Logistika a skladovanie

Meranie koncentrácie plynov v kontajneroch – ako a hlavne prečo?

Meranie koncentrácie plynov v kontajneroch – ako a hlavne prečo? Ľudia v logistike, ktorí sú v prvej línii, sú pri otváraní kontajnerov a zásielok tí, pre ktorých spoločnosti METRANS a EWS zaviedli nový inovatívny a bezpečný systém merania plynov v kontajneroch.

Vzhľadom na priemerné vyťaženie prepravných kontajnerov, až 35% ich objemu, a tieto plyny cestujú spolu so zabaleným tovarom. Spoločnosť METRANS sa rozhodla zainvestovať do nového a inovatívneho systému merania koncentrácie plynov v kontajneroch. Je totiž dôležité ešte pred otvorením kontajnera zistiť „ako to v kontajneri vyzerá“. Tým sa zlepšuje pracovné prostredie a ochrana pracovníkov pri vykonávaní povolania.

Kde sa v kontajneroch berú koncentrácie plynov

Preprava tovaru, alebo ako sa dnes používa – zabezpečenie komplexného logistického reťazca – zahŕňa veľké množstvo čiastkových úkonov, ktoré sú definované mnohými parametrami. Všeobecne môžeme spomenúť napr. rýchlosť prepravy. Existuje však aj celý rad ďalších a jedným z tých najdôležitejších je bezpečnosť prepravy. Z pohľadu kontajnerovej prepravy ide o samotné uloženie a zabezpečenie tovaru v kontajneroch, ďalej potom bezpečné nakladanie s prepravnými jednotkami/kontajnermi. Časť zodpovednosti je teda na samotných odosielateľoch tovaru alebo na subjektoch, ktoré prepravu zabezpečujú. Tieto skutočnosti je však možné kontrolovať vizuálne.

Popri možnosti vykonávať vizuálnu kontrolu ale existujú aj ďalšie potenciálne riziká, ktoré už takto zistiteľné nie sú. Také neviditeľné nebezpečenstvo predstavujú plyny, ktoré sa môžu v uzavretom priestore kontajnera vyskytovať. Do kontajnera sa môžu dostať cielene, počas fumigácie zásielky. Fumigované kontajnery musia byť patrične označené a mali by byť pred manipuláciou s tovarom náležite odvetrané. Avšak overenie skutočného stavu, či je v kontajneri už bezpečná atmosféra, je vysoko odbornou činnosťou.

Ešte zložitejšia situácia nastáva, ak k uvoľňovaniu dochádza z prepravovaného tovaru. Preprava kontajnera trvá aj niekoľko mesiacov, prekonáva rôzne tepelné pásma, to všetko dohromady vytvára podmienky, za ktorých každý náklad, aj bežný spotrebný tovar určitým spôsobom pracuje a tiež „dýcha“.

Práve preto sme na METRANS-e prišli k tomu záveru, že je pre nás dôležité zistiť ako „to funguje“ a tak trochu pochopiť, čo „to“ robí. Áno, najdôležitejším faktorom sú naše vlastné a stále rastúce požiadavky na bezpečnosť práce. Preto nás tieto úvahy priviedli k myšlienke rozšíriť ponuku služieb. Vychádzame pri tom zo zahraničných skúseností, v niektorých krajinách majú napr. colné orgány právo zadať premeranie atmosféry kontajnera pred začatím vlastnej colnej kontroly. Osveta v tomto ohľade ale už dosiahla aj niektorých príjemcov importných kontajnerov, ktorí túto službu vyslovene požadujú, bez vykonanej kontroly nemôže ísť na vykládku žiadny importný kontajner – bezpečnosť práce je na prvom mieste.

Meranie koncentrácie plynov v kontajneroch – ako a hlavne prečo?

Ako teda taká kontrola prebieha?
EWS a METRANS budú ponúkať spôsob merania, bez toho, aby bolo nutné kontajner otvoriť. Meracie zariadenie sa zavedie cez gumové tesnenie dverí kontajneru. Tá je pripojená na merací prístroj, ktorý je zas spojený s IT databázou, ktorá vyhodnocuje namerané hodnoty s povolenými limitmi v danej krajine. Report sa okamžite odosiela zákazníkovi – prijímateľovi kontajneru.

A čo ak sú hodnoty privysoké?
Nasleduje odvetranie kontajnera. Odsávacia trubica sa taktiež zavedie cez tesnenie a odvetráva sa minimálne 24 hodín pred druhým kontrolným meraním. „Odvetrávanie sa deje cez karbónové filtre, aby nič nešlo do ovzdušia. Väčšinou však stačí otvorenejší priestor, aby sa plyn v ovzduší rozriedil do neškodných koncentrácií,“ hovorí Martijn Boei z holandskej spoločnosti EWS Group. Po takomto „vyvetraní“ nasleduje druhé meranie. A keď je všetko v poriadku, zákazník si môže tovar bez obáv prevziať.

METRANS už ponúka službu merania plynov v kontajneroch na Slovensku

Najväčší neutrálny intermodálny operátor v strednej Európe, METRANS, má s meraním plynov už viac než 6-ročné skúsenosti. Jeden zo zákazníkov, prepravujúci drevo, totiž požiadavku na merania mal práve pre fumigáciu. Keďže v METRANS-e sledujú najnovšie trendy, spojili sily práve s EWS na ponuku lepších meraní pre svojich zákazníkov. „Nielen citlivé meracie prístroje, ale aj celá IT infraštruktúra za tým, schopná rýchlo generovať kvalitné reporty zákazníkom, nás presvedčila, aby sme spojili sily,“ hovorí Jozef Szelle, manažér zákazníckeho centra v METRANS-e. Zákazníci na Slovensku tak dnes už môžu požiadať práve cez štandardné komunikačné kanály s touto firmou o meranie kontajnerov, ktoré smerujú k nim.

Výhodou takýchto meraní je, že terminály sú miesta, kde sa väčšina kontajnerov nachádza spolu na jednom mieste. Čo šetrí náklady za výjazdy k meraniam. METRANS má navyše ľudí, ktorí sú od EWS vyškolení na merania, ktoré sa do EWS posielajú. A tým sa šetria ďalšie náklady spojené s cestovaním meracích expertov. „Ešte nižšie by nám s cenou za merania pomohlo ísť už len to, ak by sa do našej iniciatívy ochrany zdravia zapojilo čo najviac našich zákazníkov. Vyššie množstvo meraní lepšie vyťažuje tím a umožnilo by nám ešte viac znížiť cenu,“ dodáva J. Szelle. METRANS pritom ide príkladom. Pri otváraní kontajnerov na cross-docking v termináli v Dunajskej Strede meria už 100% kontajnerov.

A hoci je slovenský terminál v Dunajskej Strede pilotným v rámci skupiny, METRANS plánuje túto službu rozširovať postupne do ďalších svojich terminálov, ktorých má po Európe celú dvadsiatku. „Najbližšími budú naše terminály v Budapešti a Prahe, kde bude zaškolený personál vykonávať testy a tie budú vyhodnocované na základe rovnakej spolupráce a konceptu, ako je tomu v Dunajskej Strede,“ uzatvára J. Szelle.

Editor
Peter Magerčiak

Prečítajte si aj

Back to top button