Logistika a skladovanie

Milión metrov štvorcových pre FM Logistic

Milión metrov štvorcových pre FM Logistic. Jeden milión metrov štvorcových – to je plocha, ktorú má spoločnosť FM Logistic v súčasnosti k dispozícii v strednej Európe.

Intenzívny rozvoj skladových aj prepravných aktivít spoločnosti za posledných 12 mesiacov viedol k otvoreniu nových lokalít: logistických platforiem a prekládkových skladov. Rast obchodnej činnosti zabezpečovali predovšetkým e-commerce operácie pre nových a existujúcich zákazníkov prevádzkovateľa a rozvoj siete zberných miest. Súčasťou tejto bilancie je aj platforma v Seredi, ktorá ponúka skladové priestory o rozlohe 55 000 m2.

Dosiahnutie tohto významného míľnika v strednej Európe bolo možné vďaka novým investíciám prevádzkovateľa do vlastných zariadení a spolupráci s developermi, ako aj vďaka operáciám zabezpečovaným vlastnou logistikou, t. j. v skladoch zákazníkov, a intenzívnemu rozvoju siete generálneho nákladu. Skladové priestory spravované spoločnosťou FM Logistic sa tak za posledných 12 mesiacov zväčšili o 250 000 m2.

„Prelom rokov 2022/23 sa v spoločnosti FM Logistic jednoznačne niesol v znamení zakladania a otvárania nových skladov Je to výsledok rozširovania služieb pre našich existujúcich zákazníkov, ako aj získavania nových zákaziek. Veľkú úlohu v tom zohráva rozvoj e-commerce, keďže počet objednávok, ktoré v tomto kanáli vybavujeme, sa medziročne zvýšil približne o 40 %. Nadviazali sme tiež nové partnerstvá s dvoma poprednými farmaceutickými spoločnosťami, čím sme posilnili našu vedúcu pozíciu na trhu v oblasti manipulácie s liekmi,” hovorí Tomasz Oczkowski, obchodný riaditeľ FM Logistic pre strednú Európu a dodáva: „Veľký dôraz sme kládli aj na zbernú službu. S cieľom optimalizovať našu sieť spojov sme otvorili niekoľko nových cross-dockov a investovali sme do modernizácie nášho vozového parku, pričom sme nakúpili 100 moderných návesov.”

Milión metrov štvorcových pre FM Logistic

Najvýznamnejšou a najväčšou investíciou v tomto zozname je najnovšia logistická platforma spoločnosti FM Logistic vo Wiskitkách pri diaľnici A2 medzi Varšavou a Lodžou. Prvá prevádzka tam začala fungovať začiatkom roka 2022, ale zariadenie sa neustále rozširuje. Ide o druhú lokalitu prevádzkovateľa pre farmaceutický sektor a spoločnosť tu spustila aj veľký projekt automatizácie skladových procesov pre elektronický obchod pomocou robotov od spoločnosti Locus Robotics. V posledných 12 mesiacoch boli otvorené aj nové prevádzky v Głogowe a Niepołomiciach. V oboch prípadoch ide o nové regióny pôsobenia prevádzkovateľa, ako aj o nových zákazníkov spoločnosti v oblasti krmív pre domáce zvieratá.

Na druhej strane, sieť FM Logistic na prepravu všeobecného nákladu získala 5 nových prekladísk v strednej Európe. Tie sa nachádzajú v Štetíne, Bialystoku, Krakove, Vroclave a Olomouci v Českej republike. Budú poskytovať ešte kvalitnejšie služby tým, že umožnia uskutočniť viac spojení, a tým skrátiť dodacie lehoty. Celá sieť prekladísk prevádzkovateľa v stredoeurópskom regióne dnes zahŕňa viac ako 65 000 m2 plochy, približne 2 200 cross-dockových spojení mesačne, viac ako 22 000 miest dodania v celej Európe, takmer 800 000 paliet a 155 000 zásielok mesačne. Nezanedbateľnou súčasťou „miliónovej bilancie” je aj medzinárodná logistická platforma v Seredi, ktorá sa rozprestiera na rozlohe 55 000 m2 a ponúka skladové priestory s kapacitou približne 80 000 paliet.

FM Logistic

„Najsilnejšou stránkou našej slovenskej platformy sú baliace a výrobné služby, tzv. co-packing a co-manufacturing služby, ktoré tvoria až 65 % z celého biznisu na Slovensku. Náš sklad je vybavený univerzálnymi robotmi, ale aj plne automatickými strojmi, ktoré napríklad triedia produkty a balia ich do blistrov alebo tašiek. Momentálne máme ešte stále nejaké voľné kapacity, tak radi privítame nových klientov,” hovorí Julien Lalande, riaditeľ platformy FM Logistic na Slovensku.

V rámci tejto služby poskytuje prevádzkovateľ aj komplexné služby riadenia paliet, manipulácie s vratkami, skladovania a vytvárania dočasných zásob, ako aj služby co-packingu, označovania a riadenia vratných obalov. Spoločnosť tiež vyvíja inovatívny projekt mestskej logistiky, ktorý ponúka udržateľné riešenia na poslednej míli.

Julien Lalande, riaditeľ platformy FM Logistic na Slovensku

Zdroj
transport.sk
Editor
TS

Prečítajte si aj

Back to top button