Logistika a skladovanie

Kvalitná logistická spoločnosť spĺňa týchto 5 kľúčových parametrov

Kvalitná logistická spoločnosť spĺňa týchto 5 kľúčových parametrov. Logistika, to nie je len preprava tovaru z bodu A do bodu B. Úspešná firma musí ponúkať služby s pridanou hodnotou. Tieto nájdete v platforme FM Logistic v Seredi na rozlohe vyše 55 000 m2.

1. Strategická lokalita

Byť blízko k svojim zákazníkom, no zároveň nevyrušovať priamo v centrách miest, to je v skratke základné pravidlo výberu lokality. Treba mať na pamäti prístup, dopravný tok či dostupnosť diaľnic. Ak sa váš podnik nachádza na strategickom mieste v blízkosti diaľnic, letísk, železníc či prístavov, môže byť logistika veľmi efektívna. Platforma FM Logistic v Seredi sa nachádza v blízkosti najdôležitejšej diaľnice spájajúcej dve najväčšie mestá krajiny, Bratislavu a Košice. Táto trasa je významným dopravným uzlom smerujúcim aj do Poľska, Česka a Rakúska, ako aj kľúčovým co-packingovým a co-manufacturingovým uzlom celého stredoeurópskeho regiónu.

2. Dobre zorganizované sklady

Už pri výbere lokality treba plánovať, ako bude budova usporiadaná, kde bude vozový park, kadiaľ budú prichádzať kamióny zákazníkov. Základnou a pre niekoho možno úplne banálnou podmienkou, ktorá ale výrazne zjednoduší presúvanie tovaru, sú hladké a rovné podlahy, ako aj vyššie stropy. Budova skladu musí byť jednoducho dostatočne priestranná a logicky usporiadaná. Medzinárodná logistická platforma v Seredi sa rozprestiera na rozlohe vyše 55 000 m2 a ponúka skladové priestory s kapacitou približne 80 000 paliet. Obrovskou technickou výhodou je dokonalý dizajn konštrukčného riešenia, ktoré vyvinuli priamo v FM Logistic a ktoré umožňuje veľmi efektívne využívať priestor. Pridanou hodnotou je aj fakt, že spoločnosť je zároveň aj vlastníkom budovy. To jej dáva väčšiu flexibilitu a možnosti usporiadania jednak priestoru, ale aj procesov bez nutnosti konzultácie s developerom.

3. Všetko pod jednou strechou

Čas sú peniaze, preto je dnes nesmierne dôležité, aby logistické firmy ponúkali v rámci dodávateľského reťazca čo najširšie spektrum omnichannelových služieb a produktov. Predstavte si, že dostanete komplexný logistický servis šitý na mieru a nemusíte si hľadať dodávateľov na čiastkové aktivity. V rámci platformy FM Logistic sa dokážu zrealizovať aktivity od štítkovania produktov, cez blistrovanie, prípravu gift-packov na propagáciu výrobkov, až po tzv. shrinkovanie, teda spájanie viacerých druhov tovaru zmršťovacou fóliou. Taktiež sa dajú spracovať tzv. displeje, ktoré sa priamo umiestňujú na predajné miesta a obsahujú samotné produkty určené na predaj. V Seredi dokážu bez problémov vyrobiť stovky tisíc blistrov denne. Výrobky prijímajú priamo zo závodov, v celku a na základe požiadaviek zákazníkov a marketingu im dávajú finálnu podobu. Pracujú s produktami ako kancelárske potreby, holiace strojčeky, zapaľovače, ale aj s kozmetikou či potravinami, ktoré balia z veľkoobchodného balenia do predajného.

4. Automatizácia je budúcnosť

Tak ako vo všetkých odvetviach, aj v logistike ide vývoj míľovými krokmi vpred. Správne nástroje či aplikácie môžu pomôcť odstrániť komplikované logistické problémy a pomôcť znížiť jednak trvanie úkonov a taktiež náklady s nimi spojené. Nespornou výhodou automatizácie je to, že dokáže uľahčiť prácu zamestnancom. V FM Logistic sú to napríklad drony, autonómne vysokozdvižné vozíky, mobilné roboty či skenery s vysokofrekvenčnou identifikáciou. Najsilnejšou stránkou firmy na Slovensku sú baliace a výrobné služby, tzv. co-packing a co-manufacturing služby, ktoré tvoria až 65 % z celého biznisu na Slovensku. Platforma je vybavená univerzálnymi robotmi, ale aj plne automatickými strojmi, ktoré napríklad triedia produkty a balia ich do blistrov alebo tašiek. Stále sú však kľúčovým parametrom precízneho fungovania platformy zamestnanci, v Seredi ich v trojzmennej nepretržitej prevádzke pracuje takmer 500.

5. Udržateľnosť je dôležitá

Už dávno neplatí, že udržateľná má byť len spoločnosť, ktorá sa označuje za „zelenú“ alebo „sociálne uvedomelú“. Ekológia a udržateľnosť sú dnes už „mainstream“ a platí to aj v logistike. Väčšina spoločností chce znižovať vplyv svojich činností na životné prostredie a zohľadňovať celý životný cyklus svojich výrobkov. Logistické spoločnosti môžu svojim klientom poskytovať udržateľné dodávateľské reťazce, aby každý článok reťazca mal minimálny vplyv na životné prostredie. FM Logistic má vypracovanú komplexnú politiku udržateľnosti s názvom „Supply Change“, podporuje environmentálne co-packing riešenia a uhlíkovo neutrálne sklady, mnohé z nich sú vybavené solárnymi panelmi. Vyhýba sa používaniu plastových a iných toxických látok, veľkosť obalov prispôsobuje s cieľom minimalizovať používanie materiálov aj prepravu. Používa predovšetkým recyklovateľné a opakovane použiteľné materiály. V prevádzke má aj plne elektrické a hybridné doručovacie vozidlá určené najmä na tzv. last mile delivery.

Editor
Peter Magerčiak

Prečítajte si aj

Back to top button