Logistika a skladovanie

Dachser: Budeme sa sústrediť na efektivitu logistických procesov

Maďarská ekonomika zažíva silný rast. Vysoká súkromná spotreba v spojení s nadpriemerným rastom investícií je hnacou silou domáceho dopytu.

Rozhovor s: Roman Stoličný, Country Manager Liegl & DACHSER.
Ale sú tu aj riziká, vrátane nedostatku kvalifikovaných pracovných síl a neistoty na dôležitých exportných trhoch. Spýtali sme sa Romana Stoličného, Country Managera spoločnosti Liegl & DACHSER, ako sa v Maďarsku darí a aké sú tu výzvy a príležitosti.

Pán Stoličný, Liegl & DACHSER vlani oslávila svoje 20. výročie. Ako sa spoločnosť v priebehu rokov vyvíjala?
Páni Engelbert Liegl a Zsolt Bognár založili maďarskú spoločnosť po názvom Liegl Transport Kft. v roku 1990. V roku 1999 bola vytvorená joint venture Liegl & DACHSER. Po dvadsiatich rokoch fungovania má spoločnosť dobré meno a vymanila sa z okruhu malých a stredných spoločností. A to nie len na základe úspešného pôsobenia jej deviatich pobočiek, ale tiež vďaka skutočnosti, že sa spoločnosť stala plnohodnotnou súčasťou medzinárodnej siete DACHSER a túto flexibilitu môžeme prenášať aj smerom k našim lokálnym zákazníkom. Pre nás je najväčšie ocenenie to, že s nami naši najväčší zákazníci spolupracujú už niekoľko rokov.

Ako by ste všeobecne opísali súčasnú ekonomickú situáciu v Maďarsku a aká je tu situácia v logistike?
Maďarská ekonomická situácia je veľmi pozitívna. Logistické investície pokračujú v celej krajine, čo ďalej zvyšuje ekonomický rast. Liegl & DACHSER v uplynulých dvadsiatich rokoch prešiel rýchlym vývojom. Patríme k tým najväčším hráčom v Maďarsku, či už porovnávame obrat, profit alebo skladové kapacity. A pretože DACHSER je jedným z popredných logistických poskytovateľov v Európe, naším cieľom je zaujať v Maďarsku prvé miesto.

Čo bude najnáročnejšou výzvou pre logistické odvetvie v Maďarsku v nasledujúcich rokoch?
Okrem všeobecného nedostatku pracovných síl, bude podľa mňa narastať dôležitosť úrovne vzdelania a mäkkých zručností, a to najmä v pozemných prepravách. Vodiči sú pre zákazníkov tvárou spoločnosti, takže ich správanie musí byť primerané a musia mať tiež jazykové a IT znalosti. Preto je dôležité poskytnúť im vysoko kvalitné vybavenie, logistické riešenia, mzdy a vzdelávanie. V našom obchodnom modeli považujeme vodičov za našich partnerov, často sa od nich dozvedáme dôležité informácie, takže komunikácia medzi nami je veľmi dôležitá.
Ďalšou výzvou je rozvoj infraštruktúry v Maďarsku, ktorý nedrží krok s kvantitatívnym nárastom a požiadavky na kvalitu prichádzajúcimi z trhu, napríklad nariadenie pre ochranu životného prostredia. My nielenže musíme spĺňať tieto nariadenia, ale musíme ich tiež implementovať do nášho obchodného modelu s dostatočným predstihom a optimalizovať podľa toho naše procesy. Často sa meniace nariadenia vlády a ďalších orgánov, a to pokojne i v priebehu roka, majú tiež vplyv na dôležité skupiny našich zákazníkov, napríklad na automobilový priemysel. Preto tiež venujeme pozornosť optimalizácii nákladov a vyvíjame pre našich zákazníkov konkurencieschopné riešenia.

Aké služby ponúka Liegl & DACHSER v Maďarsku?
Ponúkame všetky štandardné logistické služby pre prepravy, skladovanie a služby s pridanou hodnotou, pre pozemnú, ale aj leteckú a námornú prepravu a tiež pre logistiku potravín. Navyše poskytujeme DACHSER odborové riešenia DIY-Logistics a DACHSER Chem-Logistics. Napríklad v roku 2006 sme v Pilisvörösváre vybudovali jeden z najväčších a najmodernejších skladov pre nebezpečný tovar.

Aké sú vaše ciele pre tento rok? Kam Liegl & DACHSER smeruje?
Mojím primárnym cieľom je udržať excelentné hospodárske výsledky spoločnosti a ďalej posilňovať jej pozíciu na maďarskom trhu. Preto sa budeme sústrediť na zvyšovanie efektivity logistických procesov. Tiež plánujeme otvorenie nových priamych liniek zbernej služby, ktoré doplnia súčasných 15 liniek, s cieľom zvýšiť rýchlosť a efektivitu prepráv. Od tej doby, čo sme získali nových zákazníkov aj pre naše regionálne maďarské pobočky, sme vďaka rozvoju v predchádzajúcich rokoch spustili priame linky z každej pobočky nielen do nášho národného hubu v Pilisvörösvári, ale aj do ostatných krajín, napríklad do Nemecka, Francúzska alebo na Slovensko.

Medailón
Roman Stoličný (50 r.) pochádza zo Slovenska a v logistike pôsobí viac ako dvadsať rokov. Vyštudoval Univerzitu v Žiline a stal sa komerčným pilotom, a tak sa tiež prvýkrát dostal do kontaktu s logistikou. Svoju kariéru začal v roku 1991 u švajčiarsko-slovenských aeroliniek Tatra Air v oblasti obchodu a marketingu. V rokoch 1995-2004 bol Managing Director (a tiež zakladateľom) Lindbergh Air Freight logistic, ktorá sa primárne zaoberala leteckými prepravami. Roman Stoličný bol v roku 2005 menovaný Managing Director DACHSER Slovakia. V roku 2018 sa stal Country Managerom Liegl & DACHSER v Maďarsku. Je stále držiteľom aktívnej licencie pilota, okrem toho má rád outdoorové športy ako cyklistiku, turistiku a lyžovanie.

Prečítajte si aj

Back to top button