Železničná doprava

Východná časť železničného uzla Bratislava by sa mala zmodernizovať

Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) plánujú zmodernizovať východnú časť železničného uzla Bratislava. Modernizácia má spočívať v skvalitnení technických parametrov železničnej trate. Zvýšiť sa má rýchlosť a priepustnosť železničnej prepravy.

Realizácia má byť postupná. Predpokladá sa do roku 2025, do 2030 a aj po roku 2030. Celkové odhadované náklady sú na úrovni zhruba 249 miliónov eur. Vyplýva to zo zámeru, ktorý ŽSR predložila na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA).

Realizáciou navrhovaných úprav sa má podľa železníc zvýšiť bezpečnosť železničnej dopravy, a to dosiahnutím normových stavov infraštruktúry, zvýšením vybavenosti trate, inštaláciou moderných prvkov. „Zrýchli a skvalitní sa aj kultúra cestovania zvýšením komfortu i plynulosti jazdy a zlepší sa súčasná situácia v životnom prostredí začlenením opatrení na elimináciu negatívnych účinkov prevádzky na trati,“ konštatujú ŽSR v zámere.

Úsek, ktorý plánujú obnoviť, je ohraničený Železničnou stanicou (ŽST) Bratislava hlavná stanica, ŽST Bratislava-Nové Mesto, ŽST Bratislava-Rača a ŽST Bratislava-Vajnory. Železničné trate prechádzajú viacerými časťami, ide o lokality Vinohrady, Nové Mesto, Rača a Vajnory.

Stavba sa má vzhľadom na jej rozsah realizovať postupne, a to v dlhších časových horizontoch. „V závislosti od aktuálnych nárokov a požiadaviek železničnej dopravy a tiež od finančných možností,“ uviedli železnice. V krátkodobom časovom horizonte do roku 2025 predpokladá modernizáciu zastávky Bratislava-Vinohrady a vybudovanie prestupných väzieb na ŽST Bratislava-predmestie.

V strednodobom horizonte do roku 2030 by chceli ŽSR zvýšiť výkonnosť úseku medzi ŽST Bratislava hlavná stanica a ŽST Bratislava-Nové Mesto dostavbou druhej traťovej koľaje. Taktiež rátajú s novým staničným zabezpečovacím zariadením v ŽST Bratislava-Nové Mesto a modernizáciou koľají. Vybudovať chcú tiež centrum riadenia dopravy.

Plánuje sa aj modernizácia ŽST Bratislava-predmestie vrátane nového staničného zabezpečovacieho zariadenia, obnova staničných koľají a traťových koľají v priľahlých úsekoch vrátane zvýšenia výkonnosti úseku odbočka Močiar – ŽST Bratislava-predmestie dostavbou druhej traťovej koľaje. Modernizáciou majú prejsť aj úseky medzi ŽST Bratislava hlavná stanica – zastávka Bratislava-Vinohrady a ŽST Bratislava hlavná stanica – ŽST Bratislava-Vajnory.

Pracovať by sa malo aj na obnove úseku zastávka Bratislava-Vinohrady a ŽST Bratislava-Rača a na výstavbe náhrady úrovňového križovania na ulici Trávna v obvode ŽST Bratislava-Rača. Ráta sa tiež s výstavbou mimoúrovňového kríženia v pokračovaní ulice Pod záhradami ako náhrady priecestia na Trávnej ulici. Vzniknúť by mali aj nové zastávky Bratislava-Krasňany a Bratislava-východ.

V dlhodobom časovom horizonte po roku 2030 sa plánuje modernizácia koľajiska ŽST Bratislava-Vajnory. ŽSR plánujú investíciu financovať kombinovane, a to príspevkom zo štátneho rozpočtu, z vlastných zdrojov a z fondov Európskej únie.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button