Železničná doprava

Deutsche Bahn bilancuje

Deutsche Bahn bilancuje. Deutsche Bahn sa tento rok vráti do čiernych čísel, za minulý rok hlási rekordné tržby. V tomto roku ich však nepotvrdí.

Nemecká železničná spoločnosť Deutsche Bahn (DB) vlani zaznamenala dvojciferný percentuálny rast výnosov, ktorý prekonal úroveň dosiahnutú v roku 2019, rok pred pandémiou. Príjmy skupiny vzrástli vo finančnom roku 2021 medziročne o 18,4 % na 47,3 miliardy eur. DB chce od tohto roku opäť generovať prevádzkový zisk. Pre pandémiu spoločnosť uzavrela rok 2021 s ďalšou prevádzkovou stratou: upravená prevádzková strata pred úrokmi a zdanením predstavovala 1,6 miliardy eur. Strata však bola výrazne nižšia ako v predchádzajúcom roku (-2,9 miliardy eur v roku 2020). Diaľkovými vlakmi DB cestovalo v roku 2021 viac cestujúcich ako v roku 2020.

Prečítajte si aj

Výnosy z hlavnej činnosti DB celkovo rástli, rast opäť zaznamenalo aj DB Cargo. DB Schenker, logistická dcérska spoločnosť DB, zaznamenala v roku 2021 najväčší vzostupný trend. Vygenerovala najvyšší EBIT vo svojej histórii, a to 1,2 miliardy eur, čo stabilizovalo finančnú pozíciu skupiny DB. Napriek pandémii DB investovala viac ako kedykoľvek predtým – do presunu väčšieho objemu tovaru na železnicu, do lepších produktov a služieb pre zákazníkov a do rastu prepráv šetrných ku klíme.

„Potrebujeme železnicu viac ako inokedy. Každý človek, ktorý sa rozhodne pre železnicu, a každý nákladný vlak, ktorý jazdí, pomáha bojovať proti zhoršovaniu klímy,“ povedal Richard Lutz, generálny riaditeľ DB, v Berlíne a dodal, „druhý rok pandémie ukázal, že ľudia chcú cestovať po železnici. Firmy chcú presunúť viac tovaru na železnicu a politici chcú tento posun naďalej podporovať.“ Všetky tieto faktory podporili stratégiu DB Strong Rail. A pozitívny trend pokračuje: železničná spoločnosť DB prepravila na začiatku roka 2022 viac cestujúcich aj nákladu ako v rovnakom období minulého roka.

Humanitárna pomoc

Od začiatku vojny na Ukrajine začala DB najväčšiu humanitárnu pomoc vo svojej histórii, aby pomohla zmierniť utrpenie postihnutých ľudí. Toto úsilie zahŕňalo prepravu zásob na Ukrajinu cez „železničný most“ – v podstate leteckú prepravu po železnici, a tiež špeciálne vlaky, autobusy a bezplatné lístky pre utečencov.

DB v roku 2021 pokračovala v rozširovaní svojej flotily a diaľkovej dopravy. V roku 2021 sa diaľkovými vlakmi DB prepravilo asi 82 miliónov cestujúcich (v porovnaní so zhruba 81 miliónmi v roku 2020). Medzi marcom a decembrom 2021 cestovalo v diaľkových vlakoch DB zhruba o 30 % viac ľudí ako v rovnakom období roku 2020.

Knihy objednávok DB Regional pre regionálne a miestne prepravy DB boli plné a k 31. decembru 2021 predstavovali celkovo 93,6 miliardy eur. To bol 10,5 % nárast oproti predchádzajúcemu roku a vyšší ako pred pandemickou úrovňou. DB Arriva, miestny prepravca skupiny DB v Európe, prepravila v roku 2021 o takmer 11 % viac cestujúcich a výrazne znížila svoju prevádzkovú stratu.

Deutsche Bahn bilancuje

V roku 2021 zvýšila spoločnosť DB Cargo objem prepraveného nákladu o 6,3 % a objem predaných služieb o 7,9 %. Objem realizovaný na železničnej sieti DB vzrástol približne o 4 % na 1,1 miliardy kilometrov. DB investuje a modernizuje ako nikdy predtým, aby odstránila slabé miesta a rozšírila a digitalizovala železničnú infraštruktúru. „Musíme vybudovať a modernizovať našu infraštruktúru, aby sme mohli ponúkať viac železničných služieb,“ povedal generálny riaditeľ Lutz.

V neistých časoch bola DB Schenker, logistická dcérska spoločnosť DB, mimoriadne úspešná a udržovala stabilné dodávateľské reťazce po celom svete. Zvýšila aj svoje možnosti prepravy, ktorá je šetrná ku klíme a využíva biopalivá. „Spoločnosť DB Schenker, ktorá tento rok oslavuje 150. výročie svojho vzniku, dosiahla vynikajúce výsledky: rekordné tržby vo výške viac ako 23 miliárd eur v roku 2021, rekordné zisky a pokračovanie priekopníckej stratégie na zlepšenie svojej konkurenčnej pozície,“ povedal Levin Holle, finančný riaditeľ DB.

DB napriek pandémii opäť zvýšila svoje kapitálové výdavky. Hrubé kapitálové výdavky vlani vzrástli o 6,8 % na približne 15,4 miliardy eur, čo predstavuje nový rekord. Čisté kapitálové výdavky vzrástli o 7,7 % na približne 6,3 miliardy eur. Približne 95 % hrubých kapitálových výdavkov bolo investovaných do železníc, do hlavnej činnosti DB. Čistý finančný dlh k 31. decembru 2021 vo výške 29,1 miliardy eur bol o niečo nižší ako rok predtým. A to aj napriek vysokej úrovni kapitálových výdavkov.

DB sa dohodla s nemeckou vládou, že pokryje polovicu strát súvisiacich s pandémiou vo svojej hlavnej činnosti do roku 2024. DB očakáva, že tento rok vytvorí prevádzkový zisk a zvýši svoje tržby na viac ako 48 miliárd eur. S akýmkoľvek typom prognózy je, samozrejme, spojená veľká neistota vo svetle nepredvídateľných vplyvov vojny na Ukrajine a ďalšieho vývoja.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
TS

Prečítajte si aj

Back to top button