Elektromobilita

Začal sa komerčný predaj elektromobilu Mitsubishi i-MiEV

Prvá spolupráca medzi výrobcom automobilov a maloobchodným predajcom elektroniky v Japonsku v oblasti predaja vozidiel na elektrický pohon.

Spoločnosť Yamada-Denki Co., Ltd. (Yamada Denki) a Mitsubishi Motors Corporation (MMC) podpísali Memorandum o Porozumení (MoP) týkajúce sa zahájenia skúšobného predaja vozidla na elektrický pohon Mitsubishi i-MiEV v maloobchodných predajniach spoločnosti Yamada Denki. Predaj*1 elektromobilov i-MiEV bude odštartovaný dnešným dňom v celkovo 17 predajniach v prefektúrach Tokio, Kanagawa a Saitama.
 
Spoločnosť Yamada Denki umiestni v rámci svojich 17 prevádzok okrem bežného personálu predajne aj samostatných kvalifikovaných predajcov, ktorí sa v súčasnosti zúčastňujú na špeciálnom školiacom programe zameranom na predaj elektromobilov. Okrem toho bude spoločnosť Yamada Denki realizovať aj proaktívne podporné aktivity v oblasti public relations ako napr. vytvorenie výstavnej plochy pre elektromobil i-MiEV v obchode Techland Yokohama Izumi 4. decembra 2010, svojim zákazníkom ponúkne aj komplexné riešenia ako je inštalácia systémov solárnej energie v rámci nabíjacích staníc, a zároveň bude organizovať rôzne podujatia ako sú napr. testovacie jazdy na elektromobile Mitsubishi i-MiEV.
 

Impulzom pre začatie tohto projektu bol Projekt E-Kizuna*2, ktorý sa uskutočnil v apríli tohto roka v meste Saitama. Obe spoločnosti, MMC aj Yamada Denki, ktoré sa zúčastnili na „1. E-Kizuna Fóre v Saitame“*3, prediskutovali možnosti predaja elekromobilu v maloobchodných predajniach, pričom dospeli k vzájomnej dohode, že propagácia a popularizácia vozidiel na elektrický pohon zohráva významnú úlohu pri vytváraní spoločnosti s nízkymi emisiami CO2.  

 
Spoločnosť Yamada Denki je už dlhšie proaktívna pri riešení otázok z environmentálnej oblasti pričom vo svojich prevádzkach už začala s predajom energeticky úsporných produktov ohľaduplných voči životnému prostrediu ako napr. generátory solárnej energie, EcoCute a 100% elektrické domáce elektrické systémy. V budúcnosti budú vozidlá na elektrický pohon schopné fungovať ako zdroje elektrickej energie a je predpoklad, že elektromobily budú zohrávať dôležitú rolu pri efektívnej distribúcii elektrickej energie a používaní v domácnostiach. Odštartovaním predaja elektromobilov vo svojich predajniach spoločnosť Yamada Denki proaktívne propaguje komplexné riešenia.
 
Spoločnosť MMC uviedla elektromobil Mitsubishi i-MiEV na japonský trh v júli 2009, s jeho predajom individuálnym zákazníkom začala v apríli t.r. a až doposiaľ v Japonsku predala 3 000 ks. Pre dosiahnutie cieľa popularizovať vozidlá na elektrický pohon, ktoré zatiaľ tvoria nekonvenčnú automobilovú kategóriu, je nevyhnutná implementácia takých iniciatív, ktoré idú nad rámec hraníc automobilového priemyslu. Spolupráca s elektronickými maloobchodnými sieťami, ktoré budú schopné vytvoriť nové cesty využívania elektromobilov, sa stáva čoraz dôležitejšia.

*1 Yamada Denki Co. Ltd a Kanto Mitsubishi Motors Sales Co. Ltd. podpísali základný marketingový kontrakt pre dodávku elektromobilov.
*2 Projekt „E-Kizuna“ je projekt popularizácie vozidiel na elektrický pohon v meste Saitama
*3 Výbor organizovaný mestom Saitama 26. apríla 2010 s cieľom vytvorenia platformy pre výmenu skúseností, informácií a názorov zúčastnených strán (národné vlády, lídri 10 najvýznamnejších spoločností a 20 zastupiteľských orgánov) smerujúci k vytvoreniu spoločnosti s nízkymi emisiami CO2, kde bude existovať bezpečná a príjemná doprava na báze vozidiel na elektrický pohon.
 

Prečítajte si aj

Back to top button