Letecká doprava

EP schválil návrh smernice o výbere letiskových poplatkov

Európsky parlament v druhom čítaní schválil návrh smernice o letiskových poplatkoch. Cieľom nových pravidiel je zaistiť väčšiu transparentnosť pri výpočte týchto poplatkov a zabrániť letiskám zneužívanie dominantného postavenia na trhu.
 

Smernica má zaviesť spoločné pravidlá pre výber poplatkov na európskych letiskách s ročným objemom prepravy nad 5 miliónov pasažierov, prípadne na najväčšom letisku krajiny. Na základe údajov z roku 2007 sa nové predpisy majú vzťahovať na 69 európskych letísk, vrátane bratislavského. 
Európska komisia pôvodne navrhovala, aby sa legislatíva týkala všetkých letísk, ktoré odbavia vyše milión pasažierov ročne. Podľa europarlamentu by to však predstavovalo väčšiu administratívnu záťaž, pričom by to nemalo žiaden pozitívny vplyv. Smernica sa bude v každom prípade vzťahovať na najväčšie letisko krajiny bez ohľadu na počet pasažierov.
Nové predpisy majú priniesť pasažierom väčší prehľad o poplatkoch. Príslušné letiská sa budú musieť riadiť jednotnou legislatívou o vzájomnom poskytovaní informácií a transparentnosti pri informovaní pasažierov a spoločnými postupmi pri vyberaní poplatkov. Takisto sa predpokladá vytvorenie národných nezávislých regulačných úradov dohliadajúcich na dodržiavanie nových pravidiel, ako aj na riešenie prípadných konfliktov medzi riadiacimi orgánmi letiskami a jeho užívateľmi. Na začlenenie smernice do národnej legislatívy budú mať členské krajiny EÚ dva roky.

zdroj: TASR, foto: internet

Prečítajte si aj

Back to top button