Vodná doprava

Na Dunaji a Morave bude bezpečnejšie aj vďaka novej záchranárskej lodi

Na riekach Dunaj a Morava bude vďaka novej záchranárskej lodi a spojeniu informačných systémov na riečnych tokoch bratislavských hasičov s hasičmi z Dolného Rakúska bezpečnejšie.

Je to vďaka projektu CARESS, ktorý bol financovaný v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenskej republiky a Rakúska 2007 – 2013. Celková hodnota projektu je 880-tisíc €, strategickým partnerom je Bratislavský samosprávny kraj. „Práve vďaka tomu, že Bratislavská župa v spolupráci s Dolným Rakúskom v rámci projektu CARRES obstarala túto novú hasičskú loď, je bezpečnosť na Dunaji omnoho vyššia.
 
Bol to obrovský sen hasičov, s ktorým sa na nás obrátili, či by to bolo možné z cezhraničných eurofondov spraviť,“ povedal predseda BSK Pavol Frešo. Zároveň doplnil, že teraz už loď fyzicky máme, aj keď pred dvoma rokmi tomu veľa ľudí neverilo. Dohodu o spolupráci podpísali zástupcovia partnerských strán na Úrade BSK pred dvoma rokmi. Súčasťou projektu je tiež vytvorenie technického zázemia, vzájomné štábne cvičenia, kde sa bude precvičovať vzájomná koordinácia a postup záchranných zložiek.  
 
Podľa viceguvernéra Dolného Rakúska Wolfganga Sobotku je pri spoločných zásahoch veľmi dôležitá vzájomná informovanosť. Ako ďalej uviedol, vďaka vzájomného prepojeniu informačných systémov aj vďaka novej lodi budú vedieť podstatne rýchlejšie, efektívnejšie a účinnejšie zasiahnuť.  Záchranárska loď má približne desať metrov, premávať bude po Dunaji a po Morave. Loď je vybavená špeciálnym čerpadlom pre dopravu vody a plynového koncentrátu na hasenie, jej súčasťou je aj evakuačná plošina. Loď bude hasičom pomáhať pri zásahoch a riešení prípadných požiarov, evakuácií alebo ekologických katastrofách.
 
Podobné lode využívajú napríklad hasiči v Rakúsku, Maďarsku aj v Nemecku.  Partnermi projektu sú Notruf Niederösterreich GmbH, Via Donau – Österreichische Wasserstraίen Gesellschaft mbH, Ministerstvo vnútra SR, Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave, Hasičský a záchranný útvar hl. m. SR Bratislavy a Štátna plavebná správa. Strategickým partnerom projektu je Bratislavský samosprávny kraj.
 

Prečítajte si aj

Back to top button
Close
Close