Železničná doprava

Projekt Daj šancu je v plnom prúde

Na dvoch tratiach východného Slovenska môžu cestujúci Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) už sedem mesiacov stretnúť okrem vlakvedúcich aj ich asistentov.

Táto pozícia, vytvorená v rámci projektu Daj šancu, pomáha sprevádzajúcemu personálu zvyšovať kvalitu služieb a predchádzať konfliktom s cestujúcimi z marginalizovaných komunít, ku ktorým zvykne dochádzať najmä na tratiach východného Slovenska. Projekt, ktorý má zvýšiť komfort cestujúcich aj sprevádzajúceho personálu, je hradený z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Významnou skupinou cestujúcich vlakmi ZSSK a zároveň znevýhodnenými uchádzačmi na trhu práce sú aj obyvatelia marginalizovaných rómskych komunít (MRK). Vysoká miera koncentrácie zákazníkov pochádzajúcich z prostredia generačnej chudoby si vyžaduje špecifický prístup nielen k cestujúcim, ale aj k zamestnancom.

Preto projekt Daj šancu vytvoril pracovné príležitosti pre 10 dlhodobo nezamestnaných uchádzačov prostredníctvom riadnej (full-time) pracovnej pozície asistenta vlakvedúceho. Spolu 6 mužov a 4 ženy vo veku od 20 do 50 rokov pomáha vlakvedúcim bezpečne sprevádzať vlaky osobnej dopravy na tratiach Michaľany – Čierna nad Tisou a Poprad-Tatry – Kežmarok. Projekt bude trvať spolu 29 mesiacov, od februára 2020 do júna 2022.

„Marginalizovaná rómska komunita je jednou z najviac ohrozených skupín, ktorej sa dotýka sociálne vylúčenie, nevyhovujúce životné podmienky vyplývajúce z hlbokej chudoby, ale aj formy diskriminácie v rôznych oblastiach. Jedným zo spôsobov zlepšenia ich životných podmienok je podporiť ich v oblasti vzdelávania a zamestnanosti. Navyše, po predošlých skúsenostiach z projektov vieme, že príslušníci MRK dokážu akceptovať iba ľudí, ktorí ovládajú ich jazyk, poznajú zvyklosti a mentalitu. Naši vlakoví asistenti sa chopili úlohy a úspešne prispievajú k postupnej socializácii cestujúcich MRK,“ uviedol Roman Koreň, predseda predstavenstva ZSSK.

Milan Jano z Michalian, vlakový asistent v oblastnej správe depa Košice, je vďačný za prácu na železnici

Počas prvých 4 mesiacov asistenti absolvovali adaptačné obdobie, kedy sa im venoval pridelený vlakvedúci (mentor). Neskôr už jazdili podľa turnusu a vo vlakoch fungovali viac-menej samostatne. Vo svojej náplni práce sa asistenti vlakvedúceho venujú najmä komunikácii s cestujúcimi a predchádzaniu problémovým situáciám.

Ďalej cestujúcich informujú o prepravnom poriadku, bezplatnej preprave a všeobecne o železnici. Venujú sa tiež revízii úplnosti čistoty a nedostatkov vo vlakových súpravách a ich včasnému hláseniu vlakvedúcemu. V rámci projektu Daj šancu strávili asistenti vlakvedúceho (od 2/2021 do 7/2021) približne 9 000 hodín vo vlakoch ZSSK.

Milan Jano z Michalian, vlakový asistent v oblastnej správe depa Košice, je vďačný za prácu na železnici. „Je to výborný projekt. Vo vlaku radíme cestujúcim a pomáhame vlakvedúcim,“ priblížil. Z kritických situácií najčastejšie riešia hlučných cestujúcich, ľudí bez lístkov, opitých, či bez rúška.

Vlaková asistentka Božena Kokyová projekt tiež hodnotí pozitívne a vidí prvé zmeny v správaní niektorých cestujúcich. „Dôležitý prínos svojej práce vidím aj pri výchove detí, ktoré sa pýtajú, čo majú robiť, aby aj ony raz získali rovnaké zamestnanie,“ uviedla.

Projekt Daj šancu ideovo nadväzuje na úspešný projekt dopravných asistentov (DOPAS), ktorý ZSSK realizovala z vlastných zdrojov. V rámci DOPAS-u sme sa dokázali pripraviť na rôzne špecifiká spolupráce a v pilotnej prevádzke otestovať interakciu v rámci pracovných pozícií vlakvedúci – asistent vlakvedúceho a tiež reakcie cestujúcich, ktoré boli vo väčšine prípadov pozitívne. Pôsobením DOPAS vo vlakoch ZSSK sme zvyšovali kultúru cestovania ako i jej bezpečnosť na trati Poprad – Kežmarok – Stará Ľubovňa.

Vlaková asistentka Božena Kokyová projekt tiež hodnotí pozitívne a vidí prvé zmeny v správaní niektorých cestujúcich

V rámci projektu DOPAS realizovalo 21 dobrovoľníkov okrem aktivít vo vlakových súpravách aj osvetové činnosti v rámci MRK, kde pracovali s rôznymi vekovými skupinami (od detí až po seniorov) a vysvetľovali zásady konformného cestovania vo vlakoch ZSSK.

Účastníci projektu DOPAS dokopy realizovali 569 jázd vo vlakových súpravách, 478 hodín v rámci osvetových činností pre 2782 klientov. Realizácia aktivít projektu DOPAS prebiehala v období od 2/2020 do 12/2020, následne bol projekt kvôli opatreniam súvisiacim s pandémiou COVID-19 prerušený a neskôr aj predčasne ukončený.

Zdroj
transport.sk
Editor
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button