Železničná doprava

Európsky rok železníc má podporiť ekologické a sociálne výhody vlakovej dopravy

Európska komisia (EK) v pondelok pripomenula, že 1. januára 2021 sa začal Európsky rok železníc. Ide o  iniciatívu EK z marca 2020, ktorá vyzdvihuje výhody železničnej dopravy ako udržateľného, inteligentného a bezpečného spôsobu dopravy. V priebehu roka 2021 sa železnica stane stredobodom pozornosti celého kontinentu s cieľom podporiť využívanie železničnej dopravy občanmi aj podnikmi.

V EÚ je železničná doprava zodpovedná za menej ako 0,5 % emisií skleníkových plynov súvisiacich s dopravou. Z toho vyplýva, že je jednou z najudržateľnejších foriem osobnej a nákladnej dopravy. Okrem iných výhod je železničná doprava mimoriadne bezpečná a spája ľudí a podniky v celej EÚ prostredníctvom transeurópskej dopravnej siete (TEN-T).

Napriek týmto výhodám len asi 7 % cestujúcich využíva vlaky a len 11 % tovarov je prepravovaných po železnici. Európsky rok železníc chce vytvorí impulz, ktorý pomôže zvýšiť podiel železničnej dopravy na osobnej a nákladnej doprave. Tým sa výrazne znížia emisie skleníkových plynov a znečistenie pochádzajúce z dopravy EÚ, čím sa prispeje k úsiliu EÚ dosiahnuť ciele Európskej zelenej dohody a do roku 2050 dosiahnuť klimatickú neutralitu.

Eurokomisárka pre dopravu Adina Valeanová v tejto súvislosti povedala, že európska mobilita musí byť v budúcnosti udržateľná, bezpečná, pohodlná a cenovo dostupná. „Železnice ponúkajú všetko a ešte oveľa viac! Európsky rok železnice nám dáva príležitosť znovuobjaviť tento spôsob dopravy. Prostredníctvom rôznych akcií využijeme túto príležitosť, aby sme pomohli železnici naplno využiť jej potenciál,“ uviedla komisárka v správe pre médiá. EK 1. januára spustila webovú stránku, ktorá vo všetkých úradných jazykoch EÚ poskytuje podrobné informácie o tejto iniciatíve, ako aj prehľad plánovaných aktivít.

Rôzne podujatia, projekty a aktivity naprieč celou EÚ zdôraznia mnoho dimenzií železnice – od popredného európskeho inovatívneho železničného priemyslu po úlohu železnice v európskej kultúre a dedičstve, jej význam pre spájanie regiónov, ľudí a podnikov, jej podiel na trvalo udržateľnom rozvoji cestovného ruchu, ale aj význam železnice pre budovanie vzťahov EÚ so susednými krajinami. V legislatívnej oblasti chce eurokomisia premietnuť Európsky rok železnice do návrhu nového partnerstva v oblasti železničnej dopravy, lepšieho prepojenie železničnej dopravy s inými druhmi dopravy a celkovo zvýšenia udržateľnosti nákladnej dopravy.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button