Letecká doprava

Nový terminál pomôže zvýšiť kapacitu a skvalitniť služby letiska Poprad

Nový terminál na letisku Poprad-Tatry, ktorého výstavba v súčasnosti finišuje, pomôže zvýšiť kapacitu cestujúcich a zlepšiť kvalitu služieb.

"Prístavba príletovej haly prispeje k zvýšeniu kapacitných možností, kvality poskytovaných služieb a tiež komfortu cestujúcich. Samozrejme, uvažovali sme aj o realizácii prípravy schengenského priestoru. To znamená, je tam hraničný bod kontroly, ktorý rozdeľuje príletovú halu na dve časti," povedala v rozhovore pre TASR riaditeľka letiska Ivana Herkeľová. Kapacita súčasnej príletovej haly je najviac 150 cestujúcich. Po dostavbe bude spĺňať požiadavky na vybavenie lietadla s kapacitou približne 200 cestujúcich s väčším počtom batožiny hlavne v zimnom období. Výstavba je financovaná zo štrukturálnych fondov Európskej únie, štátneho rozpočtu a vlastných zdrojov. Predpokladané náklady na realizáciu projektu predstavujú 31 miliónov Sk (1,03 milióna eur) bez DPH, z toho je 18,7 milióna Sk (620.726 eur) zo štrukturálnych fondov Európskej únie, 5 miliónov Sk (165.970 eur) zo štátneho rozpočtu a takmer 7,4 milióna Sk (245.635 eur) tvoria vlastné zdroje spoločnosti Letisko Poprad-Tatry. Práce sa začali 25. júla 2008 a v súčasnosti sa chýlia k záveru. Predpokladaný termín kolaudácie príletového terminálu je 3. december 2008. Ďalšou významnou investičnou akciou na popradskom letisku je rekonštrukcia svetelnej približovacej sústavy. Cieľom projektu je splniť predpísané požiadavky a udržať prevádzkyschopnosť letiska aj v nočných hodinách a v podmienkach zníženej viditeľnosti, napríklad hmly. Rekonštrukčné práce sa rozbehli 20. júla tohto roka a zalietavanie je naplánované na november. Celkové náklady na projekt predstavujú 18,9 milióna Sk (627.365 eur) bez DPH, z toho je 7,5 milióna Sk (248.954 eur) zo štrukturálnych fondov, takmer 2 milióny Sk (66.388 eur) zo štátneho rozpočtu a 9,4 milióna Sk (312.023 eur) z vlastných zdrojov spoločnosti. Problémom letiska zostáva nedostatok parkovacích miest. Podľa riaditeľky výstavba nového parkoviska je nevyhnutnosťou. V súčasnosti však chýbajú finančné prostriedky.

zdroj: TASR, foto: internet

Prečítajte si aj

Back to top button