadväzujú. Realizácia viacerých krokov podlieha schváleniu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.

Zdroj
transport.sk
Editor
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button