Motorizmus

Slovnaft dividendy za rok 2018 nevyplatí, chystá sa investovať

Zisk po zdanení za rok 2018 vo výške 106,22 milióna eur bude pridelený do nerozdeleného zisku minulých rokov. Akcionárom za rok 2018 dividendy vyplatené nebudú. Rozhodlo o tom vo štvrtok riadne valné zhromaždenie akcionárov Slovnaftu. Médiá o tom informovala uvedená spoločnosť.

Akcionári prerokovali aj výročnú správu a schválili riadnu individuálnu a konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2018. Presunom vlaňajšieho zisku na účet nerozdeleného zisku chce spoločnosť zabezpečiť financie pre masívne investície v najbližšom období.

„Slovnaft má naplánované vysoké investície do výmeny mnohých výrobných aktív a najmä ich prípravy na postupnú úpravu produkčného portfólia v dôsledku očakávaného dlhodobého poklesu využívania motorových palív v doprave,“ povedal generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Slovnaftu Oszkár Világi. Vyslovil predpoklad, že počas nasledovných piatich rokov každý rok preinvestujú 200 až 300 miliónov eur.

Riadne valné zhromaždenie zvolilo za predsedu predstavenstva Oszkára Világiho, ktorý bude v tejto funkcii pôsobiť tretie funkčné obdobie. Za nového člena dozornej rady zvolili generálneho riaditeľa MOL Česká republika Richarda Austena. Väčšinovým akcionárom Slovnaftu je medzinárodná ropná a plynárenská skupina MOL s podielom 98,72 %, ostatní akcionári držia 1,28 % akcií. Skupina Slovnaft je integrovanou rafinérsko-petrochemickou skupinou, je členom medzinárodnej skupiny MOL. Slovnaft prevádzkuje sieť viac ako 250 čerpacích staníc v SR.

Na výsledky valného zhromaždenia reagovalo občianske združenie (OZ) Ochrana práv malých akcionárov spoločnosti Slovnaft. Podľa neho majoritný akcionár MOL zmaril vyplatenie dividendy. Minulý rok vyplatil Slovnaft dividendy vo výške 130 miliónov eur. „Po skončení začatého procesu vytesnenia malých akcionárov tak bude z viac ako 100-miliónového minuloročného zisku profitovať iba MOL,“ uvádza OZ s tým, že malí akcionári sa cítia ukrátení.

OZ ďalej tvrdí, že riadne valné zhromaždenie nebolo zvolané včas, keďže v zmysle stanov sa malo konať najneskôr 31. mája 2019. „Akcionárom neboli poskytnuté všetky podklady a kľúčové informácie dôležité pre ich rozhodovanie o tom, ako budú hlasovať. Majoritný akcionár MOL pritom nimi zjavne disponoval,“ konštatuje.

Občianske združenie podalo protesty k všetkým prijatým uzneseniam a následne podá žalobu na určenie neplatnosti všetkých prijatých uznesení, pretože podľa neho došlo k výraznému zásahu do práv malých akcionárov a zneužitiu práv majoritného akcionára.

Prečítajte si aj

Back to top button