Železničná doprava

Vozne ZSSK by mohli byť dezinfikované autonómnym robotom

Začiatkom tohto roka spoločnosť získala grant v rámci špecifickej výzvy Výskumnej agentúry ministerstva školstva zameranej na výskum a vývoj v súvislosti s bojom s pandémiou ochorenia COVID-19.

ZSSK už vyhlásila súťaž v odhadovanej cene 271 067 eur bez DPH na výskumné a vývojové práce súvisiace s vývojom takéhoto zariadenia. Oznámenie bolo zverejnené vo vestníku verejného obstarávania.

ZSSK podľa slov hovorcu Tomáša Kováča uspela s projektom Bezpečná mobilita v rámci pandémie spôsobenej ochorením COVID-19: bezpečná prevádzka a využitie prostriedkov osobnej železničnej dopravy. Jedným z cieľov projektu je aj vývoj autonómneho zariadenia, teda robota, ktorý dokáže sám prechádzať vozňami a dôkladne dezinfikovať interiér.

„V úvodnej časti projektu sa budeme venovať porovnaniu účinnosti rôznych dezinfekčných metód tak po stránke efektivity kvalitatívnej, ako i ekonomickej, a následne budeme vybrané metódy dezinfekcie implementovať do výkonných častí robotického podvozku tak, aby túto namáhavú a monotónnu prácu nemuseli vykonávať naši pracovníci,“ priblížil Kováč.

Predmetom zmluvného výskumu a vývoja bude zabezpečiť vývoj nadstavieb pre robotický podvozok, ktoré budú určené priamo pre aplikácie vo vozňoch, a to ako kombinácia viacerých metód.

Úlohou tohto autonómneho zariadenia bude prechádzať vozňami po odstavení v depe a dezinfikovať ich rôznymi metódami podľa aktuálnej epidemiologickej situácie tak, aby sa cestujúca verejnosť mohla spoľahnúť na virologickú bezpečnosť vozňov.

ZSSK predpokladá, že aj takéto zariadenie môže prispieť k zvýšenej dôvere verejnosti a aj konkurencieschopnosti spoločnosti v porovnaní s ostatnými verejnými dopravnými prostriedkami.

„Pokiaľ máme vedomosti, v rámci SR a ani okolitých štátoch takéto robotické zariadenie nevyužíva žiaden operátor železničnej dopravy. Viacero aplikácií možno nájsť v Ázii, USA a tiež zopár v rámci Európy, avšak nevieme o zariadení, ktoré je vyslovene určené pre vagóny osobnej dopravy,“ skonštatoval hovorca ZSSK.

Väčšinou ide podľa neho o zariadenia pre verejné priestory ako také, napríklad haly, nemocnice, vstupy a podobne. Tieto sú následne viac či menej úspešne prispôsobované pre prostriedky verejnej dopravy.

Ukončenie projektu je naplánované na jún 2023. „Výsledkom budú priemyselné vzory funkčných nadstavieb na dezinfekciu vagónov pre osobnú dopravu. Budú základom pre komerčný výrobok schopný prevádzky v najnáročnejších podmienkach. Následne sa bude môcť prikročiť k ich nasadeniu v našich strediskách technickej a hygienickej údržby (THÚ) vrátane tých najmodernejších v Nových Zámkoch, Humennom a vo Zvolene, ktoré plánujeme postaviť do konca roku 2023,“ dodal Kováč.

Zdroj
transport.sk
Editor
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button