Železničná doprava

LNG sa možno bude čoskoro prepravovať aj po železnici

Na svete bude čoskoro prototyp železničného vagóna, ktorým by sa mohol v budúcnosti prepravovať skvapalnený zemný plyn (LNG).

Spoločnosti VTG Aktiengesellschaft a Chart Ferox spoločne pracujú na dvoch prototypoch vagónov, schopných bezpečne a ekonomicky výhodne prepravovať LNG po železnici. Spoločnosť VTG má viac ako 60 ročné skúsenosti s navrhovaním a výrobou cisternových železničných vagónov. Patrí medzi popredné európske spoločnosti v oblasti prenájmu vagónov a železničnej logistiky.
 
„Je pre nás potešením spolupracovať so spoločnosťou Chart Ferox na tomto invoatívnom riešení transportu,“ povedal Dr. Heiko Fischer, člen predstavenstva VTG. „Tento projekt bude mať obrovský význam v oblasti ekológie, pretože zemný plyn je zdrojom čistej energie, tak ako je železničná doprava šetrným druhom transportu.“
 
„Teší nás fakt, že vytvárame úplne nový spôsob prepravy LNG,“ hovorí Miroslav Černý, člen predstavenstva spoločnosti Chart Ferox, ktorá je výrobcom skladovacích, transportných a distribučných systémov pre technické a skvapalnené plyny.
 
Ešte väčšia bezpečnosť
VTG je zodpovedná za vývoj a dokončenie oboch prototypov, aj za všetku potrebnú dokumentáciu a povolenia. Vagóny budú dokončené v nemeckom meste Waggonbau Graaff, súčasti potrebné pre prepravu LNG dodá pobočka Chart Ferox z českého Děčína. Železničný vagón bude schopný prepraviť dva krát väčšie množstvo, ako kontajner, ktorý sa používa na prepravu kamiónmi.
 
Vďaka výborným izolačným schopnostiam dokáže vagón udržať svoj obsah až 6 týždňov. Špeciálnu pozornosť si vyžiadal vývoj odpruženia cisterny. Aby boli vagóny bezpečnejšie, namiesto tradičných 22,5 tonových dvojkolí sa použijú 25 tonové, pridaný bol aj monitorovací systém s GPS. Problémom nebude ani prechod na trate v Španielsku, ktoré majú odlišný rozmer. Vagón bude schopný prispôsobiť sa. Prototypy budú dokončené koncom roku 2014, potom budú nasledovať prísne testy a certifikácie.  
 
Z ciest na železnice
Preprava zemného plynu sa za posledné roky zefektívnila a zjednoudšila. Plynovody už nie sú jediným riešením, ako dopraviť zemný plyn na dlhé vzdialenosti. Ochladením sa objem zemného plynu 600-náosbne zmenší a premení svoje skupenstvo na kvapalné. Je tak ľahko transportovateľný loďou, kamiónom a čoskoro už aj vlakom.
 
„Okrem aspektu ekonomickej výhodnosti, je ďalším dôvodom tohoto výskumu ochrana a bezpečnosť životného prostredia,“ hovorí Dr. Fischer. Dva cisternové železničné vagóny dokážu prepraviť rovnaké množstvo LNG, ako 5 cestných kontajnerov. To znamená menšie zaťaženie pre cestnú dopravu, nižšie riziko pre životné prostredie a zníženie nákladov.
 

Prečítajte si aj

Back to top button