Letecká doprava

Nový terminál na bratislavskom letisku postaví spoločnosť ZIPP Bratislava

Nový terminál na bratislavskom letisku postaví spoločnosť ZIPP Bratislava, s.r.o. „Komisia označila za víťaza tendra spoločnosť ZIPP Bratislava, s.r.o. Zmluva o dielo s víťazom tendra bude podpísaná v lehotách v zmysle Zákona o verejnom obstarávaní,“ povedala pre TASR hovorkyňa Letiska M. R. Štefánika – Airport Bratislava (BTS), a.s., Dana Madunická.

Uchádzačom bolo odoslané oznámenie o výsledku hodnotenia ponúk 14. novembra 2008. Vylúčená bola ponuka s najvyššou cenou pre nesplnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky. Touto spoločnosťou neboli uplatnené revízne postupy v súlade so Zákonom o verejnom obstarávaní. Najvyššiu ponuku mala Trnavská stavebná spoločnosť, a to v objeme 3,052 miliardy Sk (101,31 milióna eur). "U zvyšných dvoch uchádzačov bola rozhodujúcim kritériom pri výbere realizátora výstavby cena za predmet zákazky," vysvetlila Madunická. Spoločnosť Metrostav, a. s., ponúkla cenu bez DPH vo výške 2,68 miliardy Sk (88,96 milióna eur) a víťaz tendra – ZIPP Bratislava, s. r. o, 2,588 miliardy Sk (85,91 milióna eur). Nový terminál by mal do roku 2010 zvýšiť kapacitu Letiska M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a. s., (BTS) na 3,5 milióna cestujúcich ročne. Do roku 2012 rekonštrukciou terminálu A a jeho prepojením s dostavbou v druhej fáze vzrastie kapacita na 5 miliónov cestujúcich. Hodinová kapacita v tzv. špičke sa zvýši z 920 na 1500 odbavených cestujúcich. BTS vyhlásilo tender na výstavbu nového terminálu v septembri tohto roka.

zdroj: TASR, foto: internet

Prečítajte si aj

Back to top button