Železničná doprava

Širokorozchodná trať bude stáť 4 miliardy eur

Advertisement

Investície do výstavby širokorozchodnej trate na území SR by mali predstavovať 4 miliardy eur (120,5 miliardy Sk). S výstavbou sa plánuje začať v roku 2011, dokončená by mala byť o šesť rokov neskôr. Vyplýva to zo správy o príprave a realizácii výstavby širokorozchodnej trate (ŠRT) Košice-Bratislava-Viedeň, ktorú vypracoval rezort dopravy a na zasadnutí v stredu by sa ňou mala zaoberať vláda SR.

O projekte rokovali 12. februára premiér SR Robert Fico a minister dopravy Ľubomír Vážny s prezidentom Ruských železníc Vladimirom Ivanovičom Jakuninom. Predseda vlády SR vtedy avizoval vznik slovensko-rusko-ukrajinsko-rakúskej spoločnosti a tiež menovanie splnomocnenca slovenskej vlády pre túto oblasť. Zo správy ministerstva ďalej vyplýva, že do predpokladaných investičných nákladov na projekt ŠRT neboli započítané vyvolané investície, financie na výstavbu depa v Bratislave a Maťovciach, ani prostriedky potrebné na výkup pozemkov. Predbežná štúdia uskutočniteľnosti vypracovaná v roku 2007 navrhuje dve možnosti financovania výstavby ŠRT. Jednou z nich sú dlhodobé pôžičky a splátky úrokov s lehotou splácania 30 rokov s úrokovou mierou vo výške 10 %. Druhá alternatíva je kombináciou dlhodobých pôžičiek a štátneho rozpočtu vo výške 20 %. Keďže treba prikročiť k prípravnej a realizačnej fáze projektu, Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií (MDPT) SR navrhuje zriadiť manažérsku skupinu, ktorá bude pod vedením splnomocnenca vlády SR posudzovať aspekty prípravy a realizácie ŠRT. Na základe štúdie realizovateľnosti by mala tiež posúdiť dopady projektu na Slovensko, a to na súčasnú infraštruktúru, prepravné prúdy, dopravné výkony, ale aj na životné prostredie a zamestnanosť.

zdroj: TASR, foto: internet

Advertisement

Prečítajte si aj

Back to top button