Letecká doprava

Letisko Piešťany chce obnoviť pravidelnú osobnú prepravu

Piešťanské letisko má regionálny charakter, je určené na medzinárodnú a vnútroštátnu dopravu osôb a nákladov. Využíva sa tiež na pravidelné charterové lety, pre dopravu pacientov do Slovenských liečebných kúpeľov, v súčasnosti predovšetkým z Nemecka.

Zabezpečuje aj leteckú dopravu súkromnými alebo firemnými lietadlami za obchodnými aktivitami v regióne. Cieľom a. s. Letisko Piešťany, ktorej akcionármi sú štát, Trnavský samosprávny kraj a mesto Piešťany, je otvorenie pravidelných liniek pre spojenie s kľúčovými obchodno-finančnými centrami v Európe. V roku 2007 čerpala a. s. Letisko Piešťany finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ a štátneho rozpočtu vo výške 12,28 milióna Sk (407.621 eur). Spoločnosť za ne realizovala program Rozvoj a modernizácie bezpečnostného systému letiska Piešťany – doplnenie bezpečnostných systémov. Za financie okrem iného zakúpili zariadenia bezpečnostného filtra, perimetra, čítačky čipových kariet na rozšírenie vstupného systému a podobne. Druhým projektom bolo rozšírenie rolovacej dráhy A a zvýšenie kapacity odletového terminálu z pôvodných 70 na 150 osôb. Nový terminál slávnostne otvorili 25. augusta 2008, krátko pred začiatkom summitu V4 v Piešťanoch v dňoch 12. – 13. septembra 2008. Jeho služby ako prvý využil český prezident Václav Klaus s manželkou.

zdroj: TASR, foto: internet

Prečítajte si aj

Back to top button