Logistika a skladovanie

Európska logistika čelí novým výzvam, riešením je stratégia „Powering 2030“

Logistika je jedným z rýchlo sa rozvíjajúcich odvetví vo svete. Spoločnosť FM Logistic pôsobí na Slovensku už viac ako 20 rokov a jej pobočka sa medzičasom stala jedným z najväčších co-packingových centier v Európe.

Riaditeľ zodpovedný pre obchodné riešenia za strednú Európu, Českú a Slovenskú republiku, Guilhem Vicaire, vysvetľuje podstatu najnovšej firemnej stratégie s názvom „Powering 2030”. Tá predstavuje nové trendy v distribúcii, v procesoch skladovania či balenia, ale aj nutnosť zavádzať ekologické riešenia chrániace životné prostredie.

Čo Vás podnietilo k predstaveniu novej stratégie?
„Powering 2030“ je komplexná stratégia postavená na piatich pilieroch: 1. udržateľný rozvoj, 2. vzťahy so zákazníkmi, 3. omnichannel, 4. transport a 5.mestská logistika. Zvolené smerovanie je výsledkom dynamických ekonomických zmien. Spolu s našimi zákazníkmi chceme byť aktívni a zmeniť distribučný reťazec, aby sme podporovali zodpovednejší konzum. Zároveň veríme, že nový koncept prispeje aj k finančnému rastu samotnej spoločnosti.

Práve nárast v oblasti online predaja potravín hrá v náš prospech, nakoľko naša spoločnosť generuje až 70 % tržieb z oblasti spotrebiteľského tovaru a maloobchodu. Len náš objem z e-commerce narástol za posledný fiškálny rok od 30 % do 100 % v závislosti od konkrétnej krajiny a segmentu.

Aké je miesto omnichannel v stratégii „Powering 2030“?
Oblasť omnichannel v logistike je jednou z hlavných oblastí, do ktorej za posledné roky investujeme a naďalej aj investovať budeme. Až 60 % nových zmlúv, ktoré sme ako FM Group podpísali v minulom roku, sa týkali práve služieb z tejto oblasti. Našim klientom poskytujeme „pod jednou strechou“ komplexné logistické služby prostredníctvom všetkých predajných kanálov akými sú logistické služby pre oblasť e-commerce, zmluvná logistika, tzv. co-packing a co-manufacturing, domáci a medzinárodný transport, kuriérske zásielky a zákaznícky servis.

Keď už o tom hovoríme, je dôležité pozrieť sa bližšie aj na služby FM Logistic na slovenskom trhu. O skladovacie, manipulačné a co-packing služby je veľký záujem zo strany mnohých zákazníkov, ktorí aj naďalej plánujú s našou spoločnosťou spolupracovať. Vo fiškálnom roku 2020 sa obrat našej spoločnosti vyšplhal na úroveň 18 miliónov €, čo predstavuje skoro stonásobný nárast v porovnaní s rokom 2010.

Tvorba inovatívnych riešení je jednou z vecí, ktoré spoločnosti odlišuje od ich konkurencie. V tomto ohľade je kľúčová ich schopnosť flexibilne reagovať na zmeny alebo im dokonca predchádzať a vytvárať nové hodnoty a služby. Je flexibilita vo vašom odvetví dôležitá?
Ako poskytovateľ služieb pracujeme s klientmi, ktorí majú problém s flexibilitou, a preto siahnu po službách dopravcu. My v prvom rade poskytujeme flexibilitu, ktorú vieme dosiahnuť hlavne vďaka ľuďom, s ktorými pracujeme. FM Logistic sa zameriava na multiklientske riešenia a naše inovácie orientujeme hlavne na hľadanie riešení v oblasti logistických centier pre rôznych klientov. Z povahy ponúkaných služieb máme byť flexibilní.

Čo beriete do úvahy, čím sa riadite pri výbere inovatívneho riešenia?
Najväčšou výzvou je návratnosť riešenia. V našom prípade musí byť riešenie návratné v krátkom čase, pretože s našimi klientmi uzatvárame veľa zmlúv na dobu 3 – 5 rokov. Náš výber je limitovaný. Návratnosť investície a čas na jeho zavedenie do praxe sú dva kľúčové faktory, ktorými sa riadime. Z toho dôvodu si vyberáme riešenia, ktoré sú už na trhu dostupné alebo vedia byť rýchlo zavedené do praxe a majú finančný efekt. Väčšina investícií súvisí s výrobnými riešeniami.

Guilhem Vicaire, riaditeľ zodpovedný pre obchodné riešenia za strednú Európu, Českú a Slovenskú republiku

Aké riešenia budú pravdepodobne zavedené?
Robotizácia administratívnych procesov prostredníctvom softvéru má momentálne veľký potenciál. Administratívne práce v našom priemysle sú rozsiahle, častokrát manuálne, takže tu vidím veľa príležitostí. Ak sa rozprávame o bežnom, tradičnom vyzdvihnutí tovaru pre veľkoobchodníkov a obchodné reťazce, nemáme na trhu veľa riešení. V rámci pickovania pomocou robotickej ruky, tzv. piece-picking, pre oblasť e-commerce je situácia lepšia.

Optimalizácia vyzdvihnutia jedného menšieho tovaru je jednoduchšia ako optimalizácia vyzdvihnutia 800 kg paliet. Jedným zo zaujímavých riešení je tzv. systém goods to man (tovar k človeku), v ktorom roboty dopravia úložné jednotky priamo k miestu vyzdvihnutia. Takéto riešenie máme už vo Francúzsku a plánujeme ho zaviesť aj v Poľsku a Španielsku. Na Slovensku sme investovali do univerzálnych robotov v oblasti co-packingu, ale aj do automatických strojov, ktoré nám rozdeľujú perá a balia ich do blistrov. Takýto stroj pracujúci na tri smeny nahradí tri pracovné miesta a investícia sa nám vráti do dvoch rokov.

Ekológia a udržateľný rozvoj sú ďalšie oblasti, ktoré si vyžadujú našu pozornosť. Ktorá časť dodávateľského reťazca ponúka najväčšie environmentálne príležitosti?
Tieto aktivity nazývame „dodávateľská zmena“. Sústreďujú sa na tri oblasti: starostlivosť o zamestnancov, životné prostredie a ekologicky efektívne služby. V rámci prvého riešenia plánujeme do konca roka 2022 vybaviť všetkých našich skladníkov vo Francúzsku tzv. exoskeletonom patentovaným našou spoločnosťou. Tento nástroj bol navrhnutý tak, aby pomohol skladníkom držať správnu telesnú pozíciu pri vykonávaní fyzickej činnosti v práci. Na Slovensku vyskúšame čoskoro nástroj s názvom Soter’s Clip & Go, ktorý vznikol v spolupráci s firmou Soter Analytics. Vychádza z ergonomických analýz a pomáha zamestnancom udržať si správne držanie tela počas práce.

V rámci ochrany životného prostredia plánujeme niekoľko aktivít, ktoré nám pomôžu dosiahnuť uhlíkovú neutralitu našich skladov do roku 2030. Tento rok otvoríme vodíkovú stanicu v FM Logistic sklade blízko Madridu, ktorej vyrobený vodík bude výsledok elektrolického procesu získaného z fotovoltaickej energie. Takto vyrobený zelený vodík budeme využívať na nabíjanie vysokozdvižných vozíkov v skladoch. Podobná investícia sa bude čoskoro realizovať aj vo Francúzsku a zvažujú sa aj ďalšie projekty, napr. aj v Poľsku.

Ktoré časti dodávateľského/distribučného reťazca ponúkajú najväčšie ekologické príležitosti?
Udržateľný rozvoj je súčasťou našej dlhodobej stratégie. Práve preto máme konkrétne ciele na dosiahnutie ekologicky neutrálnych skladov do roku 2030. Naše logistické centrum v Seredi, ako prvé miesto v regióne strednej Európy, od roku 2019 funguje iba na energii z obnoviteľných zdrojov. Tento projekt je možné realizovať vďaka spolupráci so Slovenskými elektrárňami a práve vďaka nemu sme minulý rok znížili naše emisie až o 2000 ton CO2.

Môžu mať činnosti v skladoch dopad na životné prostredie? Existujú na trhu ekologické riešenia?
Najväčší ekologický dopad v skladoch nemá kúrenie a ani CO2 emisie, ale odpadový manažment – kartóny a fólie, ktoré sa musia často recyklovať. V procese co-packingu sa produkuje veľa kartónového odpadu. Častokrát sa tovar z továrne okamžite prebaľuje a nahrádza pôvodný obal. Z toho dôvodu pracujeme so zákazníkmi na tom, aby sme upravili dodávateľský reťazec medzi výrobou a skladovaním a zaviedli znovu použiteľné obaly, ktoré vieme vrátiť do továrne.

Prečo sa dodatočné služby ponúkané prevádzkovateľmi tak veľmi vyvíjajú?
Prevádzkovatelia logistiky na seba čím ďalej tým častejšie preberajú poslednú fázu výroby, t.zn. co-packing a co-manufacturing služby. Preberajú aj priame spotrebiteľské služby, ako napríklad sťažnosti alebo kuriérske služby. Podľa môjho názoru sa rozsah služieb s pridanou hodnotou, tzv. VAS proces (value added service), bude iba rozširovať, pretože je výhodný pre všetky strany. Naši klienti sa môžu sústrediť na svoj biznis a my na poskytovanie dodatočných služieb.

Každý obchodný reťazec chce mať vlastné produkty. Siete zmenili základnú hmotnosť svojich produktov, aby nemohli byť porovnávané v trhovom prieskume. Nemôžete predsa porovnávať napríklad ceny jogurtov rôznej hmotnosti. Zároveň si na daný produkt konkrétnej siete zvyknú aj samotní zákazníci a ich lojálnosť voči značke rastie. Práve preto VAS služby rastú. Napríklad v Nemecku prechádza až 80 % produktov v obchode fázou co-packingu. Myslím si, že táto potreba vyčnievať z davu bude iba narastať a co-packing sa bude čím ďalej tým viac rozvíjať. Práve preto musíme pracovať na riešeniach, ktoré sú ekologické a flexibilné.

Tak ako dokážete vylepšiť VAS procesy?
V oblasti co-packingu, ktorá je kľúčová práve pre slovenský trh, sa sústreďujeme na kontrolu kvality využívaním vizuálneho systému, tzv. vision system, ktorý funguje na princípe strojového učenia. V praxi to znamená, že systém sníma veľa obrázkov a stroj sa učí rozpoznávať práve tie, ktoré sa nezhodujú s ostatnými. Týmto spôsobom sa vychytávajú chyby a zabezpečuje sa vysoká kvalita. Zároveň taktiež vykonávame co-packing na automatických strojoch. Existujú nielen roboty, ale aj nástroje, ktoré dokážu automatizovať jeden krok alebo niektorú časť procesu, napríklad automatické balenie pier. V posledných rokoch sme do takýchto riešení investovali milióny €.

Môžeme sa porozprávať aj o charakteristických trendoch v logistike? Čo je momentálne najväčšia výzva?
Okrem oblastí, ktoré sme identifikovali v našej novej stratégii a okrem potreby logistických prevádzkovateľov vytvoriť udržateľný omnichannel reťazec, je potrebné spomenúť aj digitalizáciu. Toto je fenomén, ktorý v oblasti logistiky naberá na dôležitosti. Priemysel stále viac využíva robotiku, dátovú analytiku alebo automatizáciu procesov. Je však potrebné myslieť aj na stále zložitejší prístup k ľudským zdrojom či už v oblasti skladovania, služieb s pridanou hodnotou alebo dopravy. Hľadanie alternatívnych riešení sa v tomto bode stáva obzvlášť dôležitým pre realizáciu spoľahlivých dodávok za prijateľné ceny.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
TSFoto: FM Logistic

Prečítajte si aj

Back to top button