Logistika a skladovanie

Automatizácia pre sklady a výrobu

Automatizácia pre sklady a výrobu. Spoločnosť KODYS SLOVENSKO® pôsobí v oblasti systémov automatickej identifikácie a spracovania dát už od roku 1995. Dopyt po nasadení automatizácie a robotizácie rastie najmä v logistických odboroch a vo výrobnom priemysle.

Spoločnosť KODYS SLOVENSKO® je popredným systémovým integrátorom v oblasti automatickej identifikácie a mobilných aplikácií pre logistiku, výrobu a retail. Integruje systémy a technológie na efektívne riadenie výroby, skladovanie a evidenciu majetku.

Už od roku 1995 KODYS stavia na inováciách, zákazníckom prístupe a komplexnosti dodávaných riešení. „Sme súčasťou medzinárodnej skupiny IBCS Group, jedného z najväčších európskych dodávateľov AutoID technológií. Poskytujeme pomoc zákazníkom v oblastiach, kde môžu systémy automatickej identifikácie zlepšiť fungovanie firemných procesov. Môže ísť napríklad o zefektívnenie práce v skladových, vo výrobných či v ďalších prevádzkach, o zníženie chybovosti, zlepšenie úrovne evidencie tovaru či materiálu alebo o zrýchlenie procesov. Systém riadenia skladu (WMS) umožňuje prechod od ceruzky a papiera k digitalizácii, až po využitie pokročilej robotizácie a automatizácie,“ hovorí Michal Fišer, riaditeľ spoločnosti KODYS SLOVENSKO®.

Systém riadenia skladu (warehouse management system – WMS) dokáže výrazne znížiť chybovosť, zrýchliť prevádzku skladu, znížiť mieru zapojenia ľudských zdrojov a v konečnom dôsledku znížiť náklady a súčasne zvýšiť produktivitu. Nasadenie WMS je tiež nevyhnutnou podmienkou pre zmysluplné využitie radu technológií, či už ide o čiarové kódy, RFID, hlasové rozpoznávanie (voice picking), alebo o využitie automatizácie. To všetko výrazne vplýva na efektivitu intralogistiky.

Bez WMS bez šance

Nasadenie WMS zabezpečí, že prevádzka skladu je riadená systémom, nie skladníkmi. V konečnom dôsledku môže ísť o prvý krok prechodu od ceruzky a papiera k digitalizácii, až po využitie pokročilej robotizácie a automatizácie. Systém riadenia skladu je však len nástroj, o úspešnosti rozhoduje jeho správne nasadenie do reálnej prevádzky. Okrem výberu vierohodného riešenia (teda kombinácie softvér a hardvér) je kľúčom k úspechu výber vhodného integrátora – partnera, ktorý pomôže nielen s implementáciou, ale aj s integráciou do informačného systému a s následným zabezpečením podpory a ďalším rozvojom systému.

Prvým krokom KODYS pri implementácii WMS je preto vždy dôsledná analýza logistických procesov a definícia hlavných cieľov. Najčastejšie už od začiatku spolupracuje s manažérom logistiky, prípadne vedúcim skladu či prevádzkovým riaditeľom na identifikácii najväčších problémov, overení doterajších funkčných postupov a na stanovení reálnych možností celého logistického reťazca. Bez dôkladnej vstupnej analýzy nie je možné navrhnúť funkčné riešenie, zaistiť hladkú implementáciu a poskytnúť následnú podporu. Tá často zahŕňa aj školenie zamestnancov, vyhodnotenie kritických miest a odovzdanie dlhoročných skúseností a vedomostí, ktoré KODYS v takmer troch dekádach získal.

Automatizácia pre sklady a výrobu

Prínosy systému riadenia skladu sú evidentné. Vďaka bezpapierovému skladovému systému sa zvyšuje presnosť a znižuje administratívna záťaž skladu. Transakcie sú spracovávané v reálnom čase, čo znamená okamžité a presné informácie o chode celého skladu. S viac než 99 % presnosťou sa vyhnete nákladným chybám. Vďaka prehľadnému ovládaciemu panelu môžete sledovať v reálnom čase skladové operácie, stav skladových zásob, plánovať prácu, sledovať produktivitu zamestnancov a ďalšie KPI.

Všetky operácie vykonávané skladníkmi sú riadené WMS a kontrolované za použitia automatickej identifikácie (čiarový kód, RFID) tak, aby nezdržovali obsluhu a zároveň eliminovali chyby.
Výhodou sú aj optimalizované systémy workflow, založené na dátach. Riadia uskladnenie zásob na optimálne lokácie, takže tovar sa dostane v správnom čase na správne miesto.KODYS napojí skladový systém do ERP, e-shopu alebo do externých systémov či aplikácií určených pre dopravcov a 3PL spoločnosti.

Vďaka pripraveným integračným funkciám nie je potrebné budovať vlastné rozhranie.
Systém je vysoko škálovateľný podľa konkrétnych potrieb zákazníka formou doplnkových modulov. Rozvoj týchto riešení podporí rast spoločnosti a s tým súvisiace zvyšovanie náročnosti a zložitosti skladových procesov.

Zdroj
transport.sk
Editor
VIBKODYS SLOVENSKO®

Prečítajte si aj

Back to top button