Logistika a skladovanie

DACHSER zvyšuje prepravnú efektivitu

Medzinárodný logistický provider DACHSER od apríla 2021 prechádza pri obstarávaní nových návesov výhradne na tzv. meganávesy.

Prechod celej flotily, čo predstavuje obstaranie celkovo 680 nových meganávesov, by mal byť v Nemecku dokončený v roku 2027. V nasledujúcich rokoch začne rovnaká obmena autoparku aj v ďalších 24 európskych krajinách, kde má svoje zastúpenie spoločnosť DACHSER.

Meganávesy sú rovnako dlhé a široké ako štandardné návesy a ani ich celková výška nepresahuje 4 metre, čo je maximálna výška vozidla povolená v Nemecku. Meganávesy však disponujú o 20 cm väčšou vnútornou výškou, pretože ložný priestor sa nachádza vo výške len 100 cm nad povrchom cesty.

To predstavuje celkovo 8 m3 ložnej plochy navyše. Pri nakládke na dve podlažia potom meganávesy ponúkajú priestor pre 67 europaliet. Tým sa takmer približujú kapacite jednej súpravy s dvoma výmennými nadstavbami, ktoré však ponúkajú ešte o päť paletových miest viac ako meganávesy, a budú preto spoločnosťou DACHSER aj naďalej prednostne využívané.

„Limitujúcim faktorom v zbernej službe spravidla nie je maximálna prípustná celková hmotnosť 40 ton, ale disponibilný ložný objem,“ vysvetľuje Christian Schütz, vedúci oddelenia techniky a nákupu spoločnosti DACHSER, a dodáva, „viac ložného priestoru znamená lepšie vyťaženie, pri meganávesoch ide až o 18 % viac tovaru. To je efektívne a navyše tiež dobré pre ochranu klímy, pretože tým môžeme ušetriť počet realizovaných jázd.“

DACHSER bol už pred päťdesiatimi rokmi priekopníkom v odbore, keď zaviedol používanie výmenných nadstavieb, ktoré, čo sa efektivity ložného priestoru týka, stále nastavujú latku. „Teraz chceme byť navyše prvým poskytovateľom zbernej služby v Európe, ktorý nahradí štandardné návesy meganávesmi,“ vysvetľuje Alexander Tonn, prevádzkový riaditeľ pre cestnú logistiku skupiny DACHSER, a dopĺňa, „meganávesy síce majú vyššie obstarávacie náklady, kompenzujú to však počas celej svojej životnosti svojou vyššou ekonomickou efektivitou. Okrem toho tento pokrok v efektivite procesov prispieva k našej dlhodobej stratégii ochrany klímy.“

Spoločnosť DACHSER je presvedčená, že ide o najlepšiu cestu, ako v strednodobom a dlhodobom horizonte dosiahnuť dvojstupňový cieľ Parížskej dohody a tiež cieľ na ochranu klímy Európskej únie a mnohých ďalších krajín.

DACHSER sústredí svoje aktivity v oblasti ochrany klímy na štyri podstatné oblasti činnosti: účinnosť procesov, energetickú efektivitu, výskum a vývoj a firemné občianstvo, teda sociálnu a spoločenskú angažovanosť, ktorými prekračuje obchodné záujmy spoločnosti.

Aj 25,25 m súpravy

V Nemecku, Španielsku, vo Švédsku a v Českej republike uskutočňuje DACHSER už od rok 2018 prepravy aj modulárnymi vozidlami s dĺžkou 25,25 metra. Na španielskom polostrove jazdia na trasách Madrid – Barcelona, Arteixo – Lleida a San Sebastián – Santander. Po rokoch prevádzky sú megatrucky dobre prijaté zákazníkmi.

Medzi hlavné výhody začlenenia týchto vozidiel do siete DACHSER patrí optimalizácia environmentálnych nákladov vďaka zníženiu emisií CO2 do atmosféry s úsporami viac ako 75 %. Ich optimalizácia je tiež definovaná väčšou nosnosťou až o 60 % objemu tovaru.

V Českej republike súpravy 25,25 metra jazdia na 170-kilometrovom úseku medzi Ostravou a Brnom, spoločnosť DACHSER prepraví 104 paliet v dvoch návesoch, čo je o 40 % viac.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
Foto: Dachser

Prečítajte si aj

Back to top button