Elektromobilita

ZAP: Počet vozidiel s elektrickým pohonom na Slovensku rastie aj vďaka dotácii

Ku koncu minulého roka bolo podľa údajov Zväzu automobilového priemyslu (ZAP) SR na Slovensku registrovaných spolu 1039 čisto elektrických (BEV), plug-in hybridných (PHEV) a hybridných (HEV) vozidiel. Ich počet rastie každý rok, najnovšie k tomu prispieva prebiehajúci dotačný mechanizmus.

Generálny sekretár ZAP Ján Pribula pripomenul, že vláda schválila stratégiu rozvoja infraštruktúry pre alternatívne palivá a prijatá legislatíva zvýhodňuje vozidlá s elektrickým pohonom zníženými poplatkami pri registrácii vozidla.
 
„Slovensko má schválenú legislatívu, ktorá umožňuje samosprávam vytváranie nízkoemisných zón v mestách, pričom by mali byť zvýhodnené elektrické vozidlá. Samosprávy môžu využívať aj ďalšie možnosti, ktoré majú v kompetenciách – parkovanie, vyhradené jazdné pruhy a podobne,“ uviedol pre TASR.
 
Na Slovensku podľa zväzu chýba nastavenie legislatívneho prostredia smerom ku komplexnosti a systémovým riešeniam tak, aby spoplatnenie vozidiel počas celej doby ich životnosti bolo pre trh motivujúce z pohľadu obnovy vozidlového parku vozidlami s nízkymi emisiami.
 
„Súčasné nastavenie legislatívy, predovšetkým tej, ktorá rieši registračné poplatky za vozidlá, je v príkrom rozpore so smerovaním ku zníženiu emisií z dopravy a zvyšovaniu bezpečnosti na cestách,“ upozornil Pribula.
 
Počet vozidiel s elektrickým pohonom podľa neho pozvoľne narastá každý rok, vlani bolo zaregistrovaných 168 takýchto nových vozidiel. V novembri minulého roka spustil ZAP v spolupráci s ministerstvom hospodárstva projekt, ktorý formou priamej finančnej dotácie stimuluje trh k väčšiemu rozvoju BEV a PHEV vozidiel.
 
Na podporu rozvoja elektromobility je vyčlenená suma 5,2 milióna eur, z toho 5 miliónov z recyklačného fondu a 200.000 eur z prostriedkov ZAP. Nový automobil na čisto elektrický pohon môže získať príspevok 5000 eur a v hybridnej kombinácii s doplnkovým spaľovacím motorom 3000 eur.
 
Od 11. novembra 2016 doteraz eviduje zväz 170 záujemcov o dotáciu – 124 na BEV a 46 na PHEV. Prevažná časť vozidiel je ešte len objednaná do výroby a zákazníci na ne čakajú. Zatiaľ tak bolo podporených 36 vozidiel a bola na ne vyplatená prvá časť dotácie v celkovej výške 67.000 eur.
 
Dotáciu možno vyplatiť len na vozidlá, ktoré budú dodané, predané zákazníkovi a zaregistrované do 31. decembra 2017. „Pri tejto rýchlosti očakávame, že o dotáciu požiada do konca roka niečo viac ako 500 záujemcov,“ predpovedá generálny sekretár ZAP.
 
Pre svoje fungovanie potrebujú elektromobily infraštruktúru a sieť autorizovaných servisov, ktoré budú vedieť tieto vozidlá kvalifikovane udržiavať. „Servisy sú pripravené, no bude treba odbor opravár elektrických vozidiel zaradiť do učebných osnov našich stredných odborných škôl tak, aby sme do budúcna dokázali zabezpečiť dostatok odborníkov pre tento postupne sa rozvíjajúci druh mobility,“ konštatoval Pribula.
 
Počet privátnych nabíjacích staníc stúpa úmerne s tým, ako rastie počet vozidiel. Verejné stanice sa objavujú najčastejšie v nákupných centrách a na významných miestach v mestách. Rozvoj infraštruktúry musí ísť podľa ZAP paralelne s podporou trhu s vozidlami.

Prečítajte si aj

Back to top button