Logistika a skladovanie

Geis zoznamuje študentov s logistikou

Geis zoznamuje študentov s logistikou. Cieľom je oboznámiť študentov s oblasťou logistiky, predstaviť prax a trendy.

Spoločnosť Geis, špecialista v oblasti dopravy a skladovej logistiky, už niekoľko rokov intenzívne spolupracuje so študentmi a s rôznymi študentskými organizáciami. Cieľom je oboznámiť študentov s oblasťou logistiky, predstaviť prax a trendy, ako aj snaha si vychovávať budúcich zamestnancov. Prostredníctvom tejto spolupráce sa spoločnosť snaží pozitívne ovplyvňovať aj kvalitu vzdelávania v oblasti prepravnej a skladovej logistiky.

Spolupráca logistického providera so školami a ich študentmi je naozaj rozsiahla. Ako hovorí Monika Švecová, HR manažérka Geis SK: „Postupom času sa naše aktivity v tejto oblasti výrazne rozšírili. Spätná väzba od študentov a škôl je taká pozitívna, že sa zoznamujeme dokonca už aj so žiakmi základných škôl a ukazujeme im, čo sa v logistike vlastne rieši. Tých aktivít je už toľko, že to už prirodzene robíme aj vo svojom voľnom čase, …. ale určite to stojí zato.“

Monika Švecová, HR manažérka Geis SK

Študenti sa s bežnou prevádzkou najčastejšie stretávajú vďaka exkurziám priamo do prevádzok pobočiek Geis. Študentom a ich otázkam sa venujú personalisti, riaditelia pobočiek aj prokurista spoločnosti.
Pravidelne každý školský rok nastupuje do spoločnosti Geis na prax 5-6 študentov stredných škôl zo Zvolena a Banskej Bystrice. Študenti sa zapájajú najmä do administratívnych činností (kontrola doručovacej dokumentácie, monitorovanie spokojnosti príjemcov a pod.).

Stáva sa, že pre študentov sú zaujímavé možnosti práce v Geis a po škole nastúpia do zamestnania práve na tie oddelenia, kde absolvovali študentskú prax. „Niekedy sa stáva, že dostaneme ďakovný list priamo od riaditeľa školy. Oceňujú to, čo robíme pre ich študentov, ďakujú nám a sú radi, že pomáhame mladým ľuďom. Možností, ako získať relevantnú prax, vraj moc nemajú,“ hovorí Švecová.

Geis zoznamuje študentov s logistikou

Vďaka napojeniu Geis na projekt Školáci v práci INAK si žiaci základných škôl mohli, na jeden deň, vyskúšať rôzne firemné pozície. Tie, ktoré vyžadujú základné vzdelanie, tie, ktoré vyžadujú stredoškolské vzdelanie, a nakoniec miesta, kde potrebujú vysokoškolské vzdelanie. Cieľom je ukázať im, aké dôležité je vzdelanie pre ich život. Vo zvolenskom regióne Geis podporuje aj Konekt – poradenské centrum pre mladých a Centrum voľného času pre mladých Heuréka. Spoločnosť pravidelne podporuje ich akcie, informuje študentov a zdieľa s nimi svoje aktivity.

Aj s vysokoškolskými študentmi študujúcimi príslušnú oblasť sa spoločnosť snaží byť v kontakte. Obchodný riaditeľ Geis Dušan Vilhan prednášal študentom na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity. Zamestnanci spoločnosti Geis niekedy konzultujú a pomáhajú študentom pri spracovávaní bakalárskych a diplomových prác. Po úspešnom zvládnutí štúdia, ak prejavia záujem, sa Geis snaží zabezpečiť pre nich vhodné pracovné miesto.

Na podnet profesora Verbu z gymnázia v Prešove, zorganizovali zamestnanci GEIS medzi sebou zbierku anglických kníh. Tie boli potom darované pánovi profesorovi a jeho študentom, ktorí ich využívajú v rámci projektu Čítaním k snívaniu. Celá táto iniciatíva mala krásne ohlasy z radov študentov aj od pána profesora. Vďaka študentom Strednej odbornej školy IT v Banskej Bystrici dodal Geis darčeky nadácii Úsmev ako dar. Tieto pozornosti od spoločnosti odovzdali študenti priamo charitatívnej organizácii.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
TS
Back to top button